Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.

  • Minden illusztráció, ábra és táblázat a helyére kerüljön és ne a szöveg végére.
  • A szöveg betartja azokat a stiláris és bibliográfiai követelményeket, amelyek a Szerzői útmutatóban szerepelnek, és rendelkezik az útmutatóban meghatározott kellékekkel (idegen nyelvű címek, összefoglalók stb.).
  • A benyújtott fájl fájlformátuma Microsoft Word.
  • A kéziratnak kötelezően tartalmaznia kell : ABSZTRAKT, KULCSSZAVAK, BEVEZETÉS, ÖSSZEGZÉS, (KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS), HIVATKOZÁSOK.
  • A tanulmány a szerző(k) saját, eredeti szellemi alkotása, illetve amennyiben felhasználta mások munkáit, azokat megfelelő módon idézte és szakszerűen hivatkozott rájuk.
  • A cikket más laphoz nem nyújtotta vagy nyújtja be, illetve az nem jelent meg korábban más helyen.
  • A benyújtás valamennyi szerző hozzájárulásával történik.
  • Amennyiben a cikk megjelenik publikálásra, ugyanebben a formában nem kerül megjelentetésre más nyelven.
  • Az irodalomjegyzékben a Harvard idézési formát kell használni.

Szerzői útmutatók

Szerzői nyilatkozat

A szerzőknek szavatolniuk kell, hogy a tanulmány saját, eredeti szellemi alkotásuk, illetve amennyiben felhasználták mások munkáit, azokat megfelelő módon idézték és szakszerűen hivatkoztak rájuk.

A szerzők a kézirattal együtt kitöltött szerzői nyilatkozatot is feltöltenek.   A szerzői nyilatkozatban, a szerző igazolja, hogy a Műszaki és Menedzsment Tudományi Közlemények online rendszerébe feltöltött cikket más laphoz nem nyújtotta vagy nyújtja be, illetve az nem jelent meg korábban más helyen. A szerző felelősséget vállal azért, hogy a művön nem áll fenn további személynek/személyeknek olyan kizárólagos szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Műszaki és Menedzsment Tudományi Közlemények című folyóirat, mint felhasználó megjelentetési jogát korlátozná vagy akadályozná. A szerző engedélyezi továbbá, hogy a Műszaki és Menedzsment Tudományi Közlemények folyóiratban a cikk megjelenjen és nyilatkozik arról, hogy a cikkben megjelenő képek, rajzok, táblázatok és ábrák szabadon megjelentethetőek, nem esnek szerzői jogi védelem alá.

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.