Évf. 9 szám 1 (2010)
Recenziók

Milyen válságról van is itt szó? Szentes Tamás: Ki, mi és miért van válságban? A leegyszerűsítő nézetek és szemléletmód kritikája Napvilág Kiadó, Budapest, 2009. 232 oldal, 2400 Ft

Megjelent június 14, 2010
Zoltán Pusztai
Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi kar
PDF

APA

Pusztai, Z. (2010). Milyen válságról van is itt szó? Szentes Tamás: Ki, mi és miért van válságban? A leegyszerűsítő nézetek és szemléletmód kritikája Napvilág Kiadó, Budapest, 2009. 232 oldal, 2400 Ft. Competitio, 9(1), 202–205. https://doi.org/10.21845/comp/2010/1/12
  1. Szentes Tamás [2009]: Megjegyzések a válság gyökereiről és a kiutakról – a leegyszerűsítő nézetek és politikák ellenében. Magyar Tudomány, 170. évf. 5. sz. 604–627. o.
  2. Szentes Tamás (2006): Az állam szerepe a felgyorsult globalizáció korában. Köz-gazdaság: tudományos füzetek, 1. évf. 1. sz. 15–45. o.
  3. Szentes Tamás (2005): Világgazdaságtan. Aula Kiadó, Budapest.