Évf. 7 szám 1 (2008)
Recenziók

Piacok, globalizáció, harmadik út: Lányi Kamilla válogatott tanulmányai. Kopint-Datorg Infokommunikációs Zrt., Budapest, 2007, 255 oldal

Megjelent június 16, 2008
Judit Ricz
Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskola
PDF

APA

Ricz, J. (2008). Piacok, globalizáció, harmadik út: Lányi Kamilla válogatott tanulmányai. Kopint-Datorg Infokommunikációs Zrt., Budapest, 2007, 255 oldal. Competitio, 7(1), 189–194. https://doi.org/10.21845/comp/2008/1/13
 1. Bauer, P. T (1992/2000): From Subsistence to Exchange. In: Bauer, P. T: (2000): From subsistence to exchange and other essays. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
 2. Hayek, F. A. von (1960): The Constitution of Liberty. University of Chicago Press, Chicago.
 3. Lányi Kamilla (1997): A globális konvergencia változatai: Washington és Maastricht. I. – II. rész. Külgazdaság, 41. évf., 11. szám 5–29. és 12. szám 4–19.
 4. Lányi Kamilla (2000): Válság táplálta globalizáció. I. és II. rész. Külgazdaság, 44. évf., 4. szám 4–23. és 5. szám 4–34.
 5. Lányi Kamilla (2001): Vázlat a globalizációnak nevezett jelenségkör értelmezéséről. Közgazdasági Szemle, 48. évf., 6. szám 498–519.
 6. Lányi Kamilla (2003): A globális rendszer változó arculata az újabb irodalom tükrében. Európa Fórum, 13. évf., 3–4. szám 3–24.
 7. North, D. C. (1990): Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge University Press, Cambridge.
 8. North, D. C. (1991): Institutions. Journal of Economic Perspectives, 5. évf., 1. szám 97–112.
 9. Ravallion, M. (2002): On the Urbanization of Poverty. Journal of Development Economics, 68. évf., 2. szám 435–442.
 10. Schumpeter, J. A. (1934/1980): A gazdasági fejlődés elmélete: vizsgálódás a vállalkozói profitról,a tőkéről, a hitelről, a kamatról és a konjunktúraciklusról. (ford. Bauer Péter Tamás) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 11. Sen, A. (2003): Fejlődés mint szabadság. Európa Könyvkiadó, Budapest.
 12. Soto, H. de (2000): The mystery of capital: why capitalism triumphs in the West and fails everywhere else. Basic Books, New York.
 13. Todaro, M. P. – Smith S. C. (2006): Economic Development. Oxford University Press, Boston.
 14. Todaro, M. P. (1969): A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries. The American Economic Review, 59. évf., 1. szám 138–148.