Évf. 25 szám 1 (2020)

Eredeti közlemények

A Csepel-sziget fehérnyár-ligetei (Senecioni sarracenici-Populetum albae Kevey in Borhidi & Kevey 1996)

Megjelent április 16, 2020
Szerző
Kevey Balázs
Pécsi Tudományegyetem
Megtekintés
Kulcsszavak
ligeterdő Magyar-Alföld sokváltozós elemzések szüntaxonómia
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Kevey, B. (2020). A Csepel-sziget fehérnyár-ligetei (Senecioni sarracenici-Populetum albae Kevey in Borhidi & Kevey 1996). Kitaibelia, 25(1), 57–78. https://doi.org/10.17542/kit.25.57
Licenc
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Jelen tanulmány a Magyarország középső részén levő Duna-ártér fehérnyár-ligeteinek (Senecioni sarracenici-Populetum albae) társulási viszonyait mutatja be 25 cönológiai felvétel alapján. Laza öntéshomok alapkőzeten és nyers öntéstalajon kialakult állományaik az alacsony ártér viszonylag magasabb szintjeit foglalják el. Faji összetételükkel és fejlett cserjeszintjükkel jól elkülöníthetők a mintegy 1–1,5 m-rel mélyebben fekvő, kötött és iszapos talajú, cserjeszint nélküli fűzligetektől (Leucojo aestivi-Salicetum albae), valamint a magasabb ártéri szinten fejlődő tölgy-kőris-szil ligetektől (Scillo vindobonensis-Ulmetum). Aljnövényzetükben egyes – részben szubmontán jellegű – növények is megje­lenhetnek, amelyek az Alföld egyéb tájain ritkák, vagy teljesen hiányoznak: Anemone ranunculoides, Carex remota, Clematis recta, Crataegus × degenii, Crataegus nigra, Epipactis helleborine, Equisetum hyemale, Galanthus nivalis, Lathraea squamaria, Leucojum aestivum, Paris quadrifolia, Scilla vindobonensis, Vitis sylvestris. Az asszociáció a szüntaxonómiai rendszer „Populenion nigro-albae Kevey 2008” alcsoportjába helyezhető.

Hivatkozások
BECKING R. W. (1957): The Zürich-Montpellier School of phytosociology. – Botanical Review 23: 411–488.
BORHIDI A. (1993): A magyar flóra szociális magatartás típusai, természetességi és relatív ökológiai értékszámai. – Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 95 pp.
BORHIDI A. (1995): Social behaviour types, the naturalness and relative ecological indicator values of the higher plants in the hungarian flora. – Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae 39: 97–181.
BORHIDI A. & KEVEY B. (1996): An annotated checklist of the hungarian plant communities II. – In: BORHIDI A. (ed.), Critical revision of the hungarian plant communities. Janus Pannonius University, Pécs, pp. 95–138.
BORHIDI A., KEVEY B. & LENDVAI G. (2012): Plant communities of Hungary. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 544 pp.
BRAUN-BLANQUET J. (1964): Pflanzensoziologie (ed. 3.). – Springer Verlag, Wien–New York, 865 pp.
HORVÁTH F., DOBOLYI Z. K., MORSCHHAUSER T., LŐKÖS L., KARAS L. & SZERDAHELYI T. (1995): Flóra adatbázis 1.2. – Vácrátót, 267 pp.
JAKUCS P. (1967): Gedanken zur höheren Systematik der europäischen Laubwälder. – Contribuţii Botanici Cluj 1967: 159–166.
KEVEY B. (1993): A Szigetköz ligeterdeinek összehasonlító-cönológiai vizsgálata. – Kandidátusi értekezés (kézirat). Janus Pannonius Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs, 108 pp. + 32 fig. + 70 tab.
KEVEY B. (2008): Magyarország erdőtársulásai (Forest associations of Hungary). – Tilia 14: 1–488. + CD-adatbázis (230 táblázat + 244 ábra).
KEVEY B. (2014): A hazai Mura-ártér fehérnyár-ligetei (Senecioni sarracenici-Populetum albae KEVEY in BORHIDI et KEVEY 1996). – Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 3: 29–56.
KEVEY B. (2016a): Puha- és keményfás ligeterdők kapcsolata a Szigetközben (The syntaxonomical relationship of softwood and hardwood gallery forests in the Szigetköz). – In: BARINA Z., BUCZKÓ K., LŐKÖS L., PAPP B., PIFKÓ D. & SZURDOKI E. (szerk.), XI. Aktuális flóra- és vegetáció kutatás a Kárpát-medencében. Előadások és poszterek összefoglalói, p. 24.
KEVEY B. (2016b): Puha- és keményfás ligeterdők kapcsolata a Szigetközben. – Botanikai Közlemények 103(1): 45–115.
KEVEY B. (2017): A Mohácsi-sziget fehérnyár-ligetei (Senecioni sarracenici-Populetum albae KEVEY in BORHIDI et KEVEY 1996). – Botanikai Közlemények 104(1): 131–146. + Elektronikus mellékletek (E1–E5 táblázat).
KEVEY B. & BARNA Cs. (2014): A hazai Felső-Tisza-vidék fehérnyár-ligetei (Senecioni sarracenici-Populetum albae KEVEY in BORHIDI et KEVEY 1996). – Botanikai Közlemények 101(1-2): 105–143.
KEVEY B. & BARNA Cs. (2018): A vasi Rába-völgy fehérnyár-ligetei (Senecioni sarracenici-Populetum albae Kevey in Borhidi & Kevey 1996). – Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 5: 19–42.
KEVEY B. & HIRMANN A. (2002): „NS” számítógépes cönológiai programcsomag. – In: Aktuális flóra- és vegetációkutatások a Kárpát-medencében V. Pécs, 2002. március 8–10. (Összefoglalók), p. 74.
KEVEY B. & HUSZÁR Zs. (1999): A Háros-sziget fehérnyár-ligetei (Senecioni sarracenici-Populetum albae KEVEY in BORHIDI et KEVEY 1996). – Természetvédelmi Közlemények 8: 37–48.
KEVEY B. & TÓTH V. (2006): A Baranyai-Dráva-sík fehérnyár-ligetei (Senecioni sarracenici-Populetum albae KEVEY in BORHIDI et KEVEY 1996). – Natura Somogyiensis 9: 47–62.
KIRÁLY G. (szerk.) (2009): Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok. – Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő, 616 pp.
MOOR M. (1958): Die Pflanzengesellschaften schweizerischer Flußauen. – Mitteilungen der Schweizer-ischen Anstalt für das Forstliche Versuchswesen 34: 221–360.
MUCINA L., GRABHERR G. & WALLNÖFER S. (1993): Die Pflanzengesellschaften Österreichs III. Wälder und Gebüsche. – Gustav Fischer, Jena–Stuttgart–New York, 353 pp.
MÜLLER Th. & GÖRS S. (1958): Zur Kenntnis einiger Auenwaldgesellschaften im württembergischen Oberland. – Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland 17: 88–165.
OBERDORFER E. (1992): Süddeutsche Pflanzengesellschaften IV. A. Textband. – Gustav Fischer Verlag, Jena – Stuttgart – New York, 282 pp.
PODANI J. (2001): SYN-TAX 2000 Computer Programs for Data Analysis in Ecologi and Systematics. – Scientia, Budapest, 53 pp.
SIMON T. (1957): Die Wälder des nördlichen Alföld. ¬– In: ZÓLYOMI B. (ed.), Die Vegetation ungarischer Landschaften 1. Akadémiai Kiadó, Budapest, 172 pp. + 22 tab. + 2 chart.
SOÓ R. (1958): Die Wälder des Alföld. – Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae 4: 351–381.
SOÓ R. (1964, 1966, 1968, 1970, 1973, 1980): A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve I–VI. – Akadémiai kiadó, Budapest.
SZIRMAI O., TUBA Z., NAGY J., CSERHALMI D., CZÓBEL Sz., GÁL B., SZERDAHELYI T. & MARSCHALL Z. (2008): A Bodrogköz növénytársulásainak áttekintése. – In: TUBA Z. (szerk.), Bodrogköz. A magyarországi Bodrogköz tájmonográfiája. Lorántffy Zsuzsanna Szellemében Alapítvány, Gödöllő–Sárospatak, pp. 523–584.
TÓTH I. (1958): Az Alsó-Dunaártér erdőgazdálkodása, a termőhely- és az erdőtípusok összefüggése. – Erdészeti Kutatások 1958 (1–2): 77–160.