Search

Drónok szabályzásainak vizsgálata képfeldolgozással
1-6.

A kutatás során egy képfeldolgozó szoftvert készítettünk, amelyet drónok repülését kiértékelő vizsgálatok során alkalmazható. Olvasható egy quadkopter szabályozásának bemutatása, a képfeldolgozási technika ismertetése, és a valós körülmények közötti vizsgálat során kapott eredmények.

85
63
Aero Graphene in Modern Aircraft & UAV

The paper focuses on aero graphene and carbon nanotube (CNT) aerogel which will use in aircraft such as battery, engine, pitot probe, wings, fuselage, plane front glass which will also protect the aircraft from rain and wind because of the buoyant force.
There are several ways to make aero graphene, but the most common approach includes reducing a precursor graphene oxide solution to make a graphene hydrogel. Through freeze-drying, any solvent is removed from the pores and replaced with air. A new method for producing aero graphene has emerged: 3-D printing. This is a significant scientific achievement. It creates a resin by diffusing graphene in a gel. The graphene resin can be cured into a solid and then dried in a furnace using UV LED light. Aero-graphene coating into the fuselage, wings and front glasses of the cockpit will give a great impact on the next-generation aircraft. Making an aircraft with aero-graphene will give the aircraft a strong and light skeleton.

124
32
Optical inspection of mounted printed circuit board using National Instruments software
1-6.

The topic of the given task based on the optical opposition of a mounted printed circuit board using National Instruments software. During the inspection, 7 types of resistors, 3 types of integrated circuits, barcodes and text were detected. The results of the detection have been visualized and a Microsoft Excel scan report has been exported. The optical inspection was carried out using the National Instruments Vision Development Module and LabVIEW development environments.

158
197
ROS OS based environment mapping of Cyber Physical System Lab by Depth sensor

The 21st century is a century of Robotics and thus the appearance of robots in the industries made the “Industrial Revolution 4.0” in which we can control and analyse the system using HMI’s or wirelessly over network and it’s a great example of industry 4.0 component. Nowadays robots are very important part of industry’s processing unit as they have the tendency to work 24*7 thus increases the efficiency of processing and production unit.

 In our project a depth sensor (Microsoft’s Xbox Kinect) is mounted on a mobile robot whose main task is to map our Cyber Physical System Lab in 3-Dimensional which uses a ROS OS software installed on linux machine.

 The robot will use a Simultaneous localization and mapping (SLAM) process to map an environment while currently generating an estimate for the location of the Robot.

149
129
Pneumatikus megfogóval szerelt többtengelyes manipulátor irányítása PLC -vel
1-5.

Projekt feladat során a többtengelyes manipulátor működése lett megvizsgálva. A feladat megoldása Bosch PLC (Programmable Logic Control) HMI (Human Machine Interface) felhasználásával, ST (Structured Text) programozási nyelv segítségével. A manipulátor egy gyártási folyamatban történő alkatrész mozgást valósít meg.

110
140
Designing an ATmega328 microcontroller based gesture-controlled IoT UGV unit and creating a camera system using Linux distribution
1-7.

The topic of the research is the design and building of a UGV (Unmanned Ground Vehicle), which we can control wirelessly with a glove designed for this purpose. The design and use of this gesture-controlled robot can be observed in this summary. A camera will be installed on the robot unit, whose image we can query through the local network. Furthermore, the hardware and software for this camera system will be described as well.

170
116
Grafikus felület készítése épületek energiafogyasztásának szimulációs vizsgálatához
1-7.

Ezen kutatás keretein belül egy lakóépület energetikai szimulációja történt EnergyPlus programmal. Az épületre több változat is készíthető egy SciLab alkalmazással, mellyel az EPISCOPE program keretein belül készített Lakóépület tipológia Magyarországon kiadványban javasolt felújítási módosítások szerint változtathatjuk az épületszerkezetet. Ezen kívül további alkalmazások készültek a szimulációs eredmények megjelenítésére és energetikai tanúsítványhoz szükséges adatok számítására.

65
39
Development of an IoT based Smart meteorological station & horticultural irrigation system’s controller using a Raspberry Pi Linux server
1-6.

In my current project an IoT based device has been developed, the main function of which is to allow the control of its own flexible meteorological station and irrigation system. Besides the control computer, there are meteorological sensors attached, based on which we control our agricultural irrigation apparatus.

91
84
GPS adatok mérése és feldolgozása NI, LabVIEW szoftverrel
1-7.

Ezen fejlesztés keretein belül egy GPS adatok mérésére, feldolgozására képes program készült el LabVIEWban, amely képes a feldolgozás után az adatokat olyan formátumú fájlba kimenteni, amely alkalmas térkép megjelenítő szolgáltatások általi betöltésre, mint például a Google Map vagy Google Earth.

76
108
Épületekben használandó mérőműszer megvalósítása Arduino mikrokontrollerrel
1-7.

Ezen kutatás keretein belül egy épületekben használandó mérőműszer készült el, mely alapját Arduino Mega ADK mikrokontroller adja. Az elkészült műszer épületek különböző paramétereinek mérésére alkalmas, melyek számítógépes adatbázisban kerülnek eltárolásra, ahol különféle Python nyelven megírt programokkal feldolgozhatóak épületenergetikai számítások megkönnyítése végett.

66
98
Bond Graph Modeling, Simulation, and Control of Permanent Magnet Linear Synchronous Motor: PMLSM Motor Based EVs Applications

The high-performance feature of the Permanent Magnet Linear Synchronous Motor (PMLSM) makes it a reliable and valuable motor for use in the automotive industry, especially for electric vehicle (EVs) applications. This research proposes a bond graph approach in modeling the PMLSM as a multi-domain dynamical system.

However, A time-based simulation was performed using 20-sim software to simulate the dynamical behavior of the motor. An equivalent model of the motor was first obtained and then modeled and simulated using 20-sim software. The model of the PMLSM drive system was modeled separately and incorporated with PMLSM Motor equivalent model to form a global model.

 Moreover, the motor drive system response was studied based on the sensor resolutions and the inverter switching frequency. The block diagram and the transfer function methods validated the bond graph model obtained. Two classical PIs such as continuous and discrete were implemented on the motor response to control the velocity of the motor.

48
34
Delta tripod robot FDM típusú 3D nyomtató tervezése Open-Source Arduino fejlesztőplatform felhasználásával
1-6.

A 3D nyomtatás ipari felhasználása a gyors prototípusgyártásban teljesedik ki. Legfőbb előnye, hogy lehetővé teszi a tervezők számára, hogy rövid idő alatt
prototípust hozzanak létre, mely tesztelhető és gyorsan átalakítható, jelentősen csökkentve ezzel a prototípusfázisból a végtermékig eltelt időt és pénzt.
Ugyanakkor, alkalmazásával olyan precíz és komplex formák állíthatóak elő, melyek a hagyományos megmunkálási eljárásokkal (forgácsolás) csak rengeteg idő és hulladék keletkezésével lehetségesek.

62
64
Robosztus objektumfelismerés mobil robotokhoz, Kinect szenzor segítségével
1-7.

Geometriai jellemzőkkel megadott objektumdefiníció alapú objektum felismerő rendszer LabVIEWban kódolva, ahol a felvételeket Kintect szenzorral oldottuk meg.

56
38
Ipari eszközökkel megvalósított automata elektropneumatikus rajzgép
1-6.

A feladat célja egy elektropneumatikus rajzgép tervezése, összeállítása és működtetése, melynek irányítását egy PLC végzi el úgy, hogy PC-s kezelő felületlétrehozására is sor kerül. A rajzgép mind kézi, mind automatikus rajzolási folyamatokat képes végrehajtani.

65
89
Autódiagnosztikai adatok feldolgozása NI DIAdem programmal
1-7.

Egy olyan autódiagnosztikai feldolgozó szoftvert terveztünk, amely képes automatikusan importálni a szükséges állományokat, létrehozni a megjelenítő felületet, elemezni az információ halmazokat és jelentéseket készíteni előre beállított paraméterek alapján. A szoftver egy komplex autódiagnosztikai rendszer része, amely lehetőséget biztosít a gépjármű diagnosztikai csatlakozóján keresztül adatok kinyerésére, az aktuális pozíció tárolására és az adatok feldolgozására. A program képes videófelvételeket és GPS adatokat is szinkronizáltan hozzárendelni a menetdinamikai adatokhoz, majd animáltan megjeleníteni azokat. A beépített elemző funkciók segítségével az állományok előre definiált feltételeknek megfelelően kerülnek feldolgozásra. A szkriptek segítségével automatikus jelentések készíthetők, amelyek mindig az aktuális igények alapján készülnek el. A választott fejlesztőkörnyezet a National Instruments által fejlesztett NI DIAdem.

76
68
Oktatási tesztpanel tervezése FANUC M1iA ipari válogató robot számára
1-6

A projekt során oktatási célokra használható tesztpanel került megtervezésre és megépítésre, ami egy a Debreceni Egyetem, Épületmechatronika Kutató Központjában található, FANUC M1iA 0.5A ipari delta-tripod válogató robot oktató paneljaként szolgál. A tesztpanelt Atmel mikrokontroller vezérelte, amihez nyomtatott áramkörök kerültek elkészítésre. Ez a panel hozzájárul, hogy a hallgatók megismerkedhessenek az ipari robotok & mikrokontrollerek vezérlésével.

101
78
Épületautomatizálási rendszer kiépítése Arduinoval és ESP8266 modullal
1-7.

Ezen kutatás keretein belül egy épületautomatizá-lási rendszer készült el, mely alapját Arduino Pro Mini mikro-kontrollerek és ESP-01 Wi-Fi modulok adják. Az elkészült rend-szer reluxát és hangulatvilágítást vezérel illetve mérési adatokat gyűjt.

81
94
Omnidirekcionális robot megvalósítása, dinamikai és mozgásszabályozási tulajdonságainak mérése
1-6.

Ez a kutatás a National Instruments által forgalmazott omnidirekcionális platformok teljestő képességét foglalja össze.

52
42
Prototípus alkatrészek elkészítésére kifejlesztett CNC távvezérlése és távfelügyelete
1-5.

A Debreceni Egyetem Villamosmérnöki és Mechatronikai Tanszékének, Épületmechatronikai Kutatóközpontja biztosított helyet és eszközöket a saját
fejlesztésű CNC gép alkatrészeinek a legyártására és összeszerelésére valamint megfelelő infrastruktúrát a távvezérlési rendszer kialakításához és teszteléséhez.
Projektben egy olyan egyedi kivitelezésű félipari CNC került megépítésre, amelynek alkatrészei könnyen beszerezhetőek, általános marási és vágási feladatokra alkalmas és távvezérelhető valamint felügyelhető.

64
118
KUKA KR5 ipari robotkar szingularitásának vizsgálata
1-5.

A Debreceni Egyetem Műszaki Karának Mechatronikai Tanszékén több, a KUKA KR5 Arc robotot is magába foglaló kutatás zajlik. A robot egy komplex
mechatronikai rendszer, amely használata, tanulmányozása és megértése által a hallgatók mélyebb betekintést nyerhetnek a mechatronika tudományának területébe. Ilyen robotokat használnak az iparban is hegesztési feladatok ellátására. Azonban nagy üzembiztonságának ellenére, mint minden komplex rendszernek, az ipari robotnak is megvannak a maga gyenge pontjai, mégpedig a szingularitási pontok. E cikk keretein belül mérnöki szemszögből került megközelítésre egy, az ipart érintő komplex matematikai probléma.

96
52
NI MYDAQ ESZKÖZZEL TÁMOGATOTT IPARI SZENZOR VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁS MODELLEZÉSE
1-7.

Munkám célja az volt, hogy tervezzek és valósítsak meg egy olyan mozgatással egybekötött programozott rendszert, amely a hozzá csatlakoztatott érzékelő bizonyos paramétereit és az adott érzékelt tárgyra adott reakcióját megfelelő mintavételezéssel feldolgozza, rögzíti, majd pedig kiértékelésre megfelelő formában meg is jeleníti.

84
101
KUKA KR5 ipari hegesztő robotkar megfogó rendszerének újratervezése 3D nyomtató technológia felhasználásával Arduino segítségével
1-7.

Ezen összefoglaló során egy 3 ujjú megfogó megalkotásának lépései követhetők végig a tervezési fázisoktól kezdve, a megfogó 3D modellezésén, 3D nyomtatásán, programozásán és a Debreceni Egyetem Műszaki Karán található KUKA KR5-ös robotra való felszerelésén keresztül, egészen a robotkarral való munkavégzési feladatok elvégzéséig. Továbbá a megfogott munkadarab átmérőjének számítása, egy ujj által kifejtett erő szenzorral való mérése és a megfogó Arduino alapú vezérlése is bemutatásra kerül.

85
49
Robot cellába illeszthető ATmega2560 mikrokontroller vezérelt tesztpanel tervezése & készítése oktatási céllal
1-6

Jelen írás témája egy oktatási célra tervezett és készített tesztpanel, amely KUKA KR5 robot köré épült robot cella vázra illeszthető, és Atmel mikrokontroller vezérléssel működik. Bemutatásra kerül a panel felépítése, működése, a tervezés és az elkészítés folyamata. A panel a Debreceni Egyetem, Mechatronikai Tanszék, robot laborjában került tesztelésre.

94
54
Advanced management and monitoring functions at the TMA 550AL manufacturing centre, used for ATR
1-4.

This paper amiss to make an overview of the management and monitoring functions implemented at the TMA 550 AL flexible manufacturing system, functions that are used to implement the automatic tool readjustment function.

75
86
FANUC M-1iA 0.5A válogató robot karbantartása, üzembe helyezése és iRVision alapú képfelismerés megvalósítása
1-7.

A feladatmegvalósítás során a Debreceni Egyetem Műszaki Karán található FANUC M-1iA 0.5A típusú, delta-tripod kialakítású válogató robot karbantartása és üzembe helyezése valósult meg, továbbá a robothoz egy iRVision rendszer alapú képfelismerő eljárás készült. Ennek eredményeként az eljáráshoz társított program futtatásával a robot képessé vált képfelismerésen alapuló munkavégzésre.

96
115