Irányelvek

A KITAIBELIA eredeti tudományos cikkeket, áttekintéseket, adatközlő cikkeket, rövid közleményeket publikál elsősorban a florisztika és a növényföldrajz, valamint a taxonómia, a nómenklatúra, a vegetációtudomány, a növényökológia, a természetvédelem és a tudománytörténet terén, pannóniai fókusszal. A cikkek közzététele és letöltése ingyenes. Cikkeink és számaink a következő repozitóriumokban érhetők el: MTA REAL-J (az MTA Könyvtárának Repozitóriuma), DEA (Debreceni Egyetem elektronikus Archívuma).

A folyóirat közzéteszi a beérkezett és lektorált cikkeket a weboldalán, így az olvasók azonnali szabad hozzáférést kapnak a közleményekhez.

A folyóirat "félvak" lektorálást alkalmaz. A beérkező anyagokat elõször a szerkesztő vizsgálja meg, hogy megfelelnek-e a folyóirat alapvető követelményeinek. Az alkalmasnak ítélt dolgozatokat ezután általában legalább két független szakértő bírálónak küldik ki, hogy értékeljék a kézirat tudományos minőségét. A szerkesztő felelős a cikkek elfogadásával vagy elutasításával kapcsolatos végső döntésért. A szerkesztő döntése végleges.

A szerzőknek nyilatkozniuk kell, hogy a benyújtott kézirat (és a benne szereplő grafikonok, ábrák, táblázatok, illusztrációk, adatok) a saját eredeti munkájuk, amelyet korábban még nem tettek közzé. A szerzőknek arról is nyilatkozniuk kell, hogy a benyújtott kéziratot más folyóirathoz nem nyújtották be. A szerzőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy ha a fent részletezett tartalmat máshol publikálták vagy benyújtották, a folyóirat a kéziratukat nem fogadhatja el. Kérjük a KITAIBELIA szerzőit, hogy írják alá a Szerzői nyilatkozatot. A kitöltött és aláírt űrlapot a beküldött kézirattal együtt fel kell tölteni a folyóirat honlapjára.