Évf. 19 szám 1 (2014): Hulják János emlékszám
Cikkek

Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához I.

Megjelent január 1, 2014
Zoltán Bátori
Szegedi Tudományegyetem TTIK Ökológiai Tanszék
László Erdős
Szegedi Tudományegyetem TTIK Ökológiai Tanszék
Csaba Tölgyesi
Szegedi Tudományegyetem TTIK Ökológiai Tanszék
Eszter Aradi
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
PDF

APA

Bátori, Z., Erdős, L., Tölgyesi, C., & Aradi, E. (2014). Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához I. Kitaibelia, 19(1), 89–104. Elérés forrás https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia/article/view/8983

Jelen tanulmányban 54 taxon előfordulási adatait közöljük, amelyeket Magyarország különböző pontjain találtunk, 2000–2013 között végzett florisztikai, vegetációtani és ökológiai kutatásaink során. Néhány esetben a fajok előfordulási viszonyait cönológiai felvétel segítségével is jellemeztük. A fajok közül számos szerepel a magyarországi edényes flóra veszélyeztetett fajainak listáján (pl. Carthamus lanatus, Sedum caespitosum, Spiranthes spiralis, Trifolium micranthum). Néhány faj országos viszonylatban is ritkaságnak számít (pl. Apium repens, Dianthus diutinus, Epipactis bugacensis, Ranunculus psilostachys). Eredményeink felhívják a figyelmet nem csak a természetközeli élőhelyek, hanem a másodlagos, sokszor degradált élőhelyek (pl. belvizes szántók, töltésoldalak) kutatásának szükségességére is.