macedonianculture macedonianfolklore northmacedonia
Évf. 4 szám 1 (2021):
Articles

ADDITIONS TO THE ISSUES OF EUROPEAN FOLKLORE PROCESSING IN CONNECTION WITH THE STYLE OF SÁNDOR TIMÁR AND THE TANEC ENSEMBLE IN SKOPJE

Megjelent március 15, 2021
"MTKK borító"
MIHÁLY TIMÁR
Csillagszemű Táncegyüttes
ANNA MÁRIA BÓLYA
Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet
PDF

APA

TIMÁR, M., & BÓLYA, A. M. (2021). ADDITIONS TO THE ISSUES OF EUROPEAN FOLKLORE PROCESSING IN CONNECTION WITH THE STYLE OF SÁNDOR TIMÁR AND THE TANEC ENSEMBLE IN SKOPJE. Macedón Tudományos és Kulturális Közlemények, 4(1), 21–32. https://doi.org/10.56309/mtkk.v4i1.10024

Absztrakt

A cikk a néptánc színpadi feldolgozásának két európai példán való összehasonlító vizsgálatát adja. A Timár Sándor nevével fémjelzett, a szakirodalom által újfolklorista irányzatnak nevezett művészi koncepció legfontosabb vonásait hasonlítja össze a Tanec Macedón Nemzeti Tánc- és Énekegyüttes folklórfeldolgozási stílusának jellegzetességeivel. Mindkét művészeti stílusban felfedezi a klasszikus zenei formaalkotás jelenlétét és a tradicionális anyag különféle formájú művészi feldolgozásait. Timár Sándor és a Tanec Együttes legismertebb színpadi művei közül elemzésre kerülnek például Timártól a Szatmári táncok vagy a Magyarszováti táncok, a Tanectől a Gyurgyovden vagy a Lazarenki. A cikket két részben teszi közzé a folyóirat. A második rész a következő, 2021/2 számban olvasható.

Abstract

The article provides a comparative study of the folk dance stage processing in two European examples. The most important features of the artistic concept, which is marked by the name of Sándor Timár and is called the new folklorist trend in the literature, are compared with the characteristics of the folklore processing style of the Tanec National Ensemble of Dances and Songs of Macedonia. In both artistic styles, it discovers the presence form-shaping of the of classical music and artistic adaptations of traditional material in various forms. Among the most well-known works of Sándor Timár and the Tanec Ensemble, the article analyzes, for example, the Dances of Szatmár, the Dances of Magyarszovát from Timár, Ghyurghyovden as well as Lazarenki from Tanec. The article is published in two parts by the journal. The second part can be read in the next issue.

 1. Bartók Béla: „A népi zene hatása a mai műzenére” = Bartók Béla írásai, Ed. Tallián Tibor, Budapest, Zeneműkiadó, selected and published: Pál Richter http://real.mtak.hu/8695/1/Richter_Nepiharmonizalas.pdf (Retrieved at: 2019.05.22.)
 2. Bólya Anna Mária. “Patuvanjeto na Dionis.” Ars akademika 1, no 1 (2014): 90–101.
 3. Bólya Anna Mária. “A macedón rituális tánchagyomány jellegzetességei.” Macedón Tudományos és Kulturális Közlemények 3. no 1 (2020): 28-34.
 4. Bólya Anna Mária. “Adalékok az állami népi együttesek történetéhez: a folklóranyag színpadi feldolgozásának kérdései a szkopjei állami népi együttes kapcsán.” In A magyar néptánc évtizedei – konferencia a Magyar Állami Népi Együttes 70. évfordulóján, Budapest: Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, 2021.
 5. Caroso, Fabritio. Nobiltà di dame. A tánc nemes tudománya. Nagykovácsi: prae.hu, 2009.
 6. Dahlhaus, Carl, Hans Heinrich Eggebrecht, and Nádori Lídia. Mi a zene?. Budapest: Osiris, 2004.
 7. Humphrey, Doris. The Art of Making Dances. New York: Grove, 1959.
 8. Janevski, Vladimir. Etnokoreološka klasifikacija na orata vo makedonija. Skopje: Združenie na etnokoreolozi na Makedonija, 2019, 10-24. 2020.
 9. Kiss Krisztina. Timár, a Mesti. Budapest: Püski, 2020.
 10. Kitevski, Marko; Veličkovska, Rodna. Tanec: Dušata na Makedonija. Skopje: Ansambl za narodni igri i pesni na Makedonija “Tanec“, 2015.
 11. Kostov, Stojance. "The Influence of the School of Igor Alexandrovich Mojseyev In the Macedonian Folk Dance Ensemble." Palimpsest/Палимпсест 1, no. 1 (2016): 199-205.
 12. Lopukhov, Fedor. Writings on ballet and music. Vol. 20. Univ of Wisconsin Press, 2002.
 13. Maácz László. Jubileumi párbeszéd Timár Sándorral, In Táncművészet no.4, Budapest, 1979
 14. Mazierska, Ewa, ed. Popular music in Eastern Europe: breaking the cold war paradigm. Springer, 2016.
 15. Nahachewsky, Andriy. “Once Again: On the Concept of »Second Existence Folk Dance«”. Yearbook for Traditional Music 33. no. 1, 17-28.
 16. Petkovski, Filip. Approaches in Staging and Choreographing Folk Dance in The National Ensemble of Folk Dances and Songs of Macedonia-Tanec. Master's thesis, Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, 2015, 77-80.
 17. Sheets-Johnstone, Maxine: The Primacy of Movement. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2011, 421.
 18. Timár Mihály. Interview with Novák Ferenc. Budapest 2021.02.09.
 19. Timár Mihály. Interview with Kővágó Zsuzsa, Budapest, 2020.02.14.
 20. Timár Sándor. Koreográfiaelmélet. Bratislava: Osvetovỳ ústav - Népművelési Intézet, 1970.
 21. Timár Sándor. Köszönöm az útravalót. In Zórándi Mária. A bartóki út. Budapest: Magyar Táncművészeti Főiskola, 2014.
 22. Van Praagh, Peter Brinson. The choreographic art; an outline of its principles and craft. London: Adam and Charles Black, 1963.
 23. Whitworth, Geoffrey Arundel. The art of Nijinsky. Dumbarton Oaks: McBride, Nast, 1914.
 24. Zórándi Mária. A bartóki út – Pályaképek a színpadi néptáncművészet 20. századi történetéből. Budapest: Magyar Táncművészeti Főiskola, 2014.