22. évf. , 1. szám (2017): Felföldy Lajos emlékszám

Megjelent március 9, 2021

##issue.tableOfContents##


Felföldy Lajos (1920–2016)
3–25
86
47
Emlékezés Felföldy Lajosra
26–34
46
28
Felföldy Lajos és a vízminőség-védelemben vele töltött néhány év
35–46
50
28
A herbáriumról (gondolatok és jótanácsok)
47–54
56
90
Az ELTE Füvészkert herbáriuma (BPU)
55–59
103
87
A csermelyciprus (Myricaria germanica) új hazai előfordulása
60–63
106
32
Egyéves füzények (Lythrum) Magyarországon: a Hyssopifolia alnemzetség hazai adatainak revíziója
64–70
59
34
A Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh. Magyarországon
71–76
51
25
Adatok a színes békaszőlő (Potamogeton coloratus) hazai előfordulásához
77–83
105
28
Az adriai sallangvirág (Himantoglossum adriaticum) magyarországi állományai és lelőhelyeik tájhasználatának története
84–94
88
52
Zalaegerszeg-Botfa ritka növényei és védett gombái
95-103
137
32
Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához II.
104–113
100
50
Néhány florisztikai adat Kötcse környékéről II. (Dél-Dunántúl, Nyugat-Külső-Somogy)
114-121
48
32
Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához III.
122-146
131
49
A Szentendrei-sziget zárt ártéri tölgyesei (Melico nutantis-Quercetum roboris KEVEY 2008)
147-178
72
39
A Nyírség tölgy-kőris-szil ligetei (Fraxino pannonicae-Ulmetum Soó in Aszód 1935 corr. Soó 1963)
179-220
75
36

Az összes folyóiratszám megtekintése