macedonianculture macedonianfolklore northmacedonia
Évf. 2 szám 1 (2019)
Articles

MACEDÓN FOLKLÓRSZÖVEGEK FORDÍTÁSAI

Megjelent március 15, 2019
Borító
ANNA MÁRIA BÓLYA
PDF

Absztrakt

Folyóiratunk számainak végén a macedón archaikus rituális énekhagyomány évköri ünnepekhez kapcsolódó énekszövegeiből közlünk válogatást. Előző számunkban a tavaszi Lázár nap, a húsvét és a György nap szövegeiből válogattunk. Ezúttal a téli ünnepkör, a karácsony előtti koleda, a karácsony és a vízkereszt rituális énekhagyományából közlünk fordítást. 

Abstract

At the end of the issues of the journal, we present a selection of lyrics related to the calendric feasts of the Macedonian archaic ritual singing tradition. In our previous issue, we selected from the texts of spring feasts, Lazarus Day, Easter day and George Day. This time we provide a translation of the ritual singing tradition of the winter feasts, the pre-Christmas koleda, Christmas and the Epiphany.

  1. Bólya Anna Mária, Tánc a macedón szakrális hagyományban – doktori értekezés, Debrecen, Debreceni Egyetem, 2015.
  2. Kitevski, Marko, Makedonski praznični običai, Tomovski, K. (Gl. ur.) Etnologija na Makedoncite, Skopje, Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 224–246.
  3. Kitevski, Marko, Makedonski praznici, Badnik, [kovz.gov.mk], 2001. Letöltés: 2013. 02. 09.
  4. Kitevski, Marko, Mitološki i obredni pesni, Skopje, Kameleon, 2007.
  5. Veličkovska, Rodna, Makedonsko tradicionalno peenje, Zbornik na trudovi od Seminar za tradicionalna muzika i igra – Ilindenski denovi, Bitola, 2011.