SearchShow Advanced search options Hide Advanced search options
Drónok szabályzásainak vizsgálata képfeldolgozással
1-6.

A kutatás során egy képfeldolgozó szoftvert készítettünk, amelyet drónok repülését kiértékelő vizsgálatok során alkalmazható. Olvasható egy quadkopter szabályozásának bemutatása, a képfeldolgozási technika ismertetése, és a valós körülmények közötti vizsgálat során kapott eredmények.

57
38
Optical inspection of mounted printed circuit board using National Instruments software
Published December 31, 2020
1-6.

The topic of the given task based on the optical opposition of a mounted printed circuit board using National Instruments software. During the inspection, 7 types of resistors, 3 types of integrated circuits, barcodes and text were detected. The results of the detection have been visualized and a Microsoft Excel scan report has been exported. T...he optical inspection was carried out using the National Instruments Vision Development Module and LabVIEW development environments.

Show full abstract
124
139
ROS OS based environment mapping of Cyber Physical System Lab by Depth sensor
Published December 31, 2020

The 21st century is a century of Robotics and thus the appearance of robots in the industries made the “Industrial Revolution 4.0” in which we can control and analyse the system using HMI’s or wirelessly over network and it’s a great example of industry 4.0 component. Nowadays robots are very important part of industry’s pr...ocessing unit as they have the tendency to work 24*7 thus increases the efficiency of processing and production unit.

 In our project a depth sensor (Microsoft’s Xbox Kinect) is mounted on a mobile robot whose main task is to map our Cyber Physical System Lab in 3-Dimensional which uses a ROS OS software installed on linux machine.

 The robot will use a Simultaneous localization and mapping (SLAM) process to map an environment while currently generating an estimate for the location of the Robot.

Show full abstract
119
89
Pneumatikus megfogóval szerelt többtengelyes manipulátor irányítása PLC -vel
Published January 24, 2018
1-5.

Projekt feladat során a többtengelyes manipulátor működése lett megvizsgálva. A feladat megoldása Bosch PLC (Programmable Logic Control) HMI (Human Machine Interface) felhasználásával, ST (Structured Text) programozási nyelv segítségével. A manipulátor egy gyártási folyamatban történő alkatrész mozgást valósít meg.

71
101
Designing an ATmega328 microcontroller based gesture-controlled IoT UGV unit and creating a camera system using Linux distribution
Published December 23, 2019
1-7.

The topic of the research is the design and building of a UGV (Unmanned Ground Vehicle), which we can control wirelessly with a glove designed for this purpose. The design and use of this gesture-controlled robot can be observed in this summary. A camera will be installed on the robot unit, whose image we can query through the local network. Fu...rthermore, the hardware and software for this camera system will be described as well.

Show full abstract
129
63
Grafikus felület készítése épületek energiafogyasztásának szimulációs vizsgálatához
Published January 24, 2018
1-7.

Ezen kutatás keretein belül egy lakóépület energetikai szimulációja történt EnergyPlus programmal. Az épületre több változat is készíthető egy SciLab alkalmazással, mellyel az EPISCOPE program keretein belül készített Lakóépület tipológia Magyarországon kiadványban javasolt felújítási módosítások szerint változt...athatjuk az épületszerkezetet. Ezen kívül további alkalmazások készültek a szimulációs eredmények megjelenítésére és energetikai tanúsítványhoz szükséges adatok számítására.

Show full abstract
49
22
Development of an IoT based Smart meteorological station & horticultural irrigation system’s controller using a Raspberry Pi Linux server
Published December 23, 2019
1-6.

In my current project an IoT based device has been developed, the main function of which is to allow the control of its own flexible meteorological station and irrigation system. Besides the control computer, there are meteorological sensors attached, based on which we control our agricultural irrigation apparatus.

77
62
GPS adatok mérése és feldolgozása NI, LabVIEW szoftverrel
1-7.

Ezen fejlesztés keretein belül egy GPS adatok mérésére, feldolgozására képes program készült el LabVIEWban, amely képes a feldolgozás után az adatokat olyan formátumú fájlba kimenteni, amely alkalmas térkép megjelenítő szolgáltatások általi betöltésre, mint például a Google Map vagy Google Earth.

48
66
Épületekben használandó mérőműszer megvalósítása Arduino mikrokontrollerrel
1-7.

Ezen kutatás keretein belül egy épületekben használandó mérőműszer készült el, mely alapját Arduino Mega ADK mikrokontroller adja. Az elkészült műszer épületek különböző paramétereinek mérésére alkalmas, melyek számítógépes adatbázisban kerülnek eltárolásra, ahol különféle Python nyelven megírt programokkal ...feldolgozhatóak épületenergetikai számítások megkönnyítése végett.

Show full abstract
44
64
Delta tripod robot FDM típusú 3D nyomtató tervezése Open-Source Arduino fejlesztőplatform felhasználásával
Published May 30, 2018
1-6.

A 3D nyomtatás ipari felhasználása a gyors prototípusgyártásban teljesedik ki. Legfőbb előnye, hogy lehetővé teszi a tervezők számára, hogy rövid idő alatt
prototípust hozzanak létre, mely tesztelhető és gyorsan átalakítható, jelentősen csökkentve ezzel a prototípusfázisból a végtermékig eltelt időt és pénzt.<...br>Ugyanakkor, alkalmazásával olyan precíz és komplex formák állíthatóak elő, melyek a hagyományos megmunkálási eljárásokkal (forgácsolás) csak rengeteg idő és hulladék keletkezésével lehetségesek.

Show full abstract
45
43
Robosztus objektumfelismerés mobil robotokhoz, Kinect szenzor segítségével
1-7.

Geometriai jellemzőkkel megadott objektumdefiníció alapú objektum felismerő rendszer LabVIEWban kódolva, ahol a felvételeket Kintect szenzorral oldottuk meg.

38
22
Ipari eszközökkel megvalósított automata elektropneumatikus rajzgép
Published December 16, 2019
1-6.

A feladat célja egy elektropneumatikus rajzgép tervezése, összeállítása és működtetése, melynek irányítását egy PLC végzi el úgy, hogy PC-s kezelő felületlétrehozására is sor kerül. A rajzgép mind kézi, mind automatikus rajzolási folyamatokat képes végrehajtani.

43
67
Autódiagnosztikai adatok feldolgozása NI DIAdem programmal
Published January 24, 2018
1-7.

Egy olyan autódiagnosztikai feldolgozó szoftvert terveztünk, amely képes automatikusan importálni a szükséges állományokat, létrehozni a megjelenítő felületet, elemezni az információ halmazokat és jelentéseket készíteni előre beállított paraméterek alapján. A szoftver egy komplex autódiagnosztikai rendszer része, amely... lehetőséget biztosít a gépjármű diagnosztikai csatlakozóján keresztül adatok kinyerésére, az aktuális pozíció tárolására és az adatok feldolgozására. A program képes videófelvételeket és GPS adatokat is szinkronizáltan hozzárendelni a menetdinamikai adatokhoz, majd animáltan megjeleníteni azokat. A beépített elemző funkciók segítségével az állományok előre definiált feltételeknek megfelelően kerülnek feldolgozásra. A szkriptek segítségével automatikus jelentések készíthetők, amelyek mindig az aktuális igények alapján készülnek el. A választott fejlesztőkörnyezet a National Instruments által fejlesztett NI DIAdem.

Show full abstract
58
50
Oktatási tesztpanel tervezése FANUC M1iA ipari válogató robot számára
Published August 2, 2018
1-6

A projekt során oktatási célokra használható tesztpanel került megtervezésre és megépítésre, ami egy a Debreceni Egyetem, Épületmechatronika Kutató Központjában található, FANUC M1iA 0.5A ipari delta-tripod válogató robot oktató paneljaként szolgál. A tesztpanelt Atmel mikrokontroller vezérelte, amihez nyomtatott áramk...rök kerültek elkészítésre. Ez a panel hozzájárul, hogy a hallgatók megismerkedhessenek az ipari robotok & mikrokontrollerek vezérlésével.

Show full abstract
69
52
Épületautomatizálási rendszer kiépítése Arduinoval és ESP8266 modullal
1-7.

Ezen kutatás keretein belül egy épületautomatizá-lási rendszer készült el, mely alapját Arduino Pro Mini mikro-kontrollerek és ESP-01 Wi-Fi modulok adják. Az elkészült rend-szer reluxát és hangulatvilágítást vezérel illetve mérési adatokat gyűjt.

48
69
Omnidirekcionális robot megvalósítása, dinamikai és mozgásszabályozási tulajdonságainak mérése
1-6.

Ez a kutatás a National Instruments által forgalmazott omnidirekcionális platformok teljestő képességét foglalja össze.

36
24
Prototípus alkatrészek elkészítésére kifejlesztett CNC távvezérlése és távfelügyelete
Published May 30, 2018
1-5.

A Debreceni Egyetem Villamosmérnöki és Mechatronikai Tanszékének, Épületmechatronikai Kutatóközpontja biztosított helyet és eszközöket a saját
fejlesztésű CNC gép alkatrészeinek a legyártására és összeszerelésére valamint megfelelő infrastruktúrát a távvezérlési rendszer kialakításához és teszteléséhez.<...br>Projektben egy olyan egyedi kivitelezésű félipari CNC került megépítésre, amelynek alkatrészei könnyen beszerezhetőek, általános marási és vágási feladatokra alkalmas és távvezérelhető valamint felügyelhető.

Show full abstract
48
89
KUKA KR5 ipari robotkar szingularitásának vizsgálata
Published January 30, 2018
1-5.

A Debreceni Egyetem Műszaki Karának Mechatronikai Tanszékén több, a KUKA KR5 Arc robotot is magába foglaló kutatás zajlik. A robot egy komplex
mechatronikai rendszer, amely használata, tanulmányozása és megértése által a hallgatók mélyebb betekintést nyerhetnek a mechatronika tudományának területébe. Ilyen robotokat has...ználnak az iparban is hegesztési feladatok ellátására. Azonban nagy üzembiztonságának ellenére, mint minden komplex rendszernek, az ipari robotnak is megvannak a maga gyenge pontjai, mégpedig a szingularitási pontok. E cikk keretein belül mérnöki szemszögből került megközelítésre egy, az ipart érintő komplex matematikai probléma.

Show full abstract
58
29
NI MYDAQ ESZKÖZZEL TÁMOGATOTT IPARI SZENZOR VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁS MODELLEZÉSE
Published March 13, 2017
1-7.

Munkám célja az volt, hogy tervezzek és valósítsak meg egy olyan mozgatással egybekötött programozott rendszert, amely a hozzá csatlakoztatott érzékelő bizonyos paramétereit és az adott érzékelt tárgyra adott reakcióját megfelelő mintavételezéssel feldolgozza, rögzíti, majd pedig kiértékelésre megfelelő formában meg... is jeleníti.

Show full abstract
58
79
KUKA KR5 ipari hegesztő robotkar megfogó rendszerének újratervezése 3D nyomtató technológia felhasználásával Arduino segítségével
Published May 30, 2018
1-7.

Ezen összefoglaló során egy 3 ujjú megfogó megalkotásának lépései követhetők végig a tervezési fázisoktól kezdve, a megfogó 3D modellezésén, 3D nyomtatásán, programozásán és a Debreceni Egyetem Műszaki Karán található KUKA KR5-ös robotra való felszerelésén keresztül, egészen a robotkarral való munkavégzési fe...ladatok elvégzéséig. Továbbá a megfogott munkadarab átmérőjének számítása, egy ujj által kifejtett erő szenzorral való mérése és a megfogó Arduino alapú vezérlése is bemutatásra kerül.

Show full abstract
61
29
Robot cellába illeszthető ATmega2560 mikrokontroller vezérelt tesztpanel tervezése & készítése oktatási céllal
Published August 2, 2018
1-6

Jelen írás témája egy oktatási célra tervezett és készített tesztpanel, amely KUKA KR5 robot köré épült robot cella vázra illeszthető, és Atmel mikrokontroller vezérléssel működik. Bemutatásra kerül a panel felépítése, működése, a tervezés és az elkészítés folyamata. A panel a Debreceni Egyetem, Mechatronikai Ta...nszék, robot laborjában került tesztelésre.

Show full abstract
66
32
Advanced management and monitoring functions at the TMA 550AL manufacturing centre, used for ATR
Published May 26, 2016
1-4.

This paper amiss to make an overview of the management and monitoring functions implemented at the TMA 550 AL flexible manufacturing system, functions that are used to implement the automatic tool readjustment function.

56
60
FANUC M-1iA 0.5A válogató robot karbantartása, üzembe helyezése és iRVision alapú képfelismerés megvalósítása
1-7.

A feladatmegvalósítás során a Debreceni Egyetem Műszaki Karán található FANUC M-1iA 0.5A típusú, delta-tripod kialakítású válogató robot karbantartása és üzembe helyezése valósult meg, továbbá a robothoz egy iRVision rendszer alapú képfelismerő eljárás készült. Ennek eredményeként az eljáráshoz társított progr...am futtatásával a robot képessé vált képfelismerésen alapuló munkavégzésre.

Show full abstract
70
93
1 - 23 of 23 items