Évf. 4 szám 4 (2019)

Gazdálkodástudományok

Anyagáramok és anyagállományok egy debreceni szolgáltató vállalatnál

Megjelent december 12, 2019
Szerzők
Harazin Piroska
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtan Intézet
, Dezső Gréta Judit
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
, Karcagi-Kováts Andrea
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Környezetgazdaságtan Tanszék
Megtekintés
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Harazin, P., Dezső, G. J., & Karcagi-Kováts, A. (2019). Anyagáramok és anyagállományok egy debreceni szolgáltató vállalatnál. International Journal of Engineering and Management Sciences, 4(4), 313–321. https://doi.org/10.21791/IJEMS.2019.4.35.

Az elmúlt 25 évben, egy sor kutatóintézet számos neves tudósa kidolgozott egy új kutatási irányzatot, egy új módszertani családot, az anyagáram elemzést (MFA – Material Flow Analysis). Az MFA jelentőségét az emberiség által létrehozott, gerjesztett anyagáramok mértéke adja. Az MFA növekvő sikerének alapjait egy gyökeresen új, interdiszciplináris, a természet- és társadalomtudományok (ökológia, termodinamika és közgazdaságtan) együttműködését igénylő látásmód adja, azaz nem csak a termelés anyaghatékonyságának és a gerjesztett környezetterhelés vizsgálatának hatásos eszköze, hanem segítséget nyújt a szükséges technológiai innováció irányainak feltárásához, valamint a vizsgált rendszer stratégiai anyagigényei ellátásbiztonságának az elemzéséhez is. Cikkünkben vállalati szintű elemzést végzünk, egy debreceni szolgáltató vállalat 2018-as évre vonatkozó input és outputoldali anyagáramait és anyagállományait elemezzük az MFA módszerével. Az MFA indikátorok naturális dimenzióban ragadják meg a környezetterhelést, azaz tömegben, energiában vagy földterületben mérnek, ennek megfelelően kilogrammban, vagy tonnában mérve mutatjuk be a cég kiinduló anyagállományait és az abban bekövetkezett változásokat, illetve az anyaginputokat.