Évf. 19 szám 1 (2014): Hulják János emlékszám
Eredeti közlemények

Népies növénynevek a Tiszamentéről

Megjelent január 1, 2014
Lajos Timár
Szegedi Tudományegyetem, Növénybiológiai Tanszék
István Bagi
Szegedi Tudományegyetem, Növénybiológiai Tanszék
András István Csathó
MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet
PDF

APA

Timár, L., Bagi, I., & Csathó, A. I. (2014). Népies növénynevek a Tiszamentéről. Kitaibelia, 19(1), 156–172. Elérés forrás https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia/article/view/8993

Jelen cikk Timár Lajos (1918–1956) egy az 1950-es években keletkezett kéziratát mutatja be. Az eredetileg 24 oldalas kézirat a szerző és néhány kollégája által a Tisza Szolnok és Szeged (illetve Horgos) közötti szakasza mentén gyűjtött népi növényneveket tartalmazza. Timár Lajos gyűjtőmunkáját az 1940-es és 1950-es években végezte. A jegyzéket kiegészítette a korábbi publikációkban megjelent, az adott tájegységből származó elnevezésekkel is. A kézirat 508 népi növénynevet tartalmaz. A teljes tanulmány most jelenik meg először nyomtatásban. A cikk összefoglalja a kézirat utóéletéről való ismereteket is.