Évf. 22 szám 1 (2017): Felföldy Lajos emlékszám
Cikkek

A Szentendrei-sziget zárt ártéri tölgyesei (Melico nutantis-Quercetum roboris KEVEY 2008)

Megjelent január 1, 2017
Balázs Kevey
Pécsi Tudományegyetem
Éva Irén Bőhm
Leányfalu
PDF

APA

Kevey, B., & Bőhm, Éva I. (2017). A Szentendrei-sziget zárt ártéri tölgyesei (Melico nutantis-Quercetum roboris KEVEY 2008). Kitaibelia, 22(1), 147–178. https://doi.org/10.17542/kit.22.147

Jelen tanulmány a Szentendrei-sziget zárt száraz tölgyeseinek társulási viszonyait mu­tatja be tíz cönológiai felvétel alapján. A felmért állományok az egyéb alföldi tájak erdei közül a Sziget­köz zárt ártéri tölgyeseivel (Melico nutantis-Quercetum roboris) mutatják a legközelebbi rokonságot. Az elemzési eredmények szerint ezen erdőkben az elmúlt 70 év alatt megnövekedett a természetes gyo­mok (W), a meghonosodott idegen fajok (I) és az agresszív tájidegen inváziós fajok (AC) aránya.