macedonianculture macedonianfolklore northmacedonia

2. évf. , 1. szám (2019)

Megjelent március 15, 2019

Kiadás leírása

A Macedón Tudományos és Kulturális Közlemények harmadik száma a macedón-magyar kulturális kapcsolatok nyomán különféle témákat tárgyal. Magyar kutató által feltárt archaikus húsvéti szokások, Magyarországon leteledett égei-makedónok kultúrája, magyar művészek munkásságát feltáró szkopjei projekt, magyarországi macedónok gasztronómiája és egy Balkán-félsziget kultúráját helyben népszerűsítő egyesület programja adja a két ország közötti kapcsolatok bemutatásának pontjait.

The third issue of the Macedonian Scientific and Cultural Annoumcements discusses various topics in the wake of Macedonian-Hungarian cultural relations. The archaic Easter customs explored by a Hungarian researcher, the culture of Aegean-Macedonians settled in Hungary, the project exploring the work of Hungarian artists in Skopje, the gastronomy of Hungarian Macedonians and the program of an association promoting the culture of the Balkans locally provide points for presenting relations between the two countries.

 

##issue.tableOfContents##


Articles

VELIGDENSKI IGRI VO POREČE – VRSKI SO TVOREŠTVOTO NA KOSOVO
3-14.

Absztrakt

A macedón folklór terület érdekes jelensége volt az 1970-es évekig fennmaradt, majd a gyermekjátékokban továbbélt hagyomány, a húsvéti drámai szokások, az úgynevezett gacskák eljátszása, Porecse régióban. A szokásokat elsősorban a Jankovics nővérek és Vera Klicskova regisztrálta, akiknek a terepmunkáiból részletes leírást kapunk. Ma a ezeknek a játékoknak egyes részeit megfigyelhetjük Makedonszki Brodban, felújított formában. Előző számunkban, a cikk első részében a húsvéti gacskák egy részét mutattuk be. Ebben a második részben további játékokat mutatunk be, kiegészítve a játékok gyűjtések alapján készült listáját. Ezután a szokások és a Dionüszosz-kultusz nyomainak kapcsolatát vizsgáljuk, mozgásos modellek elemzésének tükrében. Elkülönülten vizsgáljuk a szokássor keretét adó két rituális táncot. Végül leírjuk azt a szűkebb régiót, ahol terepmunka leírások alapján ilyen jellegű táncok  és játékok megtalálhatóak voltak.

Abstract

An interesting phenomenon of the Macedonian folklore area was the tradition that survived until the 1970s and then survived in children's games: the dramatic custom of Easter, the so-called gachki in Poreche region. The customs were registered primarily by the Jankovich sisters and Vera Klichkova, whose fieldwork gives a detailed description about them. Today, some parts of these games can be observed in Makedonski Brod in a renewed form. In our previous issue, in the first part of the article, we introduced some of the Easter gachki. In this second section, we present additional plays, supplementing the list of plays based on collections. We then examine the relationship between the customs and traces of the cult of Dionysus in light of the analysis of movement models. We examine separately the two ritual dances that form the framework of the play-serial. Finally, we describe the narrower region where such dances could be found based on fieldwork descriptions.

88
58 60
A MAGYARORSZÁGON ÉLŐ MAKEDÓNOK KULTURÁLIS MÚLTJA

Absztrakt

Az 1948-ban és 1949-ben Magyarországra érkező égei-makedóniai menekültekről szóló források hiányosak és sokfélék. Nikolovszki Riszto történész, mint egykori gyermek-menekült, betekintést enged a görög kisebbségen belüli macedón kisebbség kulturális múltjába 1948-tól kezdődően, bemutatva a kiadványokat és kulturális programokat.

Abstract

The data about the Aegean Macedonian refugees who arrived to Hungary in 1948 and 1949 are insufficient and diverse in the different sources. Historian Risto Nikolovski, as a former child-refugee, gives insight into the cultural past of the Macedonian minority, from 1948, describing the written papers, books and cultural programs of the Aegean Macedonian people in Hungary.

52
37
UNAPREDUVANJE NA VRSKITE POMEGJU MAKEDONIJA I UNGARIJA VO KULTURATA
18-21.

Absztrakt

A cikk Magyarország Szkopjei Nagykövetsége által támogatott macedóniai kutatási projektet mutat be, amelynek címe: Magyar művészek a macedón kulturális színtéren. A projekt célja az volt, hogy felkutassa a magyar művészek macedón zenei és balett életben elért összes eredményét. A legfontosabb szervezetek (Macedón Opera és Balett, Macedón Filharmónia) és fesztiválok (Ohridi Nyár, Májusi Megnyitó Esték, Szkopje Nyár, Fiatal Nyitott Színház stb.) kerültek be a kutatás körébe. A projekten dolgozó csapat Veszna Maljanovszka, Eleni Novakovszka, Alekszandar Trajkovszki, Julijana Papazova és a cikk szerzője, Szonja Zdravkova-Dzseparoszka volt. A kutatócsoport nyilvános bemutatón számolt be eredményeiről a Szkopjei Képzőművészeti Egyetemen 2019. május végén. Kutatásukról folyamatban van egy publikáció készítése is. A leendő kiadvány a kutatás eredményeit elemző kutatásokkal kiegészítve tárja a nagyközönség elé. 

Abstract

The article presents a research project in Macedonia supported by the Embassy of Hungary in Skopje, entitled “Hungarian Artists on the Macedonian Cultural Scene". The aim of the project was to search for all the achievements of Hungarian artists in the field of Macedonian music and ballet. The most important organizations (Macedonian Opera and Ballet, Macedonian Philharmonic) and festivals (Ohrid Summer, May Opening Evenings, Skopje Summer, Young Open Theater, etc.) were included in the research. The team working on the project was Vesna Maljanovska, Eleni Novakovska, Aleksandar Trajkovski, Julijana Papazova and the author of the article, Sonja Zdravkova-Djeparoska. The research group reported on its results in a public presentation at the University of Fine Arts in Skopje at the end of May 2019. A publication on their research is also being prepared. The forthcoming publication will be presented to the general public with research analyzing the results of the project.

46
31 20
A MAKEDÓN KONYHAMŰVÉSZET TITKAI
22-24.

Absztrakt

Ez a cikk a macedón gasztronómia gazdagságát mutatja be. Két hagyományos étel pontos receptjét írja le: a tavcse-gravcse babos étel és a „macedón pizzaként” ismert pasztrmalija elkészítési módját.

Abstract

This article presents the richness of Macedonian gastronomy. It gives the exact recipe for two traditional dishes: the bean dish tavche-gravche and the pastrmalija, known as the „Macedonian pizza”.

80
38
A MEGVÁLTOZOTT SZKOPJE: EXPERIENCE BALKAN ÚTI BESZÁMOLÓ

Absztrakt

A cikk az Experience Balkan csapat szkopjei kirándulását ismerteti. Tavaszi kirándulásuk alkalmával meglátogatták a Macedóniai Magyarok teleház-szervezetét, és felfedezték Szkopje nevezetességeit: a Csarsjia-t, a Kale erődöt, a Matka kanyont és különösen az újonnan épített szobrokat. Egy napot Tetovóban töltöttek, és egy pompás lakomával fejezték be útjukat.

Abstract

The article describes the Skopje excursion of the Experience Balkan team. During their spring excursion, they visited the Macedonian Hungarians’ Telehouse Organization and discovered the sights of Skopje: the Charsjia, the Kale Fortress, the Matka Canyon, and especially the newly constructed statues. They also spent a day in Tetovo and ended their trip with a great meal.

50
26
MACEDÓN FOLKLÓRSZÖVEGEK FORDÍTÁSAI
30-32.

Absztrakt

Folyóiratunk számainak végén a macedón archaikus rituális énekhagyomány évköri ünnepekhez kapcsolódó énekszövegeiből közlünk válogatást. Előző számunkban a tavaszi Lázár nap, a húsvét és a György nap szövegeiből válogattunk. Ezúttal a téli ünnepkör, a karácsony előtti koleda, a karácsony és a vízkereszt rituális énekhagyományából közlünk fordítást. 

Abstract

At the end of the issues of the journal, we present a selection of lyrics related to the calendric feasts of the Macedonian archaic ritual singing tradition. In our previous issue, we selected from the texts of spring feasts, Lazarus Day, Easter day and George Day. This time we provide a translation of the ritual singing tradition of the winter feasts, the pre-Christmas koleda, Christmas and the Epiphany.

43
21
Az összes folyóiratszám megtekintése