Információk

Magyarországon nagy hagyományai vannak a Balkán kutatásának. Tudományos életünk kiváló személyiségeinek pályája kapcsolódik kisebb vagy nagyobb mértékben a balkáni népek történelmi, földrajzi, néprajzi, művészeti és más területeken való feltárásához. Eredményeinket több szakterületen nemzetközi szinten is számon tartják. Nem minden előzmény nélküli tehát a most induló folyóirat, és lehet bízni abban, hogy ad némi inspirációt a további munkához. Macedónia a maga történelmi múltjával, néprajzával, kulturális hagyományaival, sajátos etnikai, vallási és politikai viszonyaival, egyedülálló földrajzi adottságaival, természeti értékeivel méreteit jóval meghaladó mértékben kínál lehetőséget az ország és a tágabb földrajzi térség tudományos vizsgálata számára. A szerkesztők és a szerzők szándéka szerint ezt a célt kívánja szolgálni a most induló, magyar, macedón és angol nyelvű cikkeket közlő folyóirat. Reményeink  szerint a Macedón Tudományos ás Kulturális Közlemények megtalálja helyét a hazai és a nemzetközi balkanisztikai kiadványok sorában.

BARTHA ELEK, TISZTELETBELI FŐSZERKESZTŐ

 

IMPRESSZUM

Macedón tudományos és kulturális közlemények
MACEDÓN FÜZETEK
MACEDONIAN LETTERS
МАКЕДОНСКИ ТЕТРАТКИ
 
A makedón/macedón kultúra többnyelvű folyóirata
Journal of the Macedonian culture
Списание за македонската култура
 
KIADÓ: OHRID MACEDÓN FOLKEGYÜTTES
DEBRECENI EGYETEM NÉPRAJZI TANSZÉK
KIADÓ SZÉKHELYE:
Budapest - 1024, Margit krt. 99. 
Debrecen - 4032 Egyetem tér 1. 
FELELŐS KIADÓ:
OHRID MACEDÓN FOLKEGYÜTTES
 
A szerkesztőbizottság tagjai:
ILJOVSZKI RISZTO, NIKOLOVSZKI RISZTO,
KEMÉNYFI RÓBERT, LJUPCO RISTESKI
Tiszteletbeli főszerkesztő:
BARTHA ELEK
Felelős szerkesztő:
BÓLYA ANNA MÁRIA
Olvasószerkesztő:
TUSA MÁRIA
A szerkesztőség címe:
Bólya Anna Mária, Ohrid Macedón Folkegyüttes,
Budapest - 1024 Margit krt. 99.
Telefon: +36 70 312 6825, e-mail: bolya.annamaria@macedon.hu
A borítót tervezte: RaskyCREATIVE
A folyóirat megjelenését támogatja:
Macedón Köztársaság Külügyminisztériuma
Debreceni Egyetem
Arts and Research Bt.
Lefter Mantse sebészorvos