Évf. 4 szám 2 (2005)
Kutatás közben

Paradigmaváltás a fejlődés-gazdaságtanban

Megjelent december 12, 2005
Judit Ricz
Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskola
PDF

APA

Ricz, J. (2005). Paradigmaváltás a fejlődés-gazdaságtanban . Competitio, 4(2), 109–124. https://doi.org/10.21845/comp/2005/2/8

A szerző kutatásaiban az urbanizációs válság vizsgálatával foglalkozik a fejlődő országokban. A témát fejlődés-gazdaságtani problémaként közelíti meg. Ennek megfelelően jelen cikkben - háttértanulmányként- a fejlődés-gazdaságtani elméleteket tekinti át újszerű megközelítésben: azt vizsgálja, hogy az állam milyen szerepet tölt be az egyes fejlesztési modellekben, és milyen jövő áll ezen tudományág előtt. Bemutatja, hogyan változott a tudományos gondolkodás a fejlődés értelmezését illetően, majd felvázolja egy interdiszciplináris, újradefiniált fejlődés-gazdaságtan szükségességét és lehetőségét.

 1. Adelman, I. (2001): Fallacies in Development Theory and Their Implications for Policy. In: Meier, G. M. - Stiglitz J. E. (szerk.): Frontiers of Development Economics. Oxford University Press, Oxford, 103-134.
 2. Amin, S. (1976): Unequal development: an essay on the social formations of peripheral capitalism. Monthly Review Press, New York.
 3. Bauer, P. (1987): Disregard ofreality. Cato Journal, 7. évf. 1. sz. (http://www.cato.org/pubs/ Journal/cj7nl/cj7nl-3.pdf; letöltés: 2005.03.07. 12:40)
 4. Chen, S. - Ravallion, M. (2004): How have the world's poorestfared since the early 1980s? World Bank Research Working Paper, 3341. sz. Washington.
 5. Collier, P. (1998): Social Capital and Poverty. World Bank Social Capital Initiative Working Paper, 4. sz. Washington.
 6. Csaba László (2000a): A szovjet modell összeomlása és a rendszerváltozás első szakasza. In: Bara Zoltán - Szabó Katalin (szerk.): Gazdasági rendszerek, országok, intézmények: bevezetés az összehasonlító gazdaságtanba. Aula, Budapest, 327-360.
 7. Csaba László (2000b): A rendszerváltozás második szakasza - funkcionális áttkintés. In: Bara Zoltán - Szabó Katalin (szerk.): Gazdasági rendszerek, országok, intézmények: bevezetés az összehasonlító gazdaságtanba. Aula, Budapest, 361-392.
 8. Csaba László (2005): The New Political Economy ofEmerging Europe. 1., 4., 5. fejezet Akadémiai Kiadó, Budapest.
 9. Dorn, J. A. (1998): Competing Visions of Development Policy. In: Dorn, J. A. - Hanke, S. H. - Walters, A. A. (szerk.): Ihe Revolution in Development Economics. Cato Institute, Washington D.C., 1-22.
 10. Emmanuel, A. (1972): Unequal Exchange: A Study ofthe Imperialism of Trade. Monthly Review Press. London
 11. Harberger, A. C. (2001): The View from the Trenches: Development Processes and Policies as Seen by a Working Professional. In: Meier, G. M. - Stiglitz J. E. (szerk.): Frontiers of Development Economics. Oxford University Press, Oxford, 541-561.
 12. Hibbs, D. A. Jr. (2001): Thepoliticization of Growth Theory. Kyklos, 54. évf. facs. 2/3. 265-286.
 13. Kornai J. (1999): A rendszerparadigma. Közgazdasági Szemle, 46. évf. 585-599.
 14. Krueger, A. O. ed. (2000): Economic Policy Reform: The Second Stage. The University Press, Chicago - London.
 15. Lányi Kamilla (2000): Válság táplálta globalizáció I. Külgazdaság, 44. évf. 4. sz. 4-24.
 16. Lal, D. (1998): The Transformation of Developing Economies: From Plan to Markét. In: Dorn, J. A. - Hanke, S. H. - Walters, A. A. (szerk.): The Revolution in Development economics. Cato Institute, Washington D.C., 55-74.
 17. Lewis, W. A. (1955): The theory of economic growth. George AUen & Unwin Ltd., London.
 18. Meier, G. M. (2001): The Old Generation of Development Economists and the New. In: Meier, G. M. - Stiglitz J. E. (szerk.): Frontiers of Development Economics. Oxford University Press, Oxford, 13-50.
 19. Mustó István (2004): Development economics - development policies - Somé remarks on concepts, applications andfallacies. Competitio, 3. évf. 2. sz. 46-58.
 20. North, D. C. (1992): Institutions, Ideology and Economic Performance. Cato Journal, 11. évf. 3. sz. 477-488.
 21. Perroux, F. (1972): Nemzeti függetlenség és kölcsönös gazdasági függőség. KJK, Budapest.
 22. Prebisch, R. (1959): Commercial Policy in the Underdeveloped Countries. The American Economic Review, 49. évf. 2. sz. 251-273.
 23. Romer, P. M. (1994): The Origins ofEndogenous Growth. Journal of Economic Perspectives, 8. évf. 1. sz. 3-22.
 24. Sen, A. (2003): Fejlődés mint szabadság. Európa Könyvkiadó, Budapest.
 25. Stöhr, W. B. -Taylor, D.R.R (1981): Development from above or below. John Wiley & Sons Ltd, New York.
 26. Szentes Tamás (1999): Világgazdaságtan - elméleti és módszertani alapok. Aula Kiadó, Budapest, 551-722.
 27. Szentes Tamás (2002): World Economics 1: Comparative Theories and Methods of International and Development Economics - A Historical and Critical Survey. Akadémia Kiadó, Budapest.
 28. Todaro, M. P. - Smith S. C. (2003): Economic Development. Oxford University Press, Oxford, von Hayek, F. A. (1995): Piac és szabadság. KJK, Budapest.
 29. Waelbroeck, J. (1998): Halfa Century of Development Economics: A Review Based on the Handbook of Development Economics. World Bank Economic Review, 12. évf. 2. sz. 323-52
 30. Wallerstein, I. (1983): A modern világgazdasági rendszer kialakulása. Gondolat, Budapest.
 31. Williamson, J. (1990): What Washington Means by Policy Reform. In: Williamson, J. (szerk.): Latin American Adjustment: How Much Has Happened? Institute for International Economics, Washington, 7-20.
 32. Yusuf, S. - Stiglitz, J. E. (2001): Development Issues: Settled and Open. In: Meier, G. M. - Stiglitz J. E. (szerk.): Frontiers of Development Economics. Oxford University Press, Oxford, 227-268.