Tanulmányok

A piaci intézmények megelőzik a piaci eszméket: országkeresztmetszeti teszt

Megjelent:
June 12, 2017
Szerző
Megtekintés
Kulcsszavak
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Czeglédi, P. (2017). A piaci intézmények megelőzik a piaci eszméket: országkeresztmetszeti teszt. Competitio, 16(1.), 3-30. https://doi.org/10.21845/comp/2017/1/1
Absztrakt

A tanulmány a kultúra, a gazdasági növekedés és az intézmények viszonyát vizsgáló irodalomból vezet le hipotéziseket a piaci eszmék (beliefs), a piaci intézmények és a termelékenység viszonyára vonatkozóan, és országkeresztmetszeti adatokon teszteli azokat. Rámutat egyrészt, hogy a három tényező ok-okozati kapcsolatára felírható négy hipotézis mindegyikének van közgazdasági irodalma, amennyiben a piaci eszméket a kultúra részének tekintjük. Másrészt, azt kihasználva teszteli a hipotéziseket országkeresztmetszeti adatokon, hogy azok különböző változókat tekintenek exogénnek. A piaci eszmék mércéi a World Values Survey egyéni adatain futtatott regressziókban szereplő ország-dummyk koefficiensei. A teszt azon két hipotézisnek ad igazat, miszerint az intézmények exogének, nem a piaci eszmék.

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: L26, O43, P16

Hivatkozások
 1. Alesina, A. – Devleeschauwer, A. – Easterly, W. – Kurlat, S. – Wacziarg, R. (2003): Fractionalization. Journal of Economic Growth, Vol. 8, No. 2:155–194.
 2. Alesina, A. – Giuliano, P. (2015): Culture and Institutions. Journal of Economic Literature, Vol. 53, No. 4:898–944.
 3. Arruñada, B. (2010): Protestants and Catholics: Similar Work Ethic, Different Social Ethic. Economic Journal, Vol. 120, No. 547:890–918.
 4. Ács Zoltán – Szerb László – Autio, E. (2014): Global Entrepreneurship and Development Index 2014. The Global Entrepreneurship and Development Institute, Washington D.C., USA.
 5. Barro, R. J. (2003): Religion adherence Data. http://scholar.harvard.edu/barro/publications/religion-adherence-data, Letöltve: 2016. 08. 12.
 6. Barro, R. J. (2015): Convergence and Modernization. Economic Journal, Vol. 125, No. 585:911–942.
 7. Bjørnskov, C. – Paldam, M. (2012): The Spirits of Capitalism and Socialism. A Cross-country Study of Ideology. Public Choice, Vol. 150, Iss. 3-4:469–498.
 8. Caplan, B. (2007): The Myth of the Rational Voter. Why Democracies Choose Bad Policies. Princeton University Press, Princeton.
 9. Christoffersen, H. – Paldam, M. (2006): Privatization in Denmark. 1980–2002. In Köthenburger, M. – Sinn, H.-W. – Whalley, J. (eds.): Privatization Experiences in the European Union. MIT Press, Cambridge, Mass.:117–14
 10. Cebula, R. J. – Hall, J. C. – Mixon, F. G. Jr. – Payne, J. E. (eds.) (2015): Economic Behavior, Economic Freedom, and Entrepreneurship. Edward Elgar, Cheltenham, UK.
 11. Coyne, C. J. – Sobel, R. S. – Dove, J. A. (2010): The Non-productive Entrepreneurial Process. Review of Austrian Economics, Vol. 23, No. 4:333–346.
 12. Czeglédi Pál (2017): Productivity, Institutions, and Market Beliefs: Three Entrepreneurial Interpretations. Journal of Entrepreneurship and Public Policy, Vol. 6, Iss. 2. forthcoming.
 13. Dekker, E. (2016): The Viennese Students of Civilization: The Meaning and Context of Austrian Economics Reconsidered. Cambridge University Press, New York.
 14. Facchini, F. (2002): Complex Individualism and Legitimacy of Absolute Property Rights. European Journal of Law and Economics, Vol. 13, Iss. 1:35–46.
 15. Feenstra, R. C. – Inklaar, R. – Timmer, M. P. (2015): The Next Generation of the Penn World Table. American Economic Review, Vol. 105, No. 10:3150–3182.
 16. Friedman, M. – Friedman, R. (1998/1980): Választhatsz szabadon. Akadémiai Kiadó, Budapest, MET Publishing Corporation, Florida, USA.
 17. Gallup, J. L. – Mellinger, A. D. – Sachs, J. D. (2001): Geography Datasets, General Measures of Geography. http://www.cid.harvard.edu/ciddata/geographydata.htm, Letöltve: 2017. 08. 12.
 18. Guiso, L. – Sapienza, P. – Zingales, L. (2003): People’s Opium? Religion and Economic Attitudes. Journal of Monetary Economics, Vol. 50, Iss. 1:225–282.
 19. Guiso, L. – Sapienza, P. – Zingales, L. (2006): Does Culture Affect Economic Outcomes? Journal of Economic Perspectives, Vol. 20, No. 2:23–48.
 20. Gwartney, J. – Lawson, R. – Hall, J. (2015): Economic Freedom of the World 2013 Annual Report. The Fraser Institute, Vancouver, Canada.
 21. Hansson, G. (2009): What Determines Rule of Law? An Empirical Investigation of Rival Models. Kyklos, Vol. 62, Iss. 3:371–393.
 22. Hayek, F. A. (1992): Végzetes önhittség: A szocializmus tévedései. Tankönyvkiadó, Budapest.
 23. Hayek, F. A. (1995/1967): Értelmiségiek és a szocializmus. In: Hayek, F. A. (1995): Piac és szabadság. Válogatott tanulmányok. KJK, Budapest:221–238.
 24. Heilbroner, R. L. (1999/1953): The Worldly Philosophers: The Lives, Times, and Ideas of the Great Economic Thinkers, Revised Seventh Edition, Kindle Edition, Touchstone, New York.
 25. Higgs, R. (2012/1987): Crisis and Leviathan. Critical Episodes in the Growth of American Government, The Independent Institute, Oakland, CA.
 26. Hirschmann, A. O. (1982): Rival Interpretations of Market Society: Civilizing, Destructive, or Feeble? Journal of Economic Literature, Vol. 20, No. 4:1463–1484.
 27. Holcombe, R. G. (2002): Political Entrepreneurship and the Democratic Allocation of Economic Resources. Review of Austrian Economics, Vol. 15, Iss. 2-3:143–159
 28. Kapás Judit (2016): A kultúra szerepre a gazdasági növekedésben: összefoglalás, kritika és továbblépési utak. Competitio, 15 évf., 2.. sz.:22–44.
 29. Keynes, J. M. (1965/1936): A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 30. Kirzner, I. M. (1973): Competition and Entrepreneurship. The University of Chicago Press, Chicago, IL.
 31. Kirzner, I. M. (1997): Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian Approach. Journal of Economic Literature, Vol. 35, No. 1:60–85.
 32. Kirzner, I. M. (1999): Creativity and/or Alertness: A Reconsideration of the Schumpeterian Entrepreneur. Review of Austrian Economics, Vol. 11, Iss. 1:5–17.
 33. Koster, F. (2010): Welfare state attitudes and economic integration in the European Union, 1992–2002: a multilevel investigation across 24 countries. Policy and Politics, Vol. 38, No. 2:177–195.
 34. La Porta, R. – Lopez-de-Silanes, F. – Shleifer, A. (2008): The Economic Consequences of Legal Origins. Journal of Economic Literature, Vol. 46, No. 2:285–332.
 35. Langlois, R. N. (2016): Institutions for Getting Out of the Way. Journal of Institutional Economics, Vol. 12, No. 1:53–61.
 36. Leighton, W. A. – López, E. J. (2013): Madmen, Intellectuals, and Academic Scribbles: The Economic Engine of Political Change, Stanford University Press, Stanford, CA.
 37. Levine, R. (2005): Law, Endowments and Property Rights. Journal of Economic Perspectives, Vol. 19, No. 3:61–88.
 38. Maoz, Z. – Henderson, A. A. (2013): The World Religion Dataset, 1945–2010: Logic, Estimates, and Trends. International Interactions, Vol. 39, Iss. 3:265–291. http://www.thearda.com/Archive/Files/Descriptions/WRDNATL.asp, Letöltve: 2016. 08. 12.
 39. McCloskey, D. N. (2006): Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce. The University of Chicago Press, Chicago, IL.
 40. McCloskey, D. N. (2010): Bourgeois Dignity: Why Economics Can’t Explain the Modern World. The University of Chicago Press, Chicago, IL.
 41. McCloskey, D. N. (2016a): Bourgeois Equality: How Ideas, Not Capital or Institutions, Enriched the Modern World. The University of Chicago Press, Chicago, IL.
 42. McCloskey, D. N. (2016b): Max U versus Humanomics: a critique of neoinstitutionalism. Journal of Institutional Economics, Vol. 12, Iss. 1:1–27.
 43. Migheli, M. (2010): Supporting the Free and Competitive Market in China and India: Differences and Evolution over Time, Economic Systems, Vol. 34, Iss. 1:73–-90.
 44. Migheli, M. (2016): Behind the Wall: What Remains of the “Communist Legacy” in Contemporary Europe. Social Indicators Research, Vol. 127, Iss. 2:671–690.
 45. Mijiyawa, A. G. (2013): Determinants of Property Rights Institutions: Survey of Literature and New Evidence. Economics of Governance, Vol. 14, Iss. 2:127–183.
 46. Minarik, P. (2014): Religion and economic attitudes in post-communist transition. Post-Communist Economies, Vol. 26, Iss. 1:67–88.
 47. Mises, L. von (1985/1927): Liberalism In the Classical Tradition. Cobden Press, San Francisco, California; The Foundation for Economic Education, Inc., Irvington-on-Hudson, New York; Institute for Humane Studies, Inc., Fairfax, Virginia.
 48. Mises, L. von (2008/1956): The Anti-capitalistic Mentality. The Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama.
 49. Mokyr, J. (2013): Cultural Entrepreneurs and the Origins of Modern Economic Growth. Scandinavian Economic History Review, Vol. 61, Iss. 1:1–33.
 50. Mokyr, J. (2017): A Culture of Growth: Origins of the Modern Economy. Princeton University, Princeton, NJ.
 51. North, D. C. (2010/1990): Intézmények, intézményi változás és gazdasági teljesítmény. Helikon Kiadó, Budapest.
 52. Schumpeter, J. A. (1980/1912): A gazdasági fejlődés elmélete. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 53. Schumpeter, J. A. (2010/1943): Capitalism, Socialism and Democracy. Routledge, New York, NY.
 54. Világbank (2016): Worldwide Governance Indicators. http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home, Letöltve: 2016. 02. 20).
 55. Voigt, S. (2016): How to Measure Informal Institutions. Working Paper available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2748214 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2748214.
 56. Weber, M. (1995/1905): A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Cserépfalvi Könyvkiadó, Budapest.
 57. World Values Survey (1981–2014): Longitudinal Aggregate v.20150418.
 58. World Values Survey Association (www.worldvaluessurvey.org). Aggregate File Producer: JDSystems, Madrid Spain. http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWVL.jsp, Letöltve: 2015. 11. 28.
 59. World Values Survey (2005): WV5 Questionnaire, Root Version. http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV5.jsp, Letöltve: 2016. 02. 20.
 60. Zanden, J. L. van (2009) The Long Road to the Industrial Revolution. The European Economy in a Global Perspective, 1000–1800. Brill, Leiden, The Netherlands.