macedonianculture macedonianfolklore northmacedonia

2. évf. , 2. szám (2019):

Megjelent augusztus 2, 2019

Kiadás leírása

A Macedón Tudományos és Kulturális Közlemények negyedik száma különlenyomat. Tartalma a macedón folklórterület jellemzőinek többszintű összefoglalását adja. Általános képet ad a teljes folklórterület jellegzetességeiről: geográfia, nyelv, archaikus énekrepertoár táji jellegzetességei, viseletek. Ezután egy kalendáris ünnepek rituális szokásait vizsgáló monografikus kutatáshoz kapcsolódóan öt különféle terület néprajzi jellemzését adja.

The forth issue of the Macedonian Scientific and Cultural Annoumcements is a special edition. Its content provides a multi-level summary of the characteristics of the Macedonian folklore territory. It gives a general review about the characteristics of the whole folklore area: geography, language, regional features of archaic song repertoire, costumes. Then it gives an ethnographic description of five different areas in connection with a monographic research that examined the ritual customs of calendar holidays.

##issue.tableOfContents##


Articles

A MACEDÓN FOLKLÓRTERÜLET NÉPRAJZI SAJÁTOSSÁGAI
2-40.

Absztrakt

2011-ben indult az a monografikus kutatás, amely a macedón ünnepi szokáshagyomány rituális táncait vizsgálta. A kutatásban az évkör öt fő ünnepe öt olyan területen került vizsgálatra, amelyek gazdag szokáshagyományt őriztek meg. A karácsonyi és Lázár napi szokásokat kelet-macedóniai (Stip k...rzete és Radovis körzete), a vízkereszt, a húsvét és a György nap ünnepi szokásait pedig nyugat-macedóniai (Kicsevo körzete, Porecse és a mijak régió) gyűjtések alapján tárgyaljuk. Az írás a mai Észak-Macedón Köztársaság vagyis Vardar-Macedónia folklórjával foglalkozik. A cikk elsőként a macedón folklórterület jellegzeteségeit átfogóan tárgyalja, majd pedig külön-külön mutatja be az egyes vizsgált területek tájegységi jellegzetességeit.

Abstract 

In 2011, a monographic research studying the ritual dances of the Macedonian holiday customs was launched. In the research, the five main celebrations of the year were examined in five areas that have preserved traditional customs. The Christmas and Lazarus day customs are discussed in Eastern Macedonia (Shtip district and Radovish district), while the Epiphany, Easter and George Day customs are based on the collections in western Macedonia (Kichevo district, Poreche and Miyak region). The writing deals with the folklore of today's Republic of North Macedonia, or Vardar Macedonia. The article first discusses the characteristics of the Macedonian folklore area comprehensively, and then presents the regional characteristics of each examined area separately.

Teljes absztrakt mutatása
23
29
Az összes folyóiratszám megtekintése