Évf. 23 szám 2 (2018): Lakatos Endre emlékszám
Cikkek

Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához III.

Megjelent július 1, 2018
László Erdős
MTA Ökológiai Kutatóközpont
Eszter Aradi
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Zoltán Bátori
Szegedi Tudományegyetem
Csaba Tölgyesi
Szegedi Tudományegyetem
PDF

APA

Erdős, L., Aradi, E., Bátori, Z., & Tölgyesi, C. (2018). Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához III. Kitaibelia, 23(2), 197–206. https://doi.org/10.17542/kit.23.197

Cikkünkben 44 edényes növényfaj új előfordulási adatait közöljük, melyek 2016 és 2018 között végzett florisztikai, vegetációtani és ökológiai kutatásaink során kerültek elő hazánk kü­lönböző részeiből (főként a Duna–Tisza köze és a Dél-Dunántúl területéről). A fajok közül 27 védett vagy fokozot­tan védett. Főként a regionálisan (pl. Botrychium lunariaPolystichum aculeatum) vagy országosan ritka (pl. Ophrys oestrifera, Ranunculus psilostachys), valamint a szokatlan élőhelyekről előkerült fajokra (pl. Corydalis solida) koncentráltunk. Gyomok új előfordulási adatait is közöljük, me­lyek közül némelyik ter­mészetvédelmi problémát jelenthet a jövőben (pl. Opuntia humifusaSporobolus cryptandrus).