KeresésSpeciális keresési beállítások mutatása Speciális keresési beállítások elrejtése
A Gagea minima és a Dictamnus albus újrafelfedezése a Dél-Tiszántúlon, valamint további florisztikai adatok az Alföldről
Megjelent július 1, 2017
304–316
15
4
A hazai Felső-Tisza-vidék fehérfűz ligetei (Leucojo aestivi-Salicetum albae KEVEY in BORHIDI et KEVEY 1996)
Megjelent január 1, 2016
78–100
9
0
Aphanes arvensis L. a Crisicumban és más adatok Magyarország flórájának ismeretéhez
Megjelent július 1, 2016
253-256
7
4
Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához IV.
Megjelent július 1, 2017
358-382
15
4
Népies növénynevek a Tiszamentéről
Megjelent január 1, 2014
156-172
1
0
Mesterséges felszínformák botanikai összehasonlítása a Nagykunság és a Nagy-Sárrét vidékén
Megjelent január 1, 2018
65-76
9
2
Végveszélyben: a fejfás temetők botanikai és kultúrtörténeti értékei Magyarországon és Erdélyben
Megjelent január 1, 2018
51-64
9
12
A Nyírség tölgy-kőris-szil ligetei (Fraxino pannonicae-Ulmetum Soó in Aszód 1935 corr. Soó 1963)
Megjelent január 1, 2017
179-220
8
3
Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához VII.
Megjelent július 1, 2018
218-237
18
9
A Szentendrei-sziget zárt ártéri tölgyesei (Melico nutantis-Quercetum roboris KEVEY 2008)
Megjelent január 1, 2017
147-178
13
9
Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához XIII.
Megjelent április 21, 2021
85-88
58
42
Adatok a Heves–Borsodi-sík flórájához I. Erdei, erdőssztyepp- és sztyeppfajok elterjedése
Megjelent január 1, 2019
16-65
30
13
Florisztikai adatok a Tiszántúl középső részéről
Megjelent július 1, 2017
317–357
15
55
Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához XII.
Megjelent április 21, 2021
77-84
63
42
A Csepel-sziget fehérnyár-ligetei (Senecioni sarracenici-Populetum albae Kevey in Borhidi & Kevey 1996)
Megjelent április 16, 2020
57–78
78
72
1 - 15 a 15 tételből