Tematikus tanulmányok

Székelyföld – társadalomtudományi megközelítések

Megjelent:
2019-06-30
Szerző
Megtekintés
Kulcsszavak
Licenc

Copyright (c) 2019 Metszetek Társadalomtudományi Folyóirat

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

A CC BY licence alkalmazása előtt megjelent cikkek esetében (2020 előtt) továbbra is a CC BY-NC-ND licence az érvényes.

How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Bíró A., Z. (2019). Székelyföld – társadalomtudományi megközelítések . Metszetek, 8(2), 3-16. https://doi.org/10.18392/metsz/2019/2/1
Absztrakt

A tanulmány áttekintő jelleggel mutatja be a székelyföldi társadalomtudományi kutatások 1989
utáni helyzetét, ismerteti a kutatások szerveződésének intézményi kereteit. Bemutatja a székelyföldi térségi társadalom fontosabb jellemzőit azzal a céllal, hogy értelmezési kontextust kínáljon a Metszetek számára készített összeállítás egészéhez. Jelzi azokat az elemzési területeket is,
amelyek kapcsán térségi kutatások zajlottak, de ebbe az összeállításba terjedelmei okok miatt
nem kerülhettek bele.