macedonianculture macedonianfolklore northmacedonia
Évf. 3 szám 1 (2020)
Articles

A MACEDÓN RITUÁLIS TÁNCHAGYOMÁNY JELLEGZETESSÉGEI

Megjelent június 19, 2020
PDF

Absztrakt

A macedón terepen, kulturális, történelmi sajátosságokból adódóan, ma is találhatók rituális értelmű táncok. 2010 és 2018 között végzett terepmunkák során ezeket gyűjtöttük és elemeztük. A terepmunka mellett forrásainkat 20. századi leírások és terepmunka gyűjtések képezték. Öt helyszínen vizsgáltuk meg a legfőbb macedón évköri ünnepek szokásait: karácsonyi ünnepkör Stip vidékén, vízkereszt a Kicsevo melletti Kopacska terület Lavcsani falujában, Lázár-nap a Radovis melletti Inyevo faluban, húsvét Porecse területen és György-nap a mijak területen. A vizsgálat célja a rituális tánchagyomány néphithez való kapcsolódásainak feltérképezése, keresztény tartalmak kapcsolódásának felderítése volt. A cikk a monografikus kutatás eredményéről ad rövid tézisszerű összegzést.  

Absztrakt

On the Macedonian folklore territory, due to cultural and historical peculiarities, ritual dances still exist today. We collected and analyzed them during fieldworks between 2010 and 2018. In addition to fieldwork, our sources were 20th century descriptions and fieldwork collections. We examined the customs of the main Macedonian feasts at five locations: a Christmas celebration in Shtip region, Epiphany in the village of Lavchani in Kopachka area near Kichevo, Lazarus Day in the village of Injevo near Radovish, Easter in Poreche region and St. George's Day in the Miyak area. The aim of the study was to map the connections of the ritual dance tradition to the folk belief, to explore the relations to Christian contents. The article gives a short thesis-like summary of the results of the monographic research.

 1. Bartha Elek. “Néphit, népi vallásosság.” In A magyar folklór, edited by Voigt Vilmos, 470-504. Budapest: Osiris Kiadó, 1998.
 2. Bartha Elek. Vallási terek szellemi öröksége. Debrecen: Bölcsész Konzorcium, 2006.
 3. Bloch, Maurice. “Symbols, Song, Dance and Features of Articulation Is religion an extreme form of traditional authority?.” European Journal of Sociology/Archives Européennes de Sociologie 15, no. 1 (1974): 54-64.
 4. Bólya Anna Mária. “Tánc és zene a macedón folklór keresztény ünnepekhez kapcsolódó hagyományában.” Tánctudományi Közlemények 2 (2013): 53-59.
 5. Bólya Anna Mária. A tánc a macedón szakrális hagyományban. Doktori disszertáció. Debrecen: Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, 2015.
 6. Bólya, Anna Mária. 2016. “Vízünnep a Macedón Hagyományban.” In Diptichon edited by Bihari Nagy Éva, Keményfi Róbert, Kavecsánszki Máté, and Marinka Melinda. Studia Folkloristica et Ethnographica, 200–210. Debrecen: Debreceni Egyetem, Néprajzi Tanszék, 2016.
 7. Bólya Anna Mária. Tánc és szakralitás: A tánc szerepe a macedón szakrális hagyományban. Debrecen: Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, 2021. Megjelenés alatt.
 8. Brown, Steven, and Lawrence M. Parsons. “The neuroscience of dance.” Scientific American 299, no. 1 (2008): 78-83.
 9. Eliade, Mircea. Misztikus születések. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1999.
 10. Felföldi László. “Rituális táncok a magyar néphagyományban.” Ethnographia 98. no. 3 (1987): 207-226.
 11. Lynne Hanna, Judith. Toward a cross-cultural conceptualization of dance and some correlate considerations. In The Performing arts: music and dance. Edited by Blacking, John, and Kealiinohomoko, Joann W., 20-25. Walter de Gruyter, 2010.
 12. Mithen, Steven. The Singing Neanderthalers: The Origins of Music, Language, Mind, and Body. Cambridge: Harvard University Press, 2006.
 13. Pócs Éva. Tér és idő a néphitben. Budapest: Akadémiai Nyomda, 1983.
 14. Ratkó Lujza. “Női szerepek a magyar néptánchagyományban.” Néprajzi Látóhatár, 10. no. 1-4. (2001) 263-277.
 15. Ratkó Lujza. “A tavaszi falujáró-kapuzó játékok.” In Erősségénél fogva várépítésre való. Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére, edited by Cabello, Juan, C. Tóth Norbert, 483–488. Nyíregyháza: Jósa András Múzeum, 2011.
 16. Sachs, Curt. Eine Weltgeschichte des Tanzes. Berlin, 1933.
 17. Ujváry Zoltán. Az agrárkultusz kutatása a magyar és az európai folklórban. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1969.