Formai követelmények

Az elektronikus dokumentumokat a Microsoft Office programcsomag használatával kell elkészíteni és docx formátumban beküldeni.

Magyar és angol nyelvű sablonok innen tölthetőek le.

A kézirat kötelező elemei a következők (magyar nyelvű cikkek esetén):

 1. cím magyarul,
 2. cím angolul,
 3. absztrakt magyarul,
 4. kulcsszavak magyarul,
 5. absztrakt angolul,
 6. kulcsszavak angolul,
 7. szerző(k) neve,
 8. szerző(k) affiliációja (intézményi egység nevének pontos megadásával),
 9. szerző(k) e-mail címe,
 10. cikkszöveg,
 11. irodalomjegyzék.

A cikk angol nyelvű címében minden szó nagy betűvel kezdődjön (kivéve az elöljárószavakat, kötőszavakat és névmásokat).

Több szerző esetén kérjük felső indexben számozni a neveket és a hozzá tartozó affiliációt. (Amennyiben a szerzők azonos egyetem/tanszék munkatársai, akkor is valamennyi szerzőnél ki kell írni az intézmény nevét és az e-mail címet.)

A magyar és angol összefoglalás hossza igazodjon egymáshoz, a maximális karakterszám 1000.

Maximum öt kulcsszó adható meg.

Irodalmi hivatkozások. Az idézett művekre minden esetben szakszerűen kell hivatkozni. A szerzőknek hivatkozniuk kell mindazokra a kiadványokra, amelyek tudományos eredményeit munkájukban felhasználták. Csak azok az irodalmi hivatkozások sorolhatók fel, amelyekre a szövegben utalás történt és direkt kapcsolatban vannak a kutatott problémával.  A szövegközti szakirodalmi utalásokat szögletes zárójelben kérjük feltüntetni, például [23] vagy [1,4,14].

Az irodalomjegyzéket a tanulmány végén a Hivatkozások fejezetben kell feltüntetni. Az irodalomjegyzékben fel kell tüntetni a hivatkozott cikkek, tanulmányok és könyvek DOI számát, amennyiben azok rendelkeznek ilyen azonosítóval.

A kéziratban minden illusztráció, ábra és táblázat a folyó szövegben kerüljön elhelyezésre és ne a szöveg végén. Számozásukhoz kérjük, arab számokat használjon.

A táblázatokat kérjük wordben vagy excelben elkészíteni és a kéziratba beilleszteni. Nem szúrhatóak be képként.

Az ábrákat címmel kell ellátni, és kérjük – amennyiben diagramokról van szó –  wordben vagy excelben elkészíteni és a kéziratba beilleszteni. Nem szúrhatóak be képként. Kérjük, a mértékegységek, jelmagyarázatok szükség szerinti megadását.

A fejlécben szereplő évfolyam/szám jelölést, illetve a DOI számot nem szükséges módosítani, azt a szerkesztők egészítik ki.