Évf. 16 szám 2 (2017)
Recenziók

Kornai 90: Beszámoló a Komparatív közgazdaságtan és gazdasági rendszerek: Kornai János gondolatainak hatása című tudományos tanácskozásáról; Budapesti Corvinus Egyetem, 2018. január 18.

Megjelent december 15, 2017
Judit Ricz
MTA KRTK Világgazdasági Intézet
Fruzsina Sigér
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi kar
PDF

APA

Ricz, J., & Sigér, F. (2017). Kornai 90: Beszámoló a Komparatív közgazdaságtan és gazdasági rendszerek: Kornai János gondolatainak hatása című tudományos tanácskozásáról; Budapesti Corvinus Egyetem, 2018. január 18. Competitio, 16(2), 75–82. https://doi.org/10.21845/comp/2017/2/5

A Budapesti Corvinus Egyetem 2018-ban több rendezvénnyel is tiszteleg Kornai János előtt, aki januárban ünnepelte 90. születésnapját. Kornai jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem kötelékébe tartozik, az Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék tiszteletbeli professor emeritusa, és többek között – 2001
júniusa óta – a Debreceni Egyetem díszdoktora. A 2018. január 18-án tartott egész napos angol nyelvű tudományos tanácskozás házigazdája az Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék vezetője, Rosta Miklós egyetemi docens volt.

Blanchard, O. J. – Summers, L. H. (2017): Rethinking Stabilization Policy: Evolution or Revolution? NBER Working Paper No. 24179.
Csaba László (2018): Az intézményi gazdaságtan és a főáram. Közgazdasági Szemle, Vol. 65, No. 1:1–23. https://doi.org/10.18414/KSZ.2018.1.1
EC (1990): One market, one money: An evaluation of the potential benefits and costs of forming an economic and monetary union. European Economy No. 44., European Commission.
Győrffy Dóra – Rosta Miklós (2018): Kornai János jelentősége a közgazdaságtudományi oktatásban. Köz-Gazdaság, Vol. 13, No. 1:75–89.
Kolodko, G. W. (1986): The Repressed Inflation and Inflationary Overhang under Socialism. Faculty Working Paper, No. 1228, Bureau of Economic and Business Research, University of Illinois, Urbana-Champaign.
Kolodko, G. W. (2014): The New Pragmatism, or economics and policy for the future. Acta Oeconomica, Vol. 64, No. 2:139–160. https://doi.org/10.1556/AOecon.64.2014.2.1
Kornai János (1957): A gazdasági vezetés túlzott központosítása. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. (Második kiadás, új előszóval: 1990.)
Kornai János (1971): Anti-Equilibrium. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
Kornai János (1972): Rush Versus Harmonic Growth: Meditation on the Theory and on the Policies of Economic Growth (F.De Vries Lectures), North-Holland: Amsterdam.
Kornai János (1980): A hiány. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. (Új kiadások: 1980, 1982, 1989; valamint Kalligram, Pozsony, 2011).
Kornai János (1993): A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan. HVG Kiadó, Budapest. (Új kiadás: Kalligram, Pozsony, 2012).
Kornai János (1999): A rendszerparadigma. Közgazdasági Szemle, Vol. 46, No. 7–8:585–599.
Kornai János (2016): Még egyszer a „rendszerparadigmáról”. Tisztázás és kiegészítések a posztszocialista régió tapasztalatainak fényében. Közgazdasági Szemle, Vol. 63, No. 10:1074–1119. http://dx.doi.org/10.18414/KSZ.2016.10.1074
Kornai, J. – Maskin, E. – Roland, G. (2003): Understanding the Soft Budget Constraint. Journal of Economic Literature, Vol. 41, No. 4:1095–1136. http://dx.doi.org/10.1257/002205103771799999
Roland, G. (szerk.) (2012): Economies in Transition: The Long-Run View. Palgrave Macmillan, Basingstoke.
Sen, A. (1999): Development as freedom: human capability and global need. Alfred A. Knopf, Anchor Books, New York.
Székely-Doby András (2017): A kínai fejlesztő állam kihívásai. Közgazdasági Szemle, Vol. 64, No. 6:630–649. http://dx.doi.org/10.18414/KSZ.2017.6.630