22. évf. , 1. szám (2017): Felföldy Lajos emlékszám

Megjelent március 9, 2021

##issue.tableOfContents##


Cikkek

Felföldy Lajos (1920–2016)
3–25
27
17
Emlékezés Felföldy Lajosra
26–34
10
3
Felföldy Lajos és a vízminőség-védelemben vele töltött néhány év
35–46
15
6
A herbáriumról (gondolatok és jótanácsok)
47–54
12
63
Az ELTE Füvészkert herbáriuma (BPU)
55–59
22
25
A csermelyciprus (Myricaria germanica) új hazai előfordulása
60–63
24
7
Egyéves füzények (Lythrum) Magyarországon: a Hyssopifolia alnemzetség hazai adatainak revíziója
64–70
13
6
A Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh. Magyarországon
71–76
14
6
Adatok a színes békaszőlő (Potamogeton coloratus) hazai előfordulásához
77–83
29
5
Az adriai sallangvirág (Himantoglossum adriaticum) magyarországi állományai és lelőhelyeik tájhasználatának története
84–94
16
11
Zalaegerszeg-Botfa ritka növényei és védett gombái
95-103
22
4
Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához II.
104–113
21
6
Néhány florisztikai adat Kötcse környékéről II. (Dél-Dunántúl, Nyugat-Külső-Somogy)
114-121
12
10
Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához III.
122-146
27
11
A Szentendrei-sziget zárt ártéri tölgyesei (Melico nutantis-Quercetum roboris KEVEY 2008)
147-178
29
13
A Nyírség tölgy-kőris-szil ligetei (Fraxino pannonicae-Ulmetum Soó in Aszód 1935 corr. Soó 1963)
179-220
25
7

Az összes folyóiratszám megtekintése