Évf. 19 szám 1 (2014): Hulják János emlékszám

Eredeti közlemények

Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához I.

Megjelent január 1, 2014
Szerzők
Bátori Zoltán
Szegedi Tudományegyetem TTIK Ökológiai Tanszék
, Erdős László
Szegedi Tudományegyetem TTIK Ökológiai Tanszék
, Tölgyesi Csaba
Szegedi Tudományegyetem TTIK Ökológiai Tanszék
, Aradi Eszter
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Megtekintés
Kulcsszavak
cönológiai felvételek Dél-Dunántúl Duna–Tisza köze florisztikai adatok Tiszántúl veszélyeztetett fajok vörös listás fajok
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Bátori, Z., Erdős, L., Tölgyesi, C., & Aradi, E. (2014). Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához I. Kitaibelia, 19(1), 89–104. Elérés forrás https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia/article/view/8983
Licenc
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Jelen tanulmányban 54 taxon előfordulási adatait közöljük, amelyeket Magyarország különböző pontjain találtunk, 2000–2013 között végzett florisztikai, vegetációtani és ökológiai kutatásaink során. Néhány esetben a fajok előfordulási viszonyait cönológiai felvétel segítségével is jellemeztük. A fajok közül számos szerepel a magyarországi edényes flóra veszélyeztetett fajainak listáján (pl. Carthamus lanatus, Sedum caespitosum, Spiranthes spiralis, Trifolium micranthum). Néhány faj országos viszonylatban is ritkaságnak számít (pl. Apium repens, Dianthus diutinus, Epipactis bugacensis, Ranunculus psilostachys). Eredményeink felhívják a figyelmet nem csak a természetközeli élőhelyek, hanem a másodlagos, sokszor degradált élőhelyek (pl. belvizes szántók, töltésoldalak) kutatásának szükségességére is.