Online megjelent

A területfejlesztés geopolitikai-geoökonómiai jelentősége

Tibor Tőkés
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
A területfejlesztés mint tevékenység a történelem folyamán összekapcsolódott az állammal, és az folyamatosan jelen van a gazdaság és a társadalom életében. Egy ország gazdasági teljesítménye, gazdasági stabilitása determinálja annak geopolitikai szerepét és jelentőségét. A 21. század első évtizedében az államok kö...zötti konfliktusok rendezésére alkalmazható eszközök átalakultak, az egyes országok gazdasága lett az a fegyvertár, mely segítségével az államok az új típusú, hagyományos erőszaktól mentes háborúikat, azaz a „gazdasági háborúkat” vívhatják. Ennek következtében a területfejlesztés eszközrendszerével is kibővült a fegyvertár, így e tevékenységnek kétségkívül van geopolitikai és geoökonómiai vonatkozása is. A tanulmány ezeket a területfejlesztés, a geopolitika és a geoökonómia közötti összefüggéseket igyekszik vizsgálni. JEL kódok: F59, O29
Teljes absztrakt mutatása
PDF

A felsőoktatás minőségének néhány gazdasági vetülete

Péter Levente Lakatos
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
Csaba Makó
Szent István Egyetem
Jelen írás a világ legnevesebb egyetemi rangsoraira, az OECD éves jelentéseire, illetve az Eurostat adatira támaszkodva igyekszik igazolni egyrészt azt, hogy a versenyképes gazdaság versenyképes (felső)oktatást is igényel, másrészt, hogy a felsőoktatás minősége és a gazdasági fejlettség között szignifikáns összefüggés v...an. Továbbá, hogy ebben a folyamatban a minőségkultúra alakításán, iránymutatásain, segítő vizsgálódásán, a jó gyakorlatok összegzésén és építő javaslatok tételén keresztül a felsőoktatási minőségbiztosítási szervezetrendszernek kiemelkedő feladata és felelőssége van. Végül arra mutat rá, hogy az egyetemek és az ügynökségek szoros együttműködése a stakeholderekkel kiemelt terület, ami hosszabb távon hozzájárulhat egy sokkal inkább képesség alapú kimeneti rendszer térnyeréséhez. Kívánatosnak tartja továbbá az egyetemek és a tudományos kutatóhálózatok, kutatóintézetek kapcsolatának szorosabbá és élőbbé tételét (ahol nem az). Journal of Economic Literature (JEL) kódok: H52, I22, I23, I25, I26, O15
Teljes absztrakt mutatása
PDF

Corporate tax - a new paradigm is needed! -II.: A new global value-added tax is needed instead of a corporate tax

Abstract: The corporate tax system is easy to manipulate in modern economies, with high explicit and implicit costs of maintaining it. Attempts to reform it have been unsuccessful, with aggressive tax planning and tax evasion gaining ground at the international level. The source of constant conflicts between national tax administrations and compan...ies is also the corporate tax base and tax accounting. Therefore, based on a new paradigm, I have developed a new, globally introduce, corporate value-added tax on corporate adjusted sales. Revenues from this tax would replace general government revenues lost due to the abolition of corporate tax. Based on the GDP of the member states of the European Union, I calculated the rate of the new tax for all member states. In the study, I present in detail, the mechanism of operation of the new tax, then describe the advantages of the introduction of the new tax compared to the corporate tax. Finally, I will thoroughly present how the taxation of dividends from company owners/shareholders would change if the new tax I planned was introduced and operated. This new type of taxation of dividends would, in my view, contribute more fairly to the burden-sharing. Journal of Economic Literature (JEL) codes: C 53, E 62, H 24, K 34
Teljes absztrakt mutatása
PDF (English)

Nexus between Corporate Social Responsibility Practices and Sustainable Livelihood in Nigerian Oil and Gas Production Region

Stephanie Mbateman Chondough
University of Debrecen Ihrig Károly Doctoral School
Oil and Gas remains the backbone of the Nigerian economy as it constitutes a major revenue source for the government. However, host communities have not felt the effect of carrying the financial burden of the nation. The heavy reliance on the oil sector has crippled instead of enhanced the environmental and social conditions of the host communitie...s. This study examines the nexus between CSR practices and sustainable livelihood in the Nigerian oil and gas production region using secondary data. The study concludes that oil firms have underperformed within the scope of the usage of CSR to mitigate environmental and social concerns. Attention should be drawn to the peaceful coexistence of the oil firms and the community members in the affected region. CSR initiatives, together with government interventions, will greatly improve the livelihoods of the people. It is recommended that oil firms recognize their obligations to all stakeholders, the environment and the expectations of the host communities and establish a relationship that will foster a working partnership for community development and peaceful coexistence. JEL Code: M14, Q35, Q56
Teljes absztrakt mutatása
PDF (English)