KeresésSpeciális keresési beállítások mutatása Speciális keresési beállítások elrejtése
A Gagea minima és a Dictamnus albus újrafelfedezése a Dél-Tiszántúlon, valamint további florisztikai adatok az Alföldről
Megjelent július 1, 2017
304–316
57
22
A hazai Felső-Tisza-vidék fehérfűz ligetei (Leucojo aestivi-Salicetum albae KEVEY in BORHIDI et KEVEY 1996)
Megjelent január 1, 2016
78–100
44
49
Aphanes arvensis L. a Crisicumban és más adatok Magyarország flórájának ismeretéhez
Megjelent július 1, 2016
253-256
33
21
Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához IV.
Megjelent július 1, 2017
358-382
44
32
Népies növénynevek a Tiszamentéről
Megjelent január 1, 2014
156-172
10
13
Mesterséges felszínformák botanikai összehasonlítása a Nagykunság és a Nagy-Sárrét vidékén
Megjelent január 1, 2018
65-76
44
17
Tiszaparti késeimargitvirág (Leucanthemella serotina) az Alsó-Dráva menti síkvidék magyarországi szakaszán
Megjelent október 7, 2021
227-230
183
112
Végveszélyben: a fejfás temetők botanikai és kultúrtörténeti értékei Magyarországon és Erdélyben
Megjelent január 1, 2018
51-64
50
36
A Nyírség tölgy-kőris-szil ligetei (Fraxino pannonicae-Ulmetum Soó in Aszód 1935 corr. Soó 1963)
Megjelent január 1, 2017
179-220
54
25
Adatok a sásfajok (Carex, Cyperaceae) előfordulásához a Dél-Nyírségben és környékén
Megjelent október 7, 2021
165-198
244
141
Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához VII.
Megjelent július 1, 2018
218-237
56
44
A Szentendrei-sziget zárt ártéri tölgyesei (Melico nutantis-Quercetum roboris KEVEY 2008)
Megjelent január 1, 2017
147-178
51
28
Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához XIII.
Megjelent április 21, 2021
85-88
241
282
Adatok a Heves–Borsodi-sík flórájához I. Erdei, erdőssztyepp- és sztyeppfajok elterjedése
Megjelent január 1, 2019
16-65
74
86
Florisztikai adatok a Tiszántúl középső részéről
Megjelent július 1, 2017
317–357
88
93
Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához XII.
Megjelent április 21, 2021
77-84
241
265
A Csepel-sziget fehérnyár-ligetei (Senecioni sarracenici-Populetum albae Kevey in Borhidi & Kevey 1996)
Megjelent április 16, 2020
57–78
113
126
1 - 17 a 17 tételből