Szerkesztőbizottság

Főszerkesztő:
Erdey László

Szerkesztő:
Márkus Ádám

Olvasószerkesztő:
Juhász Tibor

Tördelő szerkesztő:

Gyarmati Imre