Információk

A folyóirat neve Metszetek – Társadalomtudományi folyóirat, angol elnevezése Cross-Sections – Social Science Journal.

ISSN 2063-6415

A folyóirat célja
Lektorált open access folyóiratunk olyan fórumot kíván biztosítani kutatók, oktatók, elméleti és gyakorlati szakemberek számára, amelynek felületén a társadalomtudományok képviselőinek tanulmányai, kutatási eredményei a szociológiától, a szociálpolitikán, a politikatudományon, a közgazdaságtudományon át a néprajzig, a történelemig és az antropológiáig együtt és egymás mellett jelenhetnek meg, mintegy reflektálva is egymás teljesítményeire. Napjainkban a társadalomtudományok képviselői körében egyre erősebb igényként fogalmazódik meg, hogy a rokon- és társtudományok művelői ismerjék egymás eredményeit, a szűk szakmai határokon kívüli tudományos világ legújabb kutatási irányait, érdeklődéseit és teljesítményeit. Folyóiratunk ehhez kíván hazai és nemzetközi szakemberek számára szakmai-tudományos teret biztosítani.
A folyóirat minden negyedévben jelenik meg. 

Lektorálás
Lektorált folyóirat. Minden publikálásra beküldött kéziratot két felkért opponens lektorál (double-blind peer-reviewed).
Bővebben az Etikai szabályzatban.

Hozzáférés
Metszetek Társadalomtudományi folyóiratot a DOAJ (Directory of Open Access Journals), az EBSCO, a ProQuest és az MTMT indexálja.

A METSZETEK a CEEOL (Central and Eastern European Online Library) nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóirat.

A METSZETEK Társadalomtudományi folyóirat küldetése a tudományos publikációk széleskörű terjesztése. A folyóirat Open Access, a cikkek nyílt közzétételével célunk a publikált kutatási eredmények díjmentes rendelkezésre bocsátása, valamint a tudományos információk láthatóvá és elérhetővé tételének elősegítése.

A METSZETEK csak eredeti, korábban meg nem jelentetett írásműveket közöl.

Creative Commons Licenc

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.
A CC BY licence alkalmazása előtt megjelent cikkek esetében (2020 előtt) továbbra is a CC BY-NC-ND licence az érvényes.

A publikálás nyelve
A folyóirat magyar és angol nyelven publikál tanulmányokat.

Költségek
A cikkek benyújtása és megjelentetése díjmentes.

Szerzői jog
A közzétett tanulmányok szerzői jogával a folyóirat rendelkezik.

Szerzői archiválási politika
A Metszetek folyóiratban megjelent tanulmányokat a Debreceni Egyetem Elektronikus Archívuma (DEA) archiválja.

A Sherpa/Romeo rendszerben:
Kék - Archiválható postprint (végleges, lektorált kézirat) vagy kiadói változat/PDF

A folyóiratot az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA) archiválja.

Adatvédelmi nyilatkozat
Azokat a neveket, e-mail címeket, személyes információkat, amelyek a folyóirathoz benyújtott publikációkkal a rendszerünkbe kerülnek, csakis a szerkesztőségi munkákhoz kapcsolódóan használjuk fel, azokat harmadik félnek nem adjuk ki.

DOI azonosító
A folyóiratban megjelenő minden tanulmány DOI (Digital Object Identifier) azonosító számot kap.

DOI: 10.18392/METSZETEK