Szerkesztőség

IMPRESSZUM

ISSN: 2498-700X

Főszerkesztő
Prof. Dr. Szűcs Edit 

Főszerkesztő-helyettes
Prof. Dr. Kocsis Imre 

Dr. T. Kiss Judit

Szerkesztőbizottság: 
Prof. Dr. Bácsné Dr. Bába Éva (Sporttudományok rovat felelőse)
Dr. Bodnár Ildikó (Környezettudományok rovat felelőse)
Dr. Budai István (Anyagtudományok rovat felelőse)
Prof. Dr. Kocsis Imre (Természettudományok és mérnökpedagógia rovat felelőse)
Dr. Lovra Éva (Kultúrmérnöki Tudományok rovat felelőse)
Dr. Mankovits Tamás (Gépészeti és Járműmérnöki Tudományok rovat felelőse)
Prof. Dr. Szűcs Edit (Menedzsmenttudományok rovat felelőse)
Dr. T. Kiss Judit (Gazdaságtudományok rovat felelőse)

Technikai szerkesztő
Bak Judit

A szerkesztőség címe
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
H-4028, Debrecen, Ótemető u. 2-4., Hungary
ijems@eng.unideb.hu

Kiadó: Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Kiadó székhelye: H-4028, Debrecen, Ótemető u. 2-4., Hungary
Kiadásért felelős: Debreceni Egyetem Műszaki Kar dékánja


IMPRESSUM

ISSN: 2498-700X

Editor-in-chief
Edit SZŰCS PhD habil.

Vice-editors-in-chief
Imre KOCSIS PhD habil.