Információk

Magyarországon nagy hagyományai vannak a Balkán kutatásának. Tudományos életünk kiváló személyiségeinek pályája kapcsolódik kisebb vagy nagyobb mértékben a balkáni népek történelmi, földrajzi, néprajzi, művészeti és más területeken való feltárásához. Eredményeinket több szakterületen nemzetközi szinten is számon tartják. Nem minden előzmény nélküli tehát a most induló folyóirat, és lehet bízni abban, hogy ad némi inspirációt a további munkához. Macedónia a maga történelmi múltjával, néprajzával, kulturális hagyományaival, sajátos etnikai, vallási és politikai viszonyaival, egyedülálló földrajzi adottságaival, természeti értékeivel méreteit jóval meghaladó mértékben kínál lehetőséget az ország és a tágabb földrajzi térség tudományos vizsgálata számára. A szerkesztők és a szerzők szándéka szerint ezt a célt kívánja szolgálni a most induló, magyar, macedón és angol nyelvű cikkeket közlő folyóirat. Reményeink  szerint a Macedón Tudományos ás Kulturális Közlemények megtalálja helyét a hazai és a nemzetközi balkanisztikai kiadványok sorában.

BARTHA ELEK, TISZTELETBELI FŐSZERKESZTŐ