Évf. 25 szám 2 (2020)

Eredeti közlemények

Feketenyár-ligetek a Dráva mentén (Carduo crispi-Populetum nigrae Kevey in Borhidi & Kevey 1996)

Megjelent október 27, 2020
Szerzők
Kevey Balázs
Pécsi Tudományegyetem
, Csete Sándor
Szent István Egyetem
Megtekintés
Kulcsszavak
Délnyugat-Magyarország feketenyár-ligeterdő cönológia cönológiai felvételek szukcesszió
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Kevey, B., & Csete, S. (2020). Feketenyár-ligetek a Dráva mentén (Carduo crispi-Populetum nigrae Kevey in Borhidi & Kevey 1996). Kitaibelia, 25(2), 215–238. https://doi.org/10.17542/kit.25.215
Licenc
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Jelen tanulmány 25 cönológiai felvétellel mutatja be a Dráva hullámterében levő feke­tenyár-ligetek társulási viszonyait. Szukcessziós és társulástani elemzésre volt szükség a cönosziszte­matikai besorolás alátámasztásához. Az állományok a feketenyár dominanciája, a társulás szukcessziós sorban elfoglalt helyzete és a fajcsoportok részletes elemzése alapján a Szigetközből Carduo crispi-Populetum nigrae néven leírt asszociációval azonosíthatók. A csigolyafüzesekből (Rumici crispi-Salicetum purpureae) jönnek létre, s mintegy másfél méterrel alacsonyabb szinten találhatók, mint a belőlük fejlődő fehérnyár-ligetek (Senecioni sarracenici-Populetum albae). A sokváltozós eredmények jól mutatják a regionális fajkészletek erőteljes hatását és az egyes társulástípusok pusztán fajösszetétel alapú hasonlósági viszonyait.