Tanulmányok

Szabályozási koherencia és gazdaság növekedés

Megjelent:
June 18, 2007
Szerző
Megtekintés
Kulcsszavak
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Czeglédi, P. (2007). Szabályozási koherencia és gazdaság növekedés. Competitio, 6(1), 33-54. https://doi.org/10.21845/comp/2007/1/3
Absztrakt

A tanulmány a szabályozás országok közötti eltéréseinek okait vizsgálja. Abból az ellentmondásból indul ki, hogy a szegény országok alkalmazzák a nagyobb mennyiségű szabályozási eszközt, holott empirikusan kimutatható, hogy a kevesebb szabályozást alkalmazó országok növekednek gyorsabban. A tanulmány ennek magyarázatához bevezeti a szabályozási koherencia fogalmát, és ennek országok közötti különbségeit egyszerre próbálja magyarázni a szabályozás általános szintjének eltéréseivel. A fő állítás az, hogy a szabályozási koherencia és a szabályozási szint is a külső, tágabb intézményrendszer függvénye, mert ezek eltérései befolyásolják a szabályozók ösztönzőit. Az állítást a tanulmány klaszterelemzéssel próbálja empirikusan is megalapozni.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: B53, M13, L51

Hivatkozások
 1. Acemoglu, D. – Johnson, S. – Robinson, J. (2005): Institutions as The Fundamental Cause of Long-Run Growth. In: Aghion, Ph. – Durlauf, S. N (eds): Handbook of Economic Growth, Volume 1A. Elsevier, The Netherlands. pp. 385-472.
 2. Acemoglu, D. – Johnson, S. (2005): Unbundling Institutions. Journal of Political Economy 113. 5. 949-995.
 3. Almeida, R. – Carneiro, P. (2005): Enforcement of Regulation, Informal Labor and Firm Performance. Discussion Paper No. 1759. The Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn.
 4. Barro, R. J. (2005): A gazdasági növekedést meghatározó tényezők. Országok összehasonlító ökonometriai elemzése. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 5. Benham, L. (2005): Licit and Illicit Responses to Regulation. In: Ménard, C. – Shirley, M. (ed.): Handbook of New Institutional Economics. Springer, Berlin. 591-608. o.
 6. Briault, C. (1995): The Costs of Inflation. Bank of England Quarterly Bulletin 35. 1. 33-45.
 7. Blanchard, O. – Giavazzi, F. (2003): Macroeconomic Effects of Regulation and Deregulation in Goods and Labor Markets. Quarterly Journal of Economics 118. 3. 879-907.
 8. Botero, J. C. – Djankov, S. – La Porta, R. – Lopez-De-Silanez, F. – Shleifer, A. (2004): The Regulation of Labor. Quarterly Journal of Economics 119. 4. 1339-1382.
 9. Czeglédi P. (2006): Piaci intézmények és gazdasági növekedés: az osztrák iskola nézőpontja. Doktori értekezés. Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskola, Debrecen.
 10. Csaba L. (2006): A fölemelkedő Európa. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 11. Djankov, S. – Glaeser, E – La Porta, R. – Lopez-de-Silanes, F. – Shleifer, A. (2003): The New Comparative Economics. Journal of Comparative Economics 31. 4. 595-619.
 12. Djankov, S. – La Porta, R. – Lopez-De-Silanez, F. – Shleifer, A. (2002): The Regulation of Entry. Quarterly Journal of Economics 117. 1. 1-37.
 13. Djankov, S. – McLiesh, C. – Ramalho, R. (2006): Regulation and Growth. Economics Letters 92. 3. 395-401.
 14. Doing Business (2004): Doing Business in 2004. A Copublication of the World Bank and Oxford University Press, Washington, D.C.
 15. Doing Business (2006): Doing Business in 2006. A Copublication of the World Bank and Oxford University Press, Washington, D.C.
 16. Easterly, W. (2005): National Policies and Economic Growth. A Reappraisal. In: Aghion, Ph. –Durlauf, S. N. (eds): Handbook of Economic Growth, Volume 1A. Elsevier, The Netherlands. pp. 1015-1059.
 17. Gwartney, J. – Lawson, R. (2006): Economic Freedom of the World. Annual Report 2006. The Fraser Institute, Canada.
 18. IMF (2006): World Economic Outlook Database. September 2006. International Monetary Fund, Washington, D. C. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/data/index.aspx. Az adatok letöltésének ideje: 2006. október 9.
 19. Kaufmann, D. – Kraay, A. – Mastruzzi, M. (2006): Governance Matters V: Aggregate and Individual Governance Indicators for 1996 – 2005. Policy Research Working Paper Series No. 4012. The World Bank, Washington, D.C.
 20. Kovács I. (1994): Fogyasztói árstruktúrák nemzetközi összehasonlítása. In: Madarász A. és Szabó J. (szerk.): Miért hagytuk, hogy így legyen? Tanulmányok Bródy Andrásnak. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest. 94-108. o.
 21. Lachmann, L. M. (1970): The Legacy of Max Weber. Heinemann, London.
 22. La Porta, R. – Schleifer, A. – Vishny, R. (1999): The Quality of Government. Journal of Law, Economics, and Organization 15. 1. 222-279.
 23. Mises. L. (1920): Economic Calculation in the Socialist Commonwealth. The Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama, 1990.
 24. Mises, L. (1923): Theory of Price Controls. In: A Critique of Interventionism. Foundation for Economic Education, Irvington-on-Hudson, New York, 1996. pp. 139-151.
 25. Mises, L. (1926): Interventionism. In: A Critique of Interventionism. Foundation for Economic Education, Irvington-on-Hudson, New York, 1996. pp. 15-55.
 26. Mises, L. (1940): Interventionism: An Economic Analysis. Foundation for Economic Education, Irvington-on-Hudson, New York, 1998.
 27. Nicoletti, G. – Scarpetta, S. (2003): Regulation, Productivity, and Growth. OECD Evidence. Policy Research Working Paper 2944, The World Bank, Washington D.C.
 28. North, D. C. (2005): Understanding the Process of Economic Change. Princeton University Press, Princeton and London.
 29. Olson, M. – McGuire, M. (1996): The Economics of Autocracy and the Majority Rule. Journal of Economic Literature 34. 1. 72-96.
 30. Peltzman, S. (2004): Regulation and the Natural Progress of Opulence. AEI-Brookings Joint Center 2004 Distinguished Lecture. American Enterprise Institute, Washington, D.C.
 31. Shleifer, A. – Vishny, R. W. (1993): Corruption. Quarterly Journal of Economics 108. 3. 599-617.
 32. Stigler, G. (1971): Az állami szabályozás elmélete. In: Piac és állami szabályozás. Válogatott tanulmányok. Közgazdasági és Jogi Tankönyvkiadó, Budapest, 1989. 325-352. o.
 33. Világbank (2006): A Decade of Measuring the Quality of Governance. The World Bank, Washington D.C.