Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.

 • Minden illusztráció, ábra és táblázat a szövegben került elhelyezésre és nem a szöveg végén.
 • A cikk megfelel a Szerzői útmutatóban meghatározott formai, stiláris és bibliográfiai követelményeknek.
 • A benyújtott fájl fájlformátuma Microsoft Word.
 • A kézirat tartalmazza a következő kötelező elemeket: ABSZTRAKT, KULCSSZAVAK, BEVEZETÉS, ÖSSZEGZÉS, (KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS), HIVATKOZÁSOK.
 • Az irodalomjegyzék idézési formája: Harvard.
 • A tanulmány a szerző(k) saját, eredeti szellemi alkotása, illetve amennyiben felhasználta mások munkáit, azokat megfelelő módon idézte és szakszerűen hivatkozott rájuk.
 • A cikket más laphoz nem nyújtotta vagy nyújtja be, illetve az nem jelent meg korábban más helyen.
 • A benyújtás valamennyi szerző hozzájárulásával történik.
 • Amennyiben a cikk megjelenik publikálásra, ugyanebben a formában nem kerül megjelentetésre más nyelven.

Szerzői útmutatók

Szerzői nyilatkozat

A szerzőknek szavatolniuk kell, hogy a tanulmány saját, eredeti szellemi alkotásuk, illetve amennyiben felhasználták mások munkáit, azokat megfelelő módon idézték és szakszerűen hivatkoztak rájuk.

A szerzők beküldés előtt az ellenőrző lista pontjainak bepipálásával nyilatkoznak a feltöltött cikkre vonatkozóan a következőkről:

 • A tanulmány a szerző(k) saját, eredeti szellemi alkotása, illetve amennyiben felhasználta mások munkáit, azokat megfelelő módon idézte és szakszerűen hivatkozott rájuk.
 • A cikket más laphoz nem nyújtotta vagy nyújtja be. illetve az nem jelent meg korábban más helyen.
 • A benyújtás valamennyi szerző hozzájárulásával történik.
 • Amennyiben a cikk megjelenik publikálásra, ugyanebben a formában nem kerül megjelentetésre más nyelven.

Adatvédelmi nyilatkozat

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.