Évf. 11 szám 3 (2022)

Tanulmány

Szociálpolitikai modellváltás Magyarországon a 2010 utáni kormányzás tükrében

Megjelent január 6, 2023
Szerző
Kovács Fruzsina
Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola Szociológia és Társadalompolitika Doktori Program
Megtekintés
Kulcsszavak
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Kovács, F. (2023). Szociálpolitikai modellváltás Magyarországon a 2010 utáni kormányzás tükrében. METSZETEK - Társadalomtudományi folyóirat, 11(3), 28–42. Elérés forrás https://ojs.lib.unideb.hu/metszetek/article/view/12266
Licenc

Copyright (c) 2022 Metszetek Társadalomtudományi Folyóirat

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

A CC BY licence alkalmazása előtt megjelent cikkek esetében (2020 előtt) továbbra is a CC BY-NC-ND licence az érvényes.

A magyar szociálpolitika a 2010-es kormányváltást követően lényeges hangsúlyváltozásokon ment keresztül. A tanulmány célja annak vizsgálata, hogy az Esping-Andersen által jóléti államok tipizálására felállított modellekhez képest az említett hangsúlyváltozások milyen irányt mutatnak. Elemzési szempontként a modellek klasszikus ismérveit használjuk és öt terület mentén elemezzük a szociálpolitikai elvek, célok, eszközök változásait. A foglalkoztatás, családpolitika, adópolitika, lakáspolitika és válságkezelés mentén azt szeretnénk ismertetni, hogy Magyarországon jelenleg nem beszélhetünk a kormány által deklarált tisztán konzervatív szociálpolitikai modellről. Tanulmányunk konklúziója az, hogy a hazai rendszer jelenleg vegyes elemeket használ, bár a deklarált értékek konzervatívak, és a hatalom igyekszik megőrizni a konzervatív struktúrákat és szereplőket, a szociálpolitikában megfigyelhető egy lényeges hangsúlyeltolódás, a vegyes modell pedig erőteljes liberális elemeket mutat.