Évf. 4 szám 4 (2019)
Környezettudományok

Vízrekesztő rétegből történő szennyeződések rediffúziós jelenségének laboratóriumi vizsgálata

Megjelent december 12, 2019
Noémi Poczok
Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar
István Székely
Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Környezetgazdálkodási Intézet
Tamás Madarász
Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Környezetgazdálkodási Intézet,
pdf

APA

Poczok, N., Székely, I., & Madarász, T. (2019). Vízrekesztő rétegből történő szennyeződések rediffúziós jelenségének laboratóriumi vizsgálata. International Journal of Engineering and Management Sciences, 4(4), 232–238. https://doi.org/10.21791/IJEMS.2019.4.26.

Számos szerves szennyező anyag antropogén hatások (káros emberi reakciók láncolata) következtében kerül a talajba, és ezzel a felszín alatti vizekbe. Az alacsony áteresztőképességű, vízzáró rétegek (pl.: agyag) ezen szennyeződések útjának elzárásában fontos szerepet játszanak. Viszont a szorpciós és diffúz tulajdonságaik miatt az ilyen vízzáró rétegek hosszútávú szennyeződésforrásként is szolgálhatnak. Ha a réteg egyszer elszennyeződött, már nagyon nehéz rekultiválni, és fennáll a lehetősége, hogy a szennyeződés lassú diffúziós folyamatok által a nagyobb áteresztőképességű rétegekbe is továbbterjed. Ezt a jelenséget úgynevezett rediffúziós folyamatként definiáljuk, amely során a vízrekesztő rétegből szennyeződés visszadiffundál a magasabb permeabilitású rétegbe. Jelen tanulmány célja ennek a rediffúziós folyamatnak a laboratóriumi méretekben történő modellezési lehetőségének bemutatása és a befolyásoló paramétereknek a szennyezőanyag transzportra gyakorolt hatásának számszerűsítése.