Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.

  • Minden illusztráció, ábra és táblázat a szövegben került elhelyezésre és nem a szöveg végén.
  • A cikk megfelel a Szerzői útmutatóban meghatározott formai, stiláris és bibliográfiai követelményeknek.
  • A benyújtott fájl fájlformátuma Microsoft Word.
  • A kézirat tartalmazza a következő kötelező elemeket: ABSZTRAKT, KULCSSZAVAK, BEVEZETÉS, ÖSSZEGZÉS, (KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS), HIVATKOZÁSOK.
  • Az irodalomjegyzék idézési formája: Harvard.
  • A tanulmány a szerző(k) saját, eredeti szellemi alkotása, illetve amennyiben felhasználta mások munkáit, azokat megfelelő módon idézte és szakszerűen hivatkozott rájuk.
  • A cikket más laphoz nem nyújtotta vagy nyújtja be, illetve az nem jelent meg korábban más helyen.
  • A benyújtás valamennyi szerző hozzájárulásával történik.
  • Amennyiben a cikk megjelenik publikálásra, ugyanebben a formában nem kerül megjelentetésre más nyelven.

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóiratnál megadott nevek és email címek kizárólag a Műszaki és Menedzsment Tudományi Közlemények folyóiratnál lesznek felhasználva, más célokra, harmadik félnek nem kerülnek átadásra.