Évf. 3 szám 1 (2020)
Articles

BONE VELICSKOVSZKI: MACEDÓN EROTIKUS NÉPDALOK

Megjelent augusztus 30, 2020
ANNA MÁRIA BÓLYA
PDF

Absztrakt

A szerző Bone Velicskovszki: Macedón erotikus népdalok című könyvének ismertetését adja. A könyv régi rítusok nyomait hordozó népszokások erotikus szövegeit és azok jellegzetességeit ismerteti.

Abstract

The author gives a review of Bone Velichkovski folklore researcher's book: Macedonian Erotic Folk Songs. The book presents the erotic textual content and the characteristics of the folk customs that bear traces of old rituals.