Évf. 22 szám 1 (2017): Felföldy Lajos emlékszám
Cikkek

Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához II.

Megjelent január 1, 2017
Eszter Aradi
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
László Erdős
MTA Ökológiai Kutatóközpont
Viktória Cseh
Szegedi Tudományegyetem
Csaba Tölgyesi
Szegedi Tudományegyetem
Zoltán Bátori
PDF

APA

Aradi, E., Erdős, L., Cseh, V., Tölgyesi, C., & Bátori, Z. (2017). Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához II. Kitaibelia, 22(1), 104–113. https://doi.org/10.17542/kit.22.104

45 taxon előfordulási adatait közöljük, melyeket nagyrészt a 2013–2016 közötti florisztikai, vegetációtani és ökológiai kutatásaink során találtunk. Adataink a  Duna–Tisza köze, a Tiszántúl és a Dél-Dunántúl különböző élőhelyeiről származnak; a felsorolt fajok között  számos szerepel a magyarországi edényes flóra veszélyeztetett fajainak listáján (pl. Astragalus dasyanthusErodium ciconium és Lotus angustissimus). Munkánkban törekedtünk a ritka (pl. Apium repensEpipactis bugacensis és Trifolium strictum), a váratlan helyen megjelenő (pl. Medicago arabicaPolypodium vulgare és Polystichum setiferum), valamint a növényföldrajzi szempontból érdekesebb (pl. Piptatherum virescensRanunculus psilostachys és Tamus communis) taxonok adatainak közlésére.