4. évf. , 4. szám (2019)

Megjelent december 12, 2019

##issue.tableOfContents##


Anyagtudományok

Structural Analysis of Carbon Fiber-reinforced Thermoset Composite
36-46

Materials are usually stronger in fibrous form than in bulk form. Composites are made from bonding two materials, where the reinforcement contributes with the outstanding natural properties and the matrix supports the fibers by transferring the loads between them, besides protecting the fiber from the environment hazards. Consequently, creating... a strong composite that can be used in various applications and situations. In this academic work it is going to be analyzed how the composite made from carbon fiber and epoxy thermoset matrix behaves in specific situations, by making them in two different manufacturing methods. In addition, the analysis is going to be made in the laboratories of the university and then compared with computer analysis. So, the first phase of this academic work is being presented and highlighted below.

Teljes absztrakt mutatása
122
83
Rotational molding of plasma treated polyethylene/short glass fiber composites
103-108

Rotational molding is a manufacturing technique for producing 3D hollow parts by adding plastic powder to a shell-like mold and rotating the mold while heating it with the powder. In contrary to the injection molding all the process operates at atmospheric pressure which makes reinforcement of the rotomolded product difficult. In this paper pla...sma treated PE and short glass fibers were dry mixed and used to produce composites by rotational molding process and characterized in terms of morphology and mechanical properties.

Teljes absztrakt mutatása
69
98
Linear elastic finite element investigation of titanium specimen produced by Additive Manufacturing
85-91

Nowadays orthopaedic implants are mainly fabricated from solid material (titanium alloy). The mechanical properties of these implants are much stronger than human bone tissue’s properties, and this leads to fixation problems and a short lifetime, but today these problems can be eliminated with the usage of metal additive manufacturing. The me...chanical properties of the implants can be influenced on demand with the variation of the material structure using different sizes and types of unit cells for building up its structure.

Teljes absztrakt mutatása
41
47
Adaptability of Powdered Activated Carbon Production from Ground Catering Waste Pyrolysis Coke
162-171

Three mixture of catering waste was pyrolyzed at 650, 725 and 900 °C and the solid residue (coke) was examined for powdered activated carbon production. For this, the carbon content, iodine number, particle size distribution and scanning electron microscopic images were analysed. Based on the carbon content, these cokes are suitable for activa...ted carbon production, which were 60-85 wt.% (depending on the base material and pyrolysis temperature). The studied cokes showed slightly porous structure with smooth surfaces. Because of this, the iodine number was mostly small (13-30). Based on the grinding experiments, 10 minutes of grinding was found to be optimal. After this grinding time, the reached iodine number of powdered activated carbon was 350-610.

Teljes absztrakt mutatása
60
75
Submerged aquatic plant (Vallisneria spiralis and Egeria densa) utilisation as a biogas cleaner and feedstock of co-digestion
172-180

Biogas was produced from sheep manure and two types of submerged aquatic plant (Vallisneria spiralis and Egeria densa). The gas cleaning was carried out by a water scrubber, where a significant part of CO2 and H2S can be separated from the gas. A part of water from the scrubber was circulated through an aquatic plant growth tank and the growth ...of used plants was examined. Addition of E. densa to sheep manure increased gas yield by 8% and the mixing of sheep manure and V. spiralis resulted in 21% increase in gas yield. With the used scrubber, 70-80 vol% methane content can be reached in the cleaned biogas, and the water from the scrubber (which contained dissolved CO2 and H2S) resulted in 56-87% increase in size as opposed to 12-44% increase in the control group.

Teljes absztrakt mutatása
82
90
RDF pirolíziséből származó koksz és barnaszén elgázosításának vizsgálata laboratóriumi körülmények között
188-193

A pirolízis ígéretes eljárás hulladékokból történő szintézisgáz előállításra. Azonban a technológia melléktermékeként visszamaradó szilárd anyag még jelentős mennyiségben tartalmazhat karbont, ezáltal akár további szintézisgáz előállítására is felhasználható. Kísérleteink során egy Zalaegerszegen működ... félüzemi méretű kísérleti pirolizáló berendezésből származó RDF pirolízise során visszamaradó koksz vízgőzzel történő elgázosítását vizsgáltuk 900 °C-on, egy fix-ágyas laboratóriumi elgázosító rendszerben. Továbbá végeztünk kísérleteket felsőnyárádi barnaszénnel is. Jelen munka célja, hogy megvizsgáljuk hatékonyan alkalmazható-e a pirolízis koksz szintézisgáz előállítására, valamint, hogy feltárjuk és bemutassuk a vizsgált alapanyagok termokémiai lebontása során felfedezhető hasonlóságokat és különbségeket.

Teljes absztrakt mutatása
81
90
Temporal Changes of Pyrite Oxidation Rate in Bolivian Sulphidic Mining Wastes
194-202

Since the 70's, when huge sulphidic open pits were developed, the acidic rock drainage (ARD) become the leader problem of the sulphidic mining industry. Although the recycling is an essential technology, it cannot cover the demand alone, thus mining activity needs to continue. Acidity in mine drainage commonly requires most of the attention, bu...t the main problem is the caused elevated level of metal mobility and leaching, which are generated by the increased rates of sulphide weathering under acidic conditions. The Itos mine is a polymetallic vein deposit in Bolivia, had been mined for silver and tin until 1990, leaving behind much and huge tailings and mine waste heaps, where quite often the pyrite content exceeds 10 %. Serious ARD effects take place in the mine waste heaps. These processes can be well characterized with the pH 1 or 2 of the seepage water, which forms serious alteration in the waste itself and the neighbouring rocks. In three consecutive years, the pyrite oxidation rate was investigated on the same 7 samples by humidity cell test. 5-6 months pauses were left between the humidity cell test periods, which mimics the alternation of wet and dry periods, typical for the place. The results give much more information, than the oxidation rate in the individual test periods, showing the changes by time. This applied method gave good result to characterize the behaviour of the waste in long-term. The column test was complemented with mineralogical analyses, such as electron probe micro analysis. The mineralogical and column test analyses show, that the changes of the pyrite oxidation rate split the samples into three different groups, one where the oxidation rate decreases, second where it increases with time and the third where oxidation rate is maximal and stays stable for several years.

Teljes absztrakt mutatása
38
66
Hazai Ipari Hulladékok Innovatív Hasznosítási Lehetőségei Építőanyagipari Célra
203-212

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán működő Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központban elvégzett kutatások eredményei azt mutatják, hogy a megfelelő előkészítést alkalmazva és a körülményeket optimálva a hulladék alapanyagok eljárástechnikai jellemzőinek (szemcseméret eloszl...ás, fajlagos felület) megváltoztatásával az építőanyag termékek fizikai és mechanikai tulajdonságai (szilárdság, tömörség) javíthatók. Kutatásaink ugyanis kimutatták, hogy a kémiai aktiválás mellett a mechanikai aktiválás is egy igen hatékony eszköz a tulajdonságok szabályozására. Ez azonban  megváltoztatja nemcsak a termék fizikai, mechanikai, hanem a szerkezeti, ásványtani jellemzőit is, ezért ezen jellemzők meghatározása is kiemelten fontos.

Teljes absztrakt mutatása
59
81
Alumíniumolvasztási maradék salakok sótartalmának hatékony eltávolítása
259-269

Nagy mennyiségű és nagy sótartalmú végsalak származik az alumíniumötvözetek hulladék alapú gyártásánál keletkező primer olvasztási salakok meleg (termo-mechanikus) feldolgozásából. Az oxidos mátrix mellett ebben viszonylag kevés (5 ~ 10 %) fém és jelentős mennyiségű kloridos alkotók (30 ~ 40 % NaCl és KCl), valamin...t egyéb vegyületeket fordulnak elő. A vízben oldható, illetve azzal reagáló anyagok miatt, ez a Magyarországon is évi több ezer tonnás nagyságrendben keletkező ipari maradványanyag veszélyesnek minősül és valós környezetvédelmi terhet jelent. A gazdaságos technológiát célzó laboratóriumi kísérletek szerint, a kloridos alkotók kioldása néhány percen belül megtörténik legalább 1:1 cm3/g (víz térfogat:minta tömeg) folyadékarányt biztosítva a szedimentációt megakadályozó intenzitású vízszintes rázás mellett. Ugyanakkor, az edény telítettségi szintjének is van kimutatható hatása. A viszonylag kis költségű megvalósítás a só visszajáratását és a kezelt végmaradvány egyéb célú felhasználását is lehetővé tenné.

Teljes absztrakt mutatása
60
152
The Effect of annealing temperature on corrosion resistance and microstructure of Zr-Sn-Nb-Fe alloy
420-424

The Ti-2Al-2.5Zr titanium alloy plate in beta phase water quench at different times of the reentry after annealing is implemented while primary phase number and size distribution of samples are obtained. This research is carried out on corrosion behavior in 3.5% [mass fraction] NaCl solution. Experimental study showed that after the beta phase ...water quenching Ti-2Al-2.5Zr titanium alloyed after 500 oC annealing when partial recrystallization happened. There seems to be lots of tiny dispersion in the alloy that was annealed with its samples of six-party [HCP] structure of Ti, Zr, Al phase 2 with the dimension below 100 nm. Reaching 500 oC when the rate of annealing at a primary phase of the sample at 550 oC is low 90% of the primary phase is less than 100 nm. The changing of the rule of present decreasing also triggers little difference overall. Precipitation in the process of annealing Zr [Nb,Fe,Cr] 2is less that proves to be good for corrosion resistance.

Teljes absztrakt mutatása
58
50

Építőmérnöki Tudományok

Javaslat a zöldfelület jelentőségének növelésére a smart city indikátorok között
370-380

A város zöldfelületi rendszere csak akkor nyújtja a várt ökoszisztéma szolgáltatásokat, ha a zöld infrastruktúra számszerűsített mutatóinak megfelelően kerül kialakításra. A tanulmányban egy debreceni mintaterületen meghatározzuk a smart city és a zöld infrastruktúra módszerének megfelelő indikátorokat, majd azok ö...sszehasonlításából vonunk le következtetéseket és teszünk javaslatot annak érdekében, hogy a városi zöld infrastruktúra megfelelő súllyal szerepeljen a korszerű városfejlesztést meghatározó smart city módszertanban.

Teljes absztrakt mutatása
45
109

A konszolidáció folyamata az IFRS konszolidált beszámolót készítő vállalkozások esetében
1-9

-

99
703
Do Changes in the Economic Role of States through Privatization matter?: The Brazilian Case
125-136

In market economies, the subject of scientific research is the extent to which the state can contribute to the sustainability of development. However, the question is to know where the boundaries of the market and the role of the state lie. The study briefly introduces different views of the state's economic role and how states have changed the... proportion of their entrepreneurial assets. Among these, it highlights privatization, which is one of the significant segments of today's economic policy practice at both micro and macroeconomic levels. It then describes Brazil's economic circumstances that led to the formulation of a proper size privatization program. Finally, the socio-economic factors that, according to the author, make the realization of Brazilian privatization plans uncertain presented.

Teljes absztrakt mutatása
79
72
Az Ipar 4.0 keretrendszere, valamint a kapcsolódó technológiák
213-223

Az erősödő verseny és a globalizáció következtében megváltozott a vállalatok mikro- és makrokörnyezete. Az Ipar 4.0 a negyedik ipari forradalmat jelenti, amely során szorosabban fonódik össze az információs technológia és az automatizálás, ezáltal alapvetően megváltoznak a gyártási módszerek. Nem csupán a technológi...a térhódításáról van szó, hanem az üzleti folyamatok paradigmaváltásáról is. Az Ipar 4.0 a hazai vállalatok számára is egyre inkább napi valósággá válik, egy új szintre fogja emelni a gyártásban felhasznált erőforrások és szereplők közötti interakciókat. Véleményem szerint az Ipari 4.0 át fogja alakítani a termelés szerkezetét – és meg fogja változtatni a globális versenyképességet – új lehetőségeket ad a vállalatoknak az értékteremtéshez. Kutatásomban bemutattam az Ipar 4.0 fogalmát, az újszerű technológiáit, keretrendszerét és a kapcsolódó technológiákat, feltártam az intelligens logisztikai megoldásokat és az Ipar 4.0 legfontosabb előnyeit. A fenti eszközök használatakor lényegében nem csak az ipar robbanásszerű fejlődéséről van szó, hanem a teljes gazdaság digitalizációjáról, mely az egész társadalmat érinti. Fontos, hogy a kis- és középvállalkozások is reagáljanak az új technológiai lehetőségekre, egyébként jelentős mértékben lemaradnak.

Teljes absztrakt mutatása
917
927
Anyagáramok és anyagállományok egy debreceni szolgáltató vállalatnál
313-321

Az elmúlt 25 évben, egy sor kutatóintézet számos neves tudósa kidolgozott egy új kutatási irányzatot, egy új módszertani családot, az anyagáram elemzést (MFA – Material Flow Analysis). Az MFA jelentőségét az emberiség által létrehozott, gerjesztett anyagáramok mértéke adja. Az MFA növekvő sikerének alapjait egy gyök...eresen új, interdiszciplináris, a természet- és társadalomtudományok (ökológia, termodinamika és közgazdaságtan) együttműködését igénylő látásmód adja, azaz nem csak a termelés anyaghatékonyságának és a gerjesztett környezetterhelés vizsgálatának hatásos eszköze, hanem segítséget nyújt a szükséges technológiai innováció irányainak feltárásához, valamint a vizsgált rendszer stratégiai anyagigényei ellátásbiztonságának az elemzéséhez is. Cikkünkben vállalati szintű elemzést végzünk, egy debreceni szolgáltató vállalat 2018-as évre vonatkozó input és outputoldali anyagáramait és anyagállományait elemezzük az MFA módszerével. Az MFA indikátorok naturális dimenzióban ragadják meg a környezetterhelést, azaz tömegben, energiában vagy földterületben mérnek, ennek megfelelően kilogrammban, vagy tonnában mérve mutatjuk be a cég kiinduló anyagállományait és az abban bekövetkezett változásokat, illetve az anyaginputokat.

Teljes absztrakt mutatása
68
94
A műtrágyafelhasználás piactérképének elemzése
381-388

-

37
121

Gépészeti tudományok – Épületgépészet

Energy-Efficient Buildings, a step towards Sustainability in Pakistan
109-124

With every passing year, energy consumption in the world is increasing drastically. Most of the energy comes from fossil fuels which are also depleting in a fast manner. Buildings consume a significant amount of energy all over the world and the demand for energy is also increasing unremittingly in buildings. Developed countries are taking prof...ound measures in order to make buildings energy efficient and sustainable by achieving nearly zero energy stage. Pakistan is facing a serious energy crisis from the past few decades. The building sector in Pakistan deserves special attention in this regard since the energy consumption in buildings in Pakistan is feverishly high. Many types of research have been carried out in Pakistan by the United Nations and Energy Department of Pakistan in order to devise applicable methods that not only provide thermal comfort to the occupants but also make a building energy efficient. Renewable energy also plays an important role in compensating building energy demands. It is easy to achieve nearly zero energy state in a good energy efficient building if it is coupled with renewable energy sources then it will make it self-sufficient in energy demand. A survey is also carried out to determine the thermal comfort of the occupants in different types of areas. Also, solar energy analysis is also taken into account to highlight the solar power potential in Pakistan. Several recommendations have also been suggested to implement energy efficiency measures in Pakistan.

Teljes absztrakt mutatása
92
124
Optimizing the combustion processes of a small scale solid fuel-fired boiler
358-369

Over the last decade, the public has been paying increasing attention to reducing greenhouse gas and acid rain emissions and reducing particulate matter, which is extremely harmful to health and the environment. To improve air quality, the European Commission has achieved a range of measures to reduce air pollutant emissions in the transport, h...eat and electricity, industrial and agricultural sectors. In Hungary, the amount of gas and solid air pollutants from solid fuel combustion used by the public during the heating season represents a significant percentage of the total amount present in the atmosphere. In 2016, taking into the total emission, the 29% of CO2 emissions; 85% of CO emissions; 75% of the particulate matter emissions and 21% of the NOx emissions were derived from households. It follows that the improvement of air quality can also be achieved by controlling the emissions of solid fuel combustion plants. During our research we aimed to optimize the operation of a newly purchased TOTYA S18 boiler and a pilot pellet boiler. Operating the boilers in the correct mode minimizes air pollutant emissions, and the greater part of the heat generated is actually turns to heating the home, as with poor settings, a lot of heat leaves through the chimney. The data obtained during the tests can also be used to determine whether the boilers comply with the emission values set out in Commission Regulation (EU) 2015/1185.

Teljes absztrakt mutatása
65
93

Gépészeti tudományok – Gépészet

Simulation of production processes with Plant Simulation
10-16

This article presents the modelling of interconnected companies’ logistic processes with Tecnomatix Plant Simulation by Siemens. It has two main parts. The first contains the details of recognition including simulation. The second part presents the modelling with Tecnomatix Plant Simulation. My publication is supported by the EFOP3.6.1-16-201...6-00022 project. The project is co-financed by the European Union and the European Social Fund.

Teljes absztrakt mutatása
81
191
Automated static structural FEA environment in MATLAB using Solid Edge and Femap
17-22

Nowadays, CAD and FE software are getting integrated to each other. However, these new integrated pieces of software cannot be customized enough to analyze different optimization methods or model behavior. In this paper, a MATLAB environment is developed that connects to C# and VB programs, which use Solid Edge and Femap API functions, in order... to automate the geometry modification and the FE model building and solving functions. A simple static structural size optimization problem is solved with the fmincon solver of MATLAB.

Teljes absztrakt mutatása
47
69
Mechanical Design and Finite element Analysis for Acetabular cup
23-35

Hip replacements typically consist of a four-part piece. Our research will focus primarily on the acetabular component. Several different types of materials can be used when creating a hip replacement implant ranging from plastic to titanium. Different materials are used to accommodate for allergic reactions or circumventing potential health ri...sks. Aside from the material, the size of the components plays a factor in terms of durability; a larger diameter head might avoid dislodgement though it could increase wear and tear on the stems through constant friction. A patient’s force applied to the hip replacement is usually measured through a number of physical assessments. Finite element analysis (FEA), a computer-based method of data observation, allows for us to accurately simulate hip forces and their impact on the hip replacements. Through this, it becomes easier to predict and calculate the performance of specific designs. Generative systems can also be used to support performance analysis and optimization through assessing a multitude of cases, many of which apply in real-world scenarios. By applying both systems, we designed and modeled an acetabular cup that when measured decreased the mass from 129 grams initially down to 52 grams, a 60% decrease in total mass. Furthermore, the design we created lessened the trauma on the piece through distributing force across the entirety of the piece rather than specific segments only. This shows an increased durability and life expectancy when compared to usual acetabular cups.

Teljes absztrakt mutatása
54
72
Kapcsolódási vizsgálatok egy elemi, hengeres, ferde fogazatú fogaskerékpár esetére
47-60

Terveztünk egy hengeres, ferde fogazatú fogaskerékpárt, majd elkészítettük a hajtás CAD modelljét. A modellek felhasználásával kapcsolódási vizsgálatokat végzünk különböző terhelőnyomatékok hatására. Vizsgáljuk az érintkező fogfelületeken és a fogérintkezéskor a fogtövekben kialakuló feszültség, nyúlás és ...deformáció értékeket.

Teljes absztrakt mutatása
41
69
Topology optimization and rim design
92-101

A goal of this article is to show the development of the car wheel rims along with the progress of the manufacturing technologies over the past few years. To achieve this goal, topology optimization and generative design usage have been reviewed in this work. The research has focused on the main factors, which affect the life of car wheel rim, ...and it has shed the light on the effect of the topology optimization and the generative design on the manufacturing of the car wheel rims. Since the main factors above-mentioned are the: forces, material preferences and topology optimization, the study has covered the results of the studies made on each part along with the technology progress. Moreover, the article has explained the methodology main steps of the topology optimization and the generative design and their principles.

Teljes absztrakt mutatása
156
437
A homlokmarási technológia hőkamerás elemzése a fordulatszám változtatása mellett
142-147

A publikáció célkitűzése homlokmarási technológia során a forgácsleválasztáskor képződő hőmérsékleti zóna vizsgálata hőkamerával. A vizsgálatot diszkrét fordulatszám értékek változtatásával a többi technológiai paraméter állandóssága mellett végezzük el. Megtervezzük a mérési koncepciót. A kísérletek e...lvégezte után elemezzük a kapott hőképeket.

Teljes absztrakt mutatása
63
68
Artificial Intelligence Possibilities in Vehicle Industry
148-154

There have been several attempts during the last decades to extend the ranges of application of artificial intelligence. The aim of the development for AI is to replace human intelligence and experience. The ultimate aim for machines and vehicles is to run much more efficiently and with higher reliability than ever before. The Artificial Techni...ques (AI) used a wide range of expert systems to optimize problems. Hybrid intelligent management systems have become increasingly influential in artificial intelligence during the last decades. As a result, maintenance and fleet management systems have undergone significant development. By choosing adequate maintenance or operating strategy and taking user behaviour into consideration, these systems can not only increase the reliability and efficiency of vehicles but can also result in financial savings. The paper tries to discusses the applications of AI techniques in predictive maintenance and vehicle industry.

Teljes absztrakt mutatása
138
153
Optimization and Analysis of Structure about Lifting Device of Logistics Sorting
425-431

The lifting device of a logistics sorting machine needs high frequency upward and downward reciprocating motion therefore the cutting fork arms and matching parts of the shaft are often worn out. In this paper the problem of the shear fork types applied for the lifting mechanism is studied at first. Then the advanced numerical simulation softwa...re ANSYS adopted for the lifting mechanism of the shear fork type, and the means of virtual simulation is introduced. Hence the possible location of faults and fault modes are analysed. Then improving measures about the lifting mechanism of the logistics sorting machine are suggested.

Teljes absztrakt mutatása
82
84

Akkumulátoros autó életciklusának ökomérlege
137-141

A mobil hajtástechnológiák ökonómiai és ökológiai értékelése a teljes energiaátalakító lánc vizsgálatán alapul. Az autó életciklusának ökomérlege ezzel szemben kiegészül a gyártásban és a hulladékkezelésben keletkező károsanyagok kibocsájtásának számbavételével. A következő értekezés a téma megértésé...t szándékozik elősegíteni és az összehasonlító értékelésnél használt fogalmakat az olvasóval megismertetni. A tárgyalt összefüggések ismeretében lehetővé válik, hogy az akkumulátoros autó környezetvédelmi hozzájárulásáról objektív és valós helyzetképet lehessen alkotni. A vázolt összefüggések segítséget nyújtanak a problématerületek felismeréséhez és az e-mobilitási stratégia céljainak és feladatainak levezetéséhez.

Teljes absztrakt mutatása
56
90
A fényszennyezés műszaki jellemzőire és élettani hatásaira vonatkozó, lakossági ismeretek felmérése két településen
155-161

Iparosodott világunk egyik legújabb környezeti kihívása a fényszennyezés. Ez, egyszerűen fogalmazva, azt jelenti, hogy a szükségesnél több fényt bocsátunk ki, és ezt gyakran az emberek és az állatvilág számára zavaró, sőt az egészségre káros hullámhosszakon tesszük. E problémakör tudatosítását szolgálják az ún.... Csillagos Égbolt Parkok, ahol nagy területen semmilyen mesterséges fényforrás nem terheli a környezetet. Az egyik ilyen Park BAZ megyében, Répáshuta közelében van, illetve élvez folyamatos fejlesztést. Tanulmányunk arról a kérdőíves vizsgálatról számol be, amit a témakörben tájékoztatást élvező Répáshuta illetve a hozzá közel fekvő, de a problémakörről közvetlen ismereteket nem kapó Cserépváralja településeken végeztünk. Mindkét község lakosságának a száma 400 körül van, akik közül 30 lakost kérdeztünk meg, gondosan ügyelve arra, hogy mindenki más-más családban éljen. Közvetlen helyszíni lekérdezéssel 21-21 kérdésre kértünk és minden esetben kaptunk is válaszokat, természetesen ügyelve a válaszadók teljes anonimitására. A felvételezésre 2019 márciusában és áprilisában került sor.

Teljes absztrakt mutatása
92
103
Vízrekesztő rétegből történő szennyeződések rediffúziós jelenségének laboratóriumi vizsgálata
232-238

Számos szerves szennyező anyag antropogén hatások (káros emberi reakciók láncolata) következtében kerül a talajba, és ezzel a felszín alatti vizekbe. Az alacsony áteresztőképességű, vízzáró rétegek (pl.: agyag) ezen szennyeződések útjának elzárásában fontos szerepet játszanak. Viszont a szorpciós és diffúz tulajd...onságaik miatt az ilyen vízzáró rétegek hosszútávú szennyeződésforrásként is szolgálhatnak. Ha a réteg egyszer elszennyeződött, már nagyon nehéz rekultiválni, és fennáll a lehetősége, hogy a szennyeződés lassú diffúziós folyamatok által a nagyobb áteresztőképességű rétegekbe is továbbterjed. Ezt a jelenséget úgynevezett rediffúziós folyamatként definiáljuk, amely során a vízrekesztő rétegből szennyeződés visszadiffundál a magasabb permeabilitású rétegbe. Jelen tanulmány célja ennek a rediffúziós folyamatnak a laboratóriumi méretekben történő modellezési lehetőségének bemutatása és a befolyásoló paramétereknek a szennyezőanyag transzportra gyakorolt hatásának számszerűsítése.

Teljes absztrakt mutatása
63
66
Precíziós öntözéstechnológia alkalmazásának és kialakításának vizsgálata
239-248

A szélsőséges időjárási viszonyok miatt napjainkban az öntözést egyre szükségesebb tényezőnek tartják. A növény vízigényeinek és a rendelkezésre álló vízkészletek felmérése után dönteni kell, milyen öntözési módszert alkalmazunk. Szántóföldi körülmények között az egyik leggyakrabban használt módszer az ...esőszerű öntözés, melynek több típusát ismerjük (pl. lineár, csévélődobos öntözőberendezés). A szántóföldön alkalmazott szórófejek egyenletességét a Christiansen-féle egyenletességi tényező (CU%) és az eloszlási egyenletességi tényező (distributon uniformity) (DU%) megadásával jellemezhetjük. Az együtthatókat csapadékmérők által felfogott vízmennyiség adataiból lehet megállapítani. A vizsgálatainkat 2019. júliusában és augusztusában 3 időpontban végeztük el a Debreceni Egyetem Látóképi Növénytermesztési Kísérleti Telepén és egy nyírbátori cég lineár öntözőberendezésein. Célul tűztük ki a hagyományos lineár technológia és a precíziós lineár öntözési technológia által kijuttatott víz mennyiség szórás egyenletességének összehasonlító értékelését. Emellett a kukorica intercepciós értékeknek a vizsgálatát is elvégeztük.

Teljes absztrakt mutatása
92
116
A „zöld” metanol szerepe a fenntartható energiagazdálkodásban
249-258

A globális energiaigény folyamatosan növekszik, így az emberiség jövője szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy milyen energiaforrásokat használunk fel, milyen az energia felhasználás hatékonysága. A természeti erőforrások fenntartható módon történő hasznosításában, a fosszilis, kőolaj központú energiar...endszerről való hatékony és zökkenőmentes áttérésben, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésében a metanol kulcsszerepet tölthet be. A hosszú távú gondolkodás a megújuló energiaforrások felhasználásának bővülését eredményezi, amely kedvez a zöldmetanol-technológia terjedésének, s ezáltal egy szénsemleges üzemanyag használatának. A zöldmetanol-gyártás alapanyaga lehet szilárd települési hulladék, mezőgazdasági hulladék, szén-dioxid valamint megújuló hidrogén, s a metanolnak számos felhasználása van, mind üzemanyagként, mind kémiai alapanyagként. További lehetőséget nyújt az időszakos forrásokból származó megújuló energia feleslegének kémiai tárolására, ezáltal csökkentve a fosszilis üzemanyagoktól való függőséget. A zöld metanol gazdaságos előállíthatóságának legfőbb meghatározója az elektrolízishez alkalmazott villamos energia ára, így a szén- dioxidból kiinduló gyártás versenyképességét nagyban elősegíti a nap- és szélenergia árának csökkenése.

Teljes absztrakt mutatása
58
118
Vörösiszap minták titrálási görbéinek vizsgálata
270-276

A világ alumínium szükséglete egyre csak fokozódik, így az előállítás folyamata során létrejövő vörösiszap mennyisége is folyamatosan nő. A melléktermék gazdaságos feldolgozására már régóta folynak kutatások, de a minden szempontból megfelelő hasznosítási technológia ipari méretű megvalósítása még nem tört...ént meg. A melléktermék felhasználása amellett, hogy csökkentené a környezeti elemek szennyezésének veszélyét, a benne található értékes fémek kinyerése szempontjából is célszerű lehet.

Teljes absztrakt mutatása
52
90
Water Shortage in Jordan
277-286

Water shortage in Jordan is considered to be one of the main challenges that face the country throughout the years. In this manuscript all aspects of this issue will be highlighted.  In this article, first, the water situation inputs, contests and outputs will be discussed. Secondly, there will be a detailed study about the ‘WADI AL-ARAB...’ Project which is funded by the European Investment Bank and managed by the Yarmouk Water Company, its missions, assets and workflow. Finally, the Improvement of Energy Efficiency in the water sector, project aims, framework, and the major findings expected as a result of these analysis will be highlighted. This document presents the essential elements of a work that required a long time, an enormous effort and a hard work to collect all the data from several sources such as the Jordanian Ministry of Water and Irrigation (MWI), the Water Authority of Jordan (WAJ) and the European Commission (EU Official Website) and analyze them. Also, all the information listed about “WADI AL ARAB” Project was collected from multiple site visits.

Teljes absztrakt mutatása
127
152
Debreceni útszakaszok zajtérképes vizsgálata
287-295

A kutatás során Debrecen városában és környezetében található 13 számozott úthoz kapcsolódó zajterhelés számításokat és az útszakaszok környezetének zajtérképes vizsgálatát végeztük el. Az első vizsgált év 1995, az utolsó 2017 volt. Az időintervallumban évenkénti állapotok kerültek meghatározásra az adott ...vre jellemző átlagos napi forgalmi adatok alapján. Az egyes szelvényenként számított közúti zaj értékeken túl minden vizsgálati évhez zajtérkép készült. Az eredmények kiértékeléséhez kiemelt időszakok különbségtérképét is elkészítettük. Jellemzően közúti forrásból származó zajterhelés növekedést azonosítottunk az 1995-ös és a 2017-es év összevetéséből a vizsgált terület jelentős részén (új útvonalak környezetében, Debrecen déli és keleti részein). Debrecen belvárosára és a 4-es főút környezetére közel stagnáló zajterhelést állapítottunk meg, továbbá helyenként a közúthálózat-fejlesztés következtében zajcsökkenés jelentkezett (Debrecen-Józsa és Hajdúböszörmény között, 33- as Debrecen és Látókép közöti szakaszán, valamint a 4808 és a 4814 utak mentén).

Teljes absztrakt mutatása
39
67
Drónok alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata EHS feladatok megoldásában
296-303

Absztrakt. Drónok vagy pilóta nélküli repülő szerkezetek (UAVs  Unmanned Aerial Vehicles) vagy pilóta nélküli repülő rendszerek (UAS  Unmanned Aerial Systems) azon repülő szerkezetek, amelyek fedélzetén nincsen pilóta és utas. Ezeket az eszközöket elsősorban a hadseregben alkalmazták, mára azonban jelentősen megnőt...t az alkalmazásuk többek között az ipari felhasználásba, a szolgáltatásokban, a katasztrófavédelemben, és a civil szektorban is. Bemutatjuk röviden a drónok legfontosabb osztályozási szempontjait. Emellett jelen tanulmányunkban összegyűjtöttük azokat a felhasználási lehetőségeket, amiket az ipar és az EHS szektor használ vagy a jövőben alkalmazni tud. Megemlítjük a drónokra szerelt és szerelhető legfontosabb kiegészítőket, amiket a speciális feladataik során alkalmazni tudnak a felhasználók.

Teljes absztrakt mutatása
91
123
Nanoanyagok alkalmazásának munkabiztonsági vonatkozásai
304-312

Napjainkban, köszönhetően speciális tulajdonságaiknak a nanoanyagok egyre jelentősebb érdeklődést keltenek, ipari alkalmazásuk egyre inkább terjed. Különleges tulajdonságaikat főként annak köszönhetik, hogy a nanoanyagok főbb jellemzői nem minden esetben ugyanolyanok, mint ugyanannak az anyagnak a normál mérettartományú ...változata, sőt adott esetben akár jelentősen eltérhetnek, mindez főként a megnövekedett felületnek, illetve a kis méretű anyagok speciális fizikai-kémiai tulajdonságainak köszönhető. Miközben ezen anyagok az iparban jelentős új funkciót töltenek be, a környezettel és a biológiai szervezetekkel kialakuló kölcsönhatásaik egyre kiszámíthatatlanabbak, így alkalmazásuk kapcsán például humánbiztonsági szempontból a bizonytalanság egyre nagyobb. A rendkívül gyors technológiai fejlődés következtében ezen anyagok jóval hamarabb alkalmazásra kerültek, mint ahogyan az alkalmazásukhoz kapcsolódó jogi szabályozás kialakulhatott volna, így jelenleg a nanoanyagok alkalmazására vonatkozó kötelező érvényű rendelet jelenleg nem érhető el. Jelen pillanatban a nanoanyagot gyártó maga felel a termékek biztonságáért. Természetesen, mindemellett a kémiai biztonsághoz kapcsolódó jogi szabályozás és szabványok kezelésükhöz kiváló alapot jelentenek, azonban az anyagok specifikus tulajdonságai, újszerűsége és a hatásmechanizmusra vonatkozó hiányos ismeretek következtében egy kockázatértékelés elkészítése mégis kihívást jelenthet a szakember számára.

Teljes absztrakt mutatása
55
89
Utilisation and Quality Management of Power Plant Fly Ash
329-337

Over the past decades, both the residential and industrial energy demand has increased due to the continuously growing consumption and production. As a large share of the electricity is still produced using fossil fuels, the utilisation of the by-products is a contemporary and pervasive issue. Fly ash is generated in large quantities in coal-fi...red power plants and has been proven to be an appropriate raw material for various industrial uses. Among others, it is applicable as an additive and lightweight aggregate in the cement and concrete industry, can be used for CO2 sequestration, glass foam production, catalyst production, or as a base material for geopolymers, as well. Geopolymers are inorganic polymers produced via the reaction between solid alumina and silica containing or alkali silicate materials in alkali media. Due to their numerous advantageous properties and wide variety of utilisation possibilities, research on fly ash base geopolymers became widespread topic. The quality of fly ash is determined by technical requirements, and the degree of quality control requirements depends on the final use. In certain fields of applications, standards and regulations have already been created to ensure the consistent quality of the final products made from fly ash, e.g. in the cement and concrete industry. There are various methods for fly ash processing, however, the methods to achieve the necessary properties are not standardised.

Teljes absztrakt mutatása
83
82
Stationary and mobile particulate matter concentration measurement in Miskolc
338-344

A stationary and mobile device based on a low-cost dust sensor (Plantower PMS7003) was used to study particulate matter (PM) concentration in Miskolc. The stationary device was placed at the automatic monitoring station of the National Air Quality Measurement Network (OLM) in Martintelep, Miskolc. The mobile device was used to walk 4 streets al...ong a square route with a total length of 800 m. Measurements were made on two days (September 9 and 11) between 7am and 9am, which according to preliminary experience coincided with the morning rush hour. The access route includes the OLM monitoring station, a busy road, two bypasses, a parking lot, and a smaller roadway blocked by traffic. The measured PM1, PM2.5, PM10 concentrations of the mobile device were interpolated on a circuit-by-circuit basis in ArcGIS, and conclusions were drawn for the area. The concentration of stationary and mobile devices was compared.

Teljes absztrakt mutatása
84
81
Production of Liquid Hydrocarbons from Plastic Wastes
345-350

Thermal pyrolysis of HDPE, LDPE, PP and PS plastic wastes were performed in a batch reactor and the yields of pyrolysis oils and liquid transportation fuels prepared by atmospheric distillation were determined. The gasoline fractions were tested in a traditional spark-ignition engine without any modifications or fuel blending. Fuel consumption ...and exhaust gas emission (NOx, CO) were measured and compared to a commercial fuel (RON = 95). PS generated 70.5% gasoline range hydrocarbons from the solid waste, followed by PP with 42.1%, LDPE with 40.8% and HDPE with 37.3%. The fuel consumption was reduced by 9.1-9.4% in the case of PS compared to reference measurement. Reduction in fuel consumption was noticeable at HDPE, LDPE and PP as well. PS gasoline decreased by 91-96%, while HDPE, LDPE and PP more likely increased the CO emission of the engine compared to commercial gasoline. The results show that pyrolysis of plastic wastes is a promising method to generate value added liquid transportation fuels and reduce the footprint of waste accumulation in landfills.

Teljes absztrakt mutatása
62
96
Geotermikus energia hasznosíthatósági lehetőségei a Bükkalja térségében meddő szénhidrogén termelő kutak átképzésével
351-357

Magyarország egy nem aktív vulkáni területen fekvő, ám mind európai,- mind pedig nemzetközi szinten elismert geotermikus potenciállal rendelkező ország. Az ország geotermikus gradiense átlagosan, ~ 45°C/km, míg más országokban ez az érték, ~ 20-30°C/km. Ennek megfelelően a hőmérséklet 1km-en 55-60°C, 2 km mélységben a...kár a 100-130 °C-ot is elérheti. A geotermikus energia kinyerésének és hasznosításának sok fajtája létezik, melynek egy nagy csoportját képezi az energetikai hőhasznosítás. Ez az irány itthon nem jellemző, így ezt a vonalat érdemes fejleszteni. Az ágazat fejlődése lassú, ennek fő oka a nagy kezdeti befektetési igény valamint a hosszú tervezési szakasz. Kutatásunk célja egyrészt ezen probléma orvoslásának irányában igyekszik lépéseket tenni, egy meddő kút funkcióváltását vizsgálva. A Bükk hegység előterében, peremi területein számos meddő, használaton kívüli szénhidrogén kút van melyeket munkánk energetikai céllal a későbbi hasznosíthatóság tükrében vizsgál. Jelen vizsgálat, Bükkalja, Demjén, Pünkösd-hegy térségében található 13 db felhagyott kútra koncentrál.

Teljes absztrakt mutatása
185
129

Mechatronikai Tudományok

Intelligens ingatlanok integrált védelme, kockázatainak elemzése
74-84

Egyre nagyobb teret hódítanak az okos technológiákkal párhuzamosan elterjedő intelligens háztartások is. Ez minden előnyeivel együtt magával hordozza az információs technológia veszélyeit is. Ezekkel a veszélyekkel számolni kell. Meg kell határozni a hatásukat és megfelelő védelmi intézkedéseket kell alkalmazni azokkal s...zemben. A hatékony védelem eléréséhez nyújt iránymutatást ez a publikáció.

Teljes absztrakt mutatása
32
81

A tudás iparosítása a Miskolci Egyetemen
61-73

A „tömegesedés” következtében átalakult az egyetemek élete. A képzés költségei növekedtek, az egyetemek nagy létszámú állományt irányítottak. A gazdálkodás elmozdult a vállalatszerű működés felé. Az egyetem vállalkozói egyetemmé vált, a tudomány tudástermeléssé alakult. A tudománypolitika kezdte kiszolgál...ni az iparvállalatok igényeit. A tudás iparosítása című cikk Miskolci Egyetem kutatásait, fejlesztéseit és innovációját mutatja be. Az egyetem hazai és nemzetközi projektekben vesz részt, a kutatások hasznát fejlesztésekre fordítja, részt vesz az alapkutatásban, az alkalmazott kutatásban és a kísérleti fejlesztésben egyaránt. Az innováció részeseként segítenek a műszaki fejlesztések bevezetésében, új termékek megalkotásában. Működésük tapasztalatai mindenki számára fontosak.

Teljes absztrakt mutatása
120
109
A környezeti teljesítményértékelés indikátorai – elmélet és vállalati esettanulmány
224-231

A vállalati teljesítményértékelés gyakorlatában az elmúlt évtizedekben változás ment végbe. Megjelentek a teljesítménymenedzsment rendszerek, az indikátorokon alapuló értékelő-készletek, illetve az intellektuális tőke értékelésének hangsúlyossága és ehhez kapcsolódóan az újabb értékelési módszertanok. A telje...sítményértékelésnek tehát sokszínű és korszerű eszközei alakultak ki mind elméletben és gyakorlatban. A munka szempontjából kiemelkedő tény, miszerint az üzleti életben növekedésnek indult a fenntartható fejlődés koncepciójának térnyerése, továbbá a fenntarthatósághoz kapcsolódó koncepciók, eszközök, módszerek használata is. Így jelenik meg a fenntarthatóság pilléreihez kapcsolódó vállalati gyakorlat mérése, értékelése is hangsúlyosan – legyen szó környezeti teljesítményértékelésről, vagy éppen a CSR tevékenységek értékeléséről. A munka a környezeti teljesítményértékelés elméletére és gyakorlatára fókuszál. Összegezzük – definíciókon keresztül vizsgáljuk – a környezeti teljesítményértékelés koncepcióját. Különös figyelmet fordítunk a környezeti teljesítményindikátorok tulajdonságaira – mind szabványosítási hátteret figyelembe véve, mind az aktuális szakirodalmakat tekintve –, továbbá az indikátorkészletek összeállításának elméleti hátterére is kitérünk. Az elméletet meghaladva azonban érdemes a gyakorlatot is figyelembe venni. A munkát egy multinacionális vállalat telephelyének gyakorlati példájával zárjuk.

Teljes absztrakt mutatása
442
281
Fenntarthatóság, fenntartható ellátási lánc menedzsment
322-328

A világgazdaság gyors fejlődése, a természeti erőforrások növekvő hiánya és a szennyezés által okozott romlás miatt a környezetvédelem a világ országainak és régióinak alapvető problémája lett. A fenntarthatóság a politikai döntéshozók, az újságírók, a tudósok, az egyetemek és a társadalom körében a világ ...számos részén és a különböző kutatási területeken közös vita tárgyává. Általánosan elfogadott, hogy a vállalatok fontos szerepet töltenek be a fenntartható fejlődés problémáinak kezelésében is. Ebben a szerepben kulcsfontosságú kihívást jelent a fenntartható fejlődés által okozott gyakran ellentétes nyomások egyensúlyba hozni, azaz a vállalati szintű gazdasági teljesítmény szembenállását a környezeti romlással és a társadalmi zavarokkal. A fenntarthatóság elveinek a vállalatokba való hatékony integrálásához a szervezetek határain túlmutató cselekvésre van szükségük. A fenntarthatóság kérdése egyre erőteljesebben megjelenik a felelős vállalatirányítás eszméi között. Az ellátási lánc menedzsment egyik legfontosabb területe, hogy a vállalatok versenyelőnyt szerezzenek a piacon. Ez jelentős hatást gyakorol a természeti környezetre, és egyre nagyobb szükség van a környezeti gondolkodás integrációjára az ellátási lánc menedzsmentjében és folyamataiban, ezért a vállalatok egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenntartható fejlődésre, egyre nagyobb részt vállalnak a vállalati társadalmi felelősségvállalás kezdeményezésekből, a környezetbarát ellátási lánc elérésért. Az elmúlt évtizedekben kidolgozták a fenntartható és a zöld ellátási lánc menedzsment gyakorlatokat, ezzel próbálva integrálni a környezetvédelmi szempontokat a szervezetekbe, a termelési és fogyasztási folyamatok környezetére gyakorolt, nem kívánt negatív következmények csökkentésével. Jelen cikkben a szakirodalmakat alapul véve főként leíró szekunder kutatás során vizsgáltam a fenntarthatóság és a fenntartható ellátási lánc menedzsment kérdéskörét.

Teljes absztrakt mutatása
407
279
E-sportra vonatkozó motivációs vizsgálatok egyetemisták körében
389-398

Kutatásunk alapját az e-sport népszerűsödése, és annak jelentős ütemben történő fejlődése adta. Hasonlóan sok más sporthoz viszonyítva az e-sport nem csupán sportjátéknak tekinthető, hiszen dinamikusan fejlődő üzletág is egyben, amelyben szereplő érintettek piaci sikeressége nagymértékben függ attól, hogy képese...k-e felismerni és megismerni az érintettek, azaz a sportolók, a közönség és a sportklubok igényeit. Kutatásunk során arra a kérdésre keressük a választ, hogy jellemezhető az egyetemisták e-sporthoz való hozzáállása, valamint mi motiválja őket, hogy minél több időt töltsenek az e-sporttal. Többek között arra a megállapításra jutottunk, hogy a hallgatók belsőleg motiváltak, a saját örömszerzés, a saját maguknak való megfelelés mellett, nagyon fontos a tapasztalatszerzés, valamint, hogy magukat folyamatosan fejlesszék, minél több új technikát, módszert tanuljanak meg az adott e-sportjátékkal kapcsolatban.

Teljes absztrakt mutatása
238
322
Staying Employed and Employing Others: Leadership Styles and Management Strategies of Proprietors of Micro Enterprises in Developing Countries
408-419

This study sought to find out the leadership style and management strategies of the proprietors of micro enterprises that have enabled them to stay in business this long and offering employment to several others in the midst of unfavourable economic conditions in developing countries. Management strategy and leadership style are complementary i...n pursuing organizational goal. Though, literature on the subject reveals that not much research has been done on the survival of micro business on the African’s continent regarding owners’ management strategies and the leadership style. We used mix methods in data collection and purposive samplings of thirty (30) micro enterprises’ proprietors were interviewed. The result reveals that owners of micro business practice multistrategies in their organizations. The Study found out that the Laissez Faire or Free Rein Leadership and the Bureaucratic Leadership were not practiced by any of the research participants. However, Authoritarian Leadership with strict instructions dominated Democratic Leadership and appeared to have been very effective and yielded result in most micro businesses.

Teljes absztrakt mutatása
125
138

Természettudományok

Floodresc - árvízi katasztrófahelyzetek kezelése a Hernád vízgyűjtőben
181-187

A Floodresc projekt célja egy olyan térinformatikai döntéstámogató rendszer kifejlesztése, amely a Hernád folyó esetleges árvizei során segítheti a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság védekezési, mentési feladatait. A döntéstámogató rendszer főbb elemei a teljes vízgyűjtőt lefedő térinformatikai adatbázis, az el...ntött területek kiterjedését időben előre jelző, modellező alkalmazás, amelyekre a védekezéshez kapcsolódó szállítási feladatokat támogató logisztikai tervező eszköz épül.

Teljes absztrakt mutatása
53
85
Egy adatsor statisztikai és analitikus elemzése
399-403

Egy adott évben egy cég minden hónap elején megváltoztatta az általa forgalmazott notebook eladási árát. Lejegyezték, hogy az egyes hónapokban milyen kereslet és kínálat volt az adott egységár mellett. A kapott adatokat statisztikai és analitikus módon elemezzük.

32
62
Klasszikus és alkalmazott matematikai ismeretek a középiskolában
404-407

Egy középiskola két különböző, de hasonló képességekkel rendelkező osztályban írattam egy-egy tesztet. Az egyik osztályban alkalmazott matematikai feladatokat, a másik osztályban tisztán matematikai szövegezésű feladatokat kellett megoldani a tanulóknak. Megvizsgáltam, hogy a két feladatsor átlagos pontszáma között vo...lt-e szignifikáns eltérés.

Teljes absztrakt mutatása
32
84
Az összes folyóiratszám megtekintése