Évf. 7 szám 2 (2008)

Tanulmányok

Üzleti intelligencia stratégiai nézőpontból

Megjelent december 15, 2008
Szerzők
Bőgel György
CEU Business School
, Papp Attila
IQSYS Informatikai és Tanácsadó Zrt.
Megtekintés
Kulcsszavak
informatika üzleti intelligencia információrendszer teljesítménymenedzsment vállalatvezetés
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Bőgel, G., & Papp, A. (2008). Üzleti intelligencia stratégiai nézőpontból. Competitio, 7(2), 49–70. https://doi.org/10.21845/comp/2008/2/3

Az üzleti intelligencia a vállalati informatika egyik leglátványosabban és leggyorsabban fejlődő területe. A cikk összefoglalja a tárgykörhöz kapcsolódó szemléletmódok, modellek és alkalmazások több évtizedes történetét, bemutatja az átlagon felüli növekedés mozgatórugóit, megvilágítva az üzleti intelligencia szerepét a vállalatok stratégiájában. Átfogó képet ad az idetartozó informatikai alkalmazások és szolgáltatások piacának keresleti és kínálati oldaláról, kiemelve a fontosabb jelenségeket és tendenciákat. Külön foglalkozik a közelmúlt fontos vállalatfelvásárlási lépéseinek magyarázatával, elemezve az integráció iránti igény stratégiai következményeit, modellezve a fejlődés logikáját. A tanulmány a változó alkalmazási körülmények és feltételek lehetséges hatásainak felvázolásával zárul.

Journal of Economic Litearture (JEL) kód: M10, M15, M40

Hivatkozások
Arató Bence (főszerk.) (2008): Az üzleti intelligencia évkönyve 2008. BI Consulting Kft., Budapest.
Ayres, I. (2007): Super Crunchers. Bantam Books, New York.
Baschab, J. – Piot, J. (2003): The Executive’s Guide to Information Technology. John Wiley & Sons, Hoboken.
Bőgel György (2007): Korszakok és korszakhatárok az üzleti informatikában. Competitio, november, 5–28.
Bulkeley, W. (2008): Financial Firms See Increase in IT Spending Despite Slump. The Wall Street Journal, július 11. 6.
Byrne, J. (1993): The Whiz Kids. Currency/Doubleday, New York.
Cairncross, F. (2002): The Company of the Future. Harvard Business School Press, Boston.
Carr, N. (2004): Does IT Matter? Harvard Business School Press, Boston.
Chopra, S. – Meindl, P. (2001): Supply Chain Management. Prentice Hall, Upper Saddle River.
Davenport, T. (2007): BI and the Business Experiment. BI Review Magazine, december 3; http://www.bireview.com/bissues/2007_36/10000466-1.html.
Davenport, T. – Harris, J. (2007): Competing on Analytics. Harvard Business School Press, Boston.
Dresner, H. (2007): The Performance Management Revolution. John Wiley & Sons, Hoboken.
Fajszi Bulcsú – Cser László (2004): Üzleti tudás az adatok mélyén. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – IQSYS, Budapest.
Gabor, A. (2000): The Capitalist Philosophers. Three Rivers Press, New York.
Karabell, Z. (2008): The Myth of Transparency. Newsweek, július 7, 47.
Khurana, R. (2007): From Higher Aims to Hired Hands. Princeton University Press, Princeton.
Krauth Péter (2006): Üzleti intelligencia (kézirat). Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács, IT3 projekt.
Laudon, K. – Laudon, J. (2006): Management Information Systems. Pearson – Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
Lawrence, J. – Pasternack, B. (2002): Applied Management Science. John Wiley & Sons, Hoboken.
Levy, F. – Murnane, R. (2004): The New Division of Labor. Princeton University Press, Princeton.
Magretta, J. (2002): What Management Is. The Free Press, New York.
McAfee, A. (2006): Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration. Sloan Management Review, Vol. 47, No. 3, 20–29.
McNamara, R. (1996): In Retrospect: The Tragedy and Lessons of Vietnam. Vintage Pr, New York.
Murphy, T. (2002): Achieving Business Value from Technology. John Wiley & Sons, Hoboken.
Niven, P. (2002): Balanced Scorecard Step-by-Step. John Wiley & Sons, Hoboken.
Sántáné Tóth Edit et al. (2008): Döntéstámogató rendszerek. Panem, Budapest.
Szabó Katalin – Hámori Balázs (2006): Információgazdaság. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Tarnóczi Tibor (2004): Szoftverágensek és a döntéstámogatás. Competitio, 2. sz. 105–125.
Taylor, J. – Raden, N. (2007): Smart Enough Systems. Prentice Hall, New York.
Yankelovich, D. – Meer, D. (2006): Rediscovering Market Segmentation. Harvard Business Review, február.