Évf. 11 szám 1 (2012)

Tanulmányok

Párhuzamos technológiai és szervezeti innováció

Megjelent június 18, 2012
Szerzők
Bőgel György
CEU Business School
, Krauth Péter
Vállalkozó
Megtekintés
Kulcsszavak
vállalati szervezet tranzakciós kapcsolatok szolgáltatások információs rendszer informatikai menedzsment
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Bőgel, G., & Krauth, P. (2012). Párhuzamos technológiai és szervezeti innováció. Competitio, 11(1), 5–19. https://doi.org/10.21845/comp/2012/1/1

A számítógépes munkavégzés terjedésének köszönhetően az információs technológia fejlődése közvetlen és jelentős hatást gyakorol a vállalatok szervezeti-működési rendszerére. A technológiai és a szervezeti rendszerek fejlődésében megfigyelhető összefüggések és párhuzamosságok feltárásával számos kutatási
program foglalkozik, a jelen tanulmány is ezek körébe tartozik. A cikk első szakasza áttekintést ad az információs rendszerek fejlesztésénél használt szolgáltatásorientált architektúra (SOA) filozófiájáról és módszertanáról. A második szakasz bemutatja, hogy a vállalati szervezeti rendszerek fejlődésében hasonló irány figyelhető meg, vagyis a SOA-alapú gondolkodás egyáltalán nem áll messze a mai vállalatszervezési megoldásoktól. Végezetül a harmadik szakasz felvázolja a SOA-alapon működő vállalati szervezet működési modelljét, kitérve bevezetésének néhány fontosabb kérdésére is. Az eredmények alapvetően módszertani jellegűek, a szervezeti és az információs rendszer összehangolásának fontosságára, az abban rejlő lehetőségekre hívják fel a figyelmet. A cikk egy, a Magyar Posta Zrt. által kezdeményezett kutatásfejlesztési program első szakaszának lezárásaként készült.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: L14, L22, L86, M15

Hivatkozások
Armbrust, M. et al (2009): Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing. Február 10. [research paper] http://www.technologyreview.com/Infotech/19397/?a=f
Barabási Albert-László (2003): Behálózva. Magyar Könyvklub, Budapest.
Barry, D. (2003): Web Services and Service-Oriented Architecture: The Savvy Manager’s Guide. Morgan Kaufmann, Burlington.
Boda György – Szlávik Péter (2005): Kontrolling rendszerek. KJK KERSZÖV, Budapest.
Bőgel György – Salamonné Huszty Anna (1998): Vállalatvezetés felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest.
Bőgel György (1999): Nyereségközpont, üzletág, divízió. Kossuth Könyvkiadó, Budapest.
Bőgel György (2009): Az informatikai felhők gazdaságtana. Közgazdasági Szemle, július–augusztus.
Brown, D. – Wilson, S. (2005): The Black Book of Outsourcing. John Wiley & Sons, Hoboken.
Cairncross, F. (2002): The Company of the Future. Harvard Business School Press, Boston.
Cusumano, M. (2008): The Changing Software Business: From Products to Services and Other New Business Models. The MIT Center for Digital Business, research paper no. 236., január.
Davenport, T. (2005): The Coming Commoditization of Processes. Harvard Business Review, június.
Dömölki Bálint et al (2008): Égen-földön informatika. Typotex Kiadó, Budapest.
Fitzsimmons, J. – Fitzsimmons, M. (2007): Service Management. McGraw-Hill.
Futó Péter (2005): Az IKT technológiák által lehetővé tett outsourcing és offshoring tevékenységek Magyarországon. Ariosz Kft., április.
Hamel, G. – Prahalad, C. (1994): Competing for the Future. Harvard Business School Press, Boston.
Hammer, M. – Champy, J. (1993): Reengineering the Corporation. Nicholas Brealey Publishing, New York.
ITIL (2007): The Official Introduction to the ITIL Service Lifecycl. TSO, London.
itSMF International (2007): IT Service Management Based on ITIL® V3. Van Haren Publishing, Zaltbommel.
Leonard, D. (2011): The End of Mail. Bloomberg Businessweek, május 30:60–65.
Looy, B. van et al (2003): Services Management. Financial Times 6, Prentice Hall.
Lutchen, M. (2004): Managing IT as a Business. John Wiley & Sons, Hoboken.
McAfee, A. (2006): Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration. Sloan Management Review, Vol. 47, No. 3:20–29.
Moschella, D. (2003): Customer-driven IT. Harvard Business School Press, Boston.
Murphy, T. (2002): Achieving Business Value from Technology. John Wiley & Sons, Hoboken.
Natis, Y. (2007): Applied SOA: Transforming Fundamental Principles Into Best Practices. Gartner Group.
Paulson, L. (2006): Services Science: A New Field for Today’s Economy. Computer, IEEE Computer Society, augusztus:18–21.
Rosenberg, S. (2007): Dreaming in Code. Crown Publishers, New York.
Sturm, R. – Morris, W. – Jander, M. (2000): Foundations of Service Level Management. Sams, Indianapolis.
Torontáli Zoltán (2011): Nehéz csomag. Figyelő, 36:44–46.
Weill, P. – Ross, J. (2004): IT Governance. Harvard Business School Press, Boston.
Zachman, J. (1987): A Framework for Information Systems Architecture. IBM Systems Journal, Vol. 26, 3:276–292.