KeresésSpeciális keresési beállítások mutatása Speciális keresési beállítások elrejtése
„Sok irásokbúl, s’hasznos experientiákból ki tanúlt”: Recenzió Bekker Zsuzsa (Szerk.) „Illik-e magyarhoz csalfa kereskedés?” 17. és 18. századi magyar nyelvű gazdasági irodalom. Aula Kiadó, Budapest, 2008, XLII+314 oldal, ár nélkül)
Megjelent június 20, 2011
147-150
56
31
A szocializmus és rendszerváltás tanulságai a jelen számára: Recenzió Kornai János Szocializmus, kapitalizmus, demokrácia és rendszerváltás – Nyolc tanulmány című könyvéről, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007.
Megjelent december 13, 2010
152-155
75
65
Gondolatok Csaba László: The New Political Economy of Emerging Europe című könyvéről: Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005
Megjelent március 20, 2006
225-230
49
22
Kornai 90: Beszámoló a Komparatív közgazdaságtan és gazdasági rendszerek: Kornai János gondolatainak hatása című tudományos tanácskozásáról; Budapesti Corvinus Egyetem, 2018. január 18.
Megjelent december 15, 2017
75-82

A Budapesti Corvinus Egyetem 2018-ban több rendezvénnyel is tiszteleg Kornai János előtt, aki januárban ünnepelte 90. születésnapját. Kornai jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem kötelékébe tartozik, az Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék tiszteletbeli professor emeritusa, és többek között – 2001
júniu...sa óta – a Debreceni Egyetem díszdoktora. A 2018. január 18-án tartott egész napos angol nyelvű tudományos tanácskozás házigazdája az Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék vezetője, Rosta Miklós egyetemi docens volt.

Teljes absztrakt mutatása
96
66
Töprengések válság idején: Ajánló Magas István (szerk.): Világgazdasági válság 2008−2009: diagnózisok és kezelések című kötetéhez
Megjelent december 13, 2010
145-147
57
28
Mozaikok hazánk újraiparosításához: Baranyi Béla – Fodor István (Szerk.): Környezetipar, újraiparosítás és regionalitás Magyarországon. MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs–Debrecen, 2012, 366 oldal
Megjelent december 16, 2013
124-126
58
31
A tiszta matematikától a dinamikus közgazdaságtanig: Móczár József: Fejezetek a modern közgazdaság-tudományból. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008, 608 oldal.
Megjelent december 15, 2008
187-192
60
57
A nyugati minta jó, csak a nyugati recept nem az: William Easterly: The Tyranny of Experts. Economists, Dictators, and the Forgotten Rights of the Poor. Basic Books, New York, 2013. Kindle Edition, 394 oldal
Megjelent december 15, 2014
108-112
69
30
Hol tart a növekedéselmélet, és merre halad? Elhanan Helpman: The Mistery of Economic Growth. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 2004, 223 oldal
Megjelent november 20, 2006
153-156
64
39
Bekker Zsuzsa emlékezete: Hild Márta–Madarász Aladár (szerk.): Az „ezüst pillanatok” nyomában – Tanulmányok Bekker Zsuzsa emlékére, Kronosz Kiadó, 2017, 302 oldal
Megjelent december 15, 2017
71-74

Bekker Zsuzsa, a Budapesti Corvinus Egyetem 2015 februárjában elhunyt professzor emeritája, jeles elmélettörténész munkásságát sokféleképp, számos jelzővel lehetne méltatni. A Közgazdasági Szemlében megjelent megemlékezésben Madarász Aladár a „minőség és mérték” kifejezéssel jellemzi Bekkernek a hazai és nemzetk...özi közgazdasági gondolkodás területén kifejtett munkásságát (Madarász 2015:353), melynek sokszínűségét kiválóan szemlélteti az emlékére 2015-ben rendezett konferencia anyagát tartalmazó kötet tartalmi gazdagsága.

Teljes absztrakt mutatása
94
69
Változó világ: Grzegorz W. Kołodko Megatrendek. c. könyvéről, Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest, 2008, 396 oldal, lengyelből fordította Wisniewski Anna, az eredeti mű: Wędrujący świat. Prószyński i S-ka S. A. Warszaw, 2008.
Megjelent december 13, 2010
141-144
54
33
Így adósodtunk el! Mihályi Péter: A magyar gazdaság útja az adósságválságba 1945–2013. Corvina Kiadó, Budapest, 2013, 207 oldal, 2690 Ft
Megjelent december 16, 2013
119-123
78
35
Munkaerőpiaci Tükör, 2008: Fazekas Károly, Cseres-Gergely Zsombor /szerk./:Hungarian Labour Market – Review and Analysis 2008. MTA Közgazdaságtudományi Intézet és Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest. Munkaerőpiaci Tükör évkönyvsorozat
Megjelent június 15, 2009
138-142
55
26
Állami szerepvállalás és intézmények Közép- és Kelet-Európában: Benczes István (szerk.): Deficit and Debt in Transition, The Political Economy of Public Finances in Central and Eastern Europe. CEU Press, Budapest, 2014, 242 oldal, 45 euró
Megjelent december 15, 2014
103-107
58
32
Mekkora valójában Magyarország? Lengyel László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 oldal, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft
Megjelent november 20, 2006
147-151
64
34
Fájdalmas szakítás – az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti kilépési tárgyalások és lehetséges következményeik: Losoncz Miklós: Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból és az európai integráció. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, 2017, 276 oldal.
Megjelent december 14, 2018
69-78

Az Egyesült Királyságban 2017. június 23-án megtörtént az, amire az Európai Unió hatvan éves történetében tagállamok szintjén még nem volt példa. Egy ország
állampolgárai népszavazáson úgy döntöttek, el kívánják hagyni az integrációt. Természetesen az EU-ból való kilépésre az első precedenst 1985. február... 1-én
a Dániához tartozó Grönland kilépése szolgáltatta, ám az Egyesült Királyság lesz az első tagállam, amely elhagyja az integrációt.

Teljes absztrakt mutatása
166
185
A fiskális politika sokrétűsége: Benczes István–Kutasi Gábor: Költségvetési pénzügyek Akadémiai Kiadó, 2010, 358 oldal, 4200 Ft
Megjelent június 20, 2011
159-163
75
179
Egy kerek egész: Infokommunikáció Schumpetertől Natasáig: Bőgel György: Terepszemle. Tanulmányok és feljegyzések az infokommunikációs világról. Typotex Elektronikus Kiadó, Budapest, 2012, 299 oldal, 3000 Ft
Megjelent június 17, 2013
135-144
51
Milyen válságról van is itt szó? Szentes Tamás: Ki, mi és miért van válságban? A leegyszerűsítő nézetek és szemléletmód kritikája Napvilág Kiadó, Budapest, 2009. 232 oldal, 2400 Ft
Megjelent június 14, 2010
202-205
43
55
A felzárkóztatási politika magyar szemszögből: Nagy Sándor Gyula – Heil Péter (Szerk.): A kohéziós politika elmélete és gyakorlata. Európai uniós fejlesztési programok – belülről nézve. Akadémia Kiadó, Budapest, 2013, 265 oldal, 4950 Ft
Megjelent június 16, 2014
163-164
101
85
Európa sok oldalról: egység a sokféleségben: Hans-Jürgen Wagener, Thomas Eger, Heiko Fritz: Europäische Integration. Recht und Ökonomie, Geschichte und Politik. Franz Vahlen Verlag, München, 2006, 641 oldal
Megjelent június 18, 2007
215-220
52
25
Galbraith néhány elfeledett mozaikja: John Kenneth Galbraith: Economics, Peace and Laughter. Houghton Mifflin Company, Boston, 1971, 382 oldal
Megjelent június 18, 2015
97-100

.

81
51
Nemzetközi együttműködés a változó világgazdaságban: Magas István – Kutasi Gábor (szerk.): Változó világgazdaság. Globális kormányzás – vállalati nemzetköziesedés – regionális fejlődés. Tanulmányok Simai Mihály 80. születésnapjára. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2010, 358 oldal.
Megjelent június 20, 2011
151-158
66
52
Bevezetés az ordoliberalizmusba: Kasper, W. – Streit, M. M. – Boettke, P. J.: Institutional Economics. Property, Competition, Policies. Second Edition. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, 2012. 578 oldal
Megjelent június 17, 2013
131-134
55
27
Új szintézis felé? Csaba László: Crises in Economics? Studies in European Political Economy című könyvéről (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009.)
Megjelent június 14, 2010
190-201
48
26
1 - 25 a 40 tételből
1 2 > >>