Publikációs etikai szabályzat, lektorálási és archiválási politika

szerző köteles objektív, a tudományos művek elvárásaihoz - elsősorban a forrásművek megfelelő hivatkozása - méltó, önálló, új vagy újszerű eredményeket közölni. Másoktól eltulajdonított, tudatosan megváltoztatott bemeneti adatok illetve eredmények etikátlannak minősülnek. A szerző csak akkor nyújthatja be kéziratát, ha az a saját munkája. Amennyiben a szerző felhasználja mások gondolatait, eredményeit, következtetéseit, akkor azt egyértelműen jelölnie kell a megefelő helyen. A kézirat nem nyújtható be folyóiratunkhoz, ha egy másik tudományos folyóiratban már megjelent vagy bírálás alatt áll. Nem nyújthatóak be más folyóirathoz olyan munkák, amik a Competitioban már megjelentek vagy lektorálásuk éppen folyamatban van. 

Competitio szerkesztősége tárgyilagosan, kizárólag a tudományos minőséget szem előtt tartva köteles elbírálni a benyújtott kéziratokat. Folyóiratunk biztosítja az anonimitást mind a szerző mind a bíráló oldaláról. A szerkesztőség felelősséget vállal a formai és nyelvi szerkesztés minőségéért. Ha bármiféle tudományetikai panasz érkezik egy megjelent kézirattal kapcsolatban, a szerkesztőség köteles eljárni az ügyben. Ha kiadványunk szerkesztői egy megjelentetett kézirat esetében a felsorolt etikai vétségekre bukkannak, a Commission on Publication Ethics (COPE) útmutatói alapján járnak el.

A bíráló köteles bizalmas dokumentumként kezelni a kéziratokat, vagyis semmilyen információt nem használhat belőle fel saját céljaira. Véleményét, megjegyzéseit egyértelműen, tárgyilagosan és érvekkel alátámasztva kell kifejtenie. A bíráló csak akkor vállalhatja el a kiküldött kézirat bírálatát, ha kompetensnek érzi magát az adott témában, azaz ha képes - a megadott határidőn belül - megfelelő színvonalú, kritikai véleményt és építő javaslatokat megfogalmazni az írással kapcsolatban. Nem lektorálhatók olyan kéziratok, ahol az összeférhetetlenség (társszerző, témavezető, stb.) gyanúja áll fenn a szerző és a bíráló között.

Minden benyújtott kézirat mellé egy aláírt Szerzői nyilatkozatot kell mellékelni, melyben a szerzők kijelentik, hogy a kutatást ők tervezték és végezték el, valamint részt vettek a kézirat megalkotásában, annak tartalmát jóváhagyták. 

Lektorálási politika

A Competitiohoz beküldött kéziratok lektorálása kettős-vak rendszerben történik, azaz a bírálati folyamat során a szerző neve rejtve marad a bíráló előtt, a bíráló neve pedig a szerző előtt.

Egy kéziratot egy bíráló lektorál. A bírálót a szerkesztőség választja ki az adott témához elvárt kompetencia szem előtt tartásával.

Minden kézirat esetén egy előzetes bírálatra kerül sor, melynek keretében a szerkesztőség a formai követelményeket, a kutatás témáját, valamint az alkalmazott módszerek színvonalát vizsgálja meg. Azon kéziratokat, melyek nem felelnek meg az előírásoknak, valamint a szerkesztőség előzetes elvárásainak, javításra visszaküldjük, ha ezután sem felelnek meg azoknak, elutasításra kerülnek.

Azok a kéziratok, melyek az előzetes kritériumoknak megfelelnek, az anonimitás biztosítása mellett két független bírálóhoz kerülnek. A bírálati folyamat kettős-vak (double-blind) módszerrel zajlik.
 
A lektorálási és publikálási folyamat aktuális helyzete minden arra jogosult számára online megismerhető, a folyamat az OJS rendszerben ellenőrizhető.
 
A bírálat során a következő szempontokat vesszük figyelembe:
- kutatási kérdés illetve probléma megfelelő azonosítása és megfogalmazása
- az alkalmazott módszertan színvonala
- felhasznált irodalom színvonala, valamint a kérdésfelvetés szakirodalmi (elméleti) megalapozottsága
- érvelés kifejtése, a tanulmány kidolgozottsága
- cikk olvashatósága, nyelvezete
- cikk eredményeienek helyessége, újszerűsége, főbb megállapítások 
 

Egy kézirat visszautasításra, módosításokkal elfogadásra vagy elfogadásra kerülhet.

Ha egy kézirat esetén kisebb változtatások szükségesek, a korrekciókat tartalmazó verzió már elfogadásra kerülhet.

Ha nagyobb változtatásokra van szükség, a folyamatosság érdekében a javított verziót újra elküldjük a lektornak, ez a folyamat maximum 4 hétig tart.

Átlagos bírálati idő 5 hét. 

Az elfogadott kéziratot - a nyelvi lektorálást valamint a tördelést követően - azonnal közzé teszi a folyóirat online formában ("online megjelent") DOI azonosító számmal ellátva, míg a teljes szám nyomtatott kötetben is megjelenik.

Archiválási politika

A folyóirat megjelentetett lapszámai automatikusan archiválásra kerülnek a Debreceni Egyetem Digitális Archívumában, a https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/272385 címen nyíltan elérhetők.
A szerzők az alábbi felületeken, platformokon használhatják fel a közleményük megjelent változatát (published version) és az elfogadott kéziratot (post-print) :
 
- publikus ePrint szerverek
- non-profit szerverek 
- személyes honlap
- céges vagy intézményi repozitórium
- tanítási képzési céllal saját intézményükben
 

A folyóirat regisztrációja a Sherpa/Romeo adatbázisában folyamatban van.