Évf. 19 szám 1 (2014): Hulják János emlékszám
Eredeti közlemények

A mezőfalvi Bolondvár flórája (Mezőföld, Colocense)

Megjelent január 1, 2014
Dániel Kovács
Pécsi Tudományegyetem TTK Biológiai Intézet Ökológiai Tanszék
PDF

APA

Kovács, D. (2014). A mezőfalvi Bolondvár flórája (Mezőföld, Colocense). Kitaibelia, 19(1), 133–141. Elérés forrás https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia/article/view/8991

Munkám során egy 26 ha kiterjedésű Natura 2000 területet vizsgáltam Mezőfalva határában. A falu a Mezőföld közepén, Dunaújvárostól kissé nyugatra helyezkedik el. A felmért területet kaszálóként és olykor legelőként hasznosítják. A florisztikai adatok gyűjtése 2010 és 2013 között zajlott. A felmérés során 362 edényes taxon került elő. Ez más hazai, alföldi területekkel összehasonlítva igen nagy fajgazdagságról tanúskodik. A vizsgálat során számos védett (pl.: Ajuga laxmannii, Astragalus asper, Cirsium boujartii, Inula germanica) vagy lokálisan ritka (pl.: Hieracium densiflorum, Lavatera thuringiaca, Orobanche lutea, Veronica austriaca) faj is előkerült.