Megjelenés alatt álló cikkek

The Determinants of Wine Prices: A Systematic Literature Review

Wine is a highly differentiated product sold at a wide range of different prices. This article aims to provide a systematic review of the literature written on the determinants of wine prices globally. The article runs a search on the combination of keywords “wine”, “price”, “determinant” in the Web of Science, Scopus, JSTOR, ProQuest,... and Science Direct databases. Based on a final set of 46 articles written between 1998 and 2018, results suggest that terroir and quality ratings are the most significant determinants of wine prices, while objective quality and label data also determines wine prices, though to a different extent and with a different sign in some cases. The hedonic pricing method was the most common way of analyzing the relationship between wines prices and their determinants, and results are similar for most regions and varieties. We believe that our results can be useful for researchers, stakeholders, and even for decision-makers in better understanding the factors lying behind wine prices. Journal of Economic Literature (JEL) codes: D12, D40 Q11
Teljes absztrakt mutatása
PDF (English)

The economic impacts of direct payments on agricultural income – A Literature Review

Ákos Szerletics
Budapesti Corvinus Egyetemen Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési tanszék
Attila Jámbor
Budapesti Corvinus Egyetemen Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési tanszék
The economic impacts of direct payments is a widely studied field in the literature related to the Common Agricultural Policy. This article aims to provide a systematic review of the income-related impacts of direct payments. In doing so, the article screened the academic literature on the impacts of direct payments and identified 150 relevant one...s, out of which 41 were written directly on income-related effects.Relevant articles can be classified into four groups: general, distributional, stabilisation and other impacts. Most of the literature criticised the ongoing system of direct payments and their effectiveness in producing income-related policy goals. We believe that our results can be useful for researchers and policymakers in better understanding the income-related impacts of direct payments. Journal of Economic Literature (JEL) classification: Q18
Teljes absztrakt mutatása
PDF (English)

Társasági adó – új paradigmára van szükség! – I.: Jövedelemadó versus hozzáadottérték-adó

László Török
Debreceni Egyetem Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék
Mióta a társasági adó intézménye létezik, nehezen megoldható feladatot jelent a társasági adó alapjának egzakt meghatározása. Amíg az államok a lehető legnagyobb, az adóalanyok a lehető legkisebb adóalapban érdekeltek. Az adóalap meghatározásának nemzeti és nemzetek feletti szabályai irreális gyakorisággal módosulnak,... betartásuk csaknem lehetetlen, ezért állandósulni látszanak a konfliktusok az országok, valamint a vállalatok és az adóhivatalok között a fizetendő társasági adóval összefüggésben. A transz- és multinacionális vállalatok térnyerésével pedig kimutathatók a társasági adóval kapcsolatos agresszív adótervezésre, a burkolt adóelkerülésre irányuló erőfeszítések is. A nemzeti kormányok két- és többoldalú szerződésekkel próbálják ennek elejét venni, de a közelmúltban leleplezett, több milliárd euró/dollár nagyságrendű társasági adóügyek verdiktjei azt igazolják, hogy ezek nem bírnak elrettentő erővel, vagyis az eddig megtett intézkedések koránt sem elégségesek az adóelkerülések megakadályozására. Kutatási hipotézisemben azt állítom, hogy a társasági adó mai formájában nemzeti és globális szinten is fenntarthatatlan a bonyolult rendszere és manipulálhatósága miatt, valamintjelentős makro- és mikroszintű implicit költségei következtében. Ezt követően javaslatot teszek egy olyan hozzáadott érték alapú új adóra és adókulcsra, mellyel a megszüntetésre kerülő társasági adó miatt kieső államháztartási bevétel ekvivalens és esszenciálisan letisztult módon pótolható. Ezután elvégzem a javaslatom szerinti új adónem tesztjét az Európai Unió országainak hozzáadottérték-adatai alapján. Végül bemutatom a társasági adót helyettesítő új globális adó területi elvét és hozzájárulását a nemzeti közteherviseléshez. Journal of Economic Literature (JEL) kódok: C53, E62, H24, K34
Teljes absztrakt mutatása
PDF