Évf. 8 szám 1 (2009)

Megjelent June 15, 2009

issue.tableOfContents662636b216176

Tanulmányok

 • A „washingtoni konszenzus” jelentősége a posztszocialista országok számára
  5-25
  Megtekintések száma:
  197

  Kereken 20 éves a washingtoni konszenzus (WK), melynek a mából visszatekintve az a legfőbb jelentősége, hogy deklarálta: nincs kétféle normatív közgazdaságtan – egy az OECD-országokra, egy meg Latin-Amerikára, illetve a fejlődő országokra általában. Véletlen időbeli egybeesés, hogy éppen ekkor omlottak össze a kelet-európai tervgazdaságok is. Az elmúlt 20 év válságait sokan a WK számlájára írják. Ez tévedés. Kétszáz évnyi tapasztalat igazolja, hogy a kapitalizmus elkerülhetetlen sajátossága az üzleti ciklusok hullámzása, a túltermelési válságok 5–12 évenkénti előfordulása, és hozzá tartoznak a rendszerhez a
  váratlanul kirobbanó pénzügyi válságok is. A mostani is.

  Journal of Economic Literature (JEL) kód: F02, F23, F41, P11, P36

  222
 • Economic Principles of Predatory (Exclusionary) Pricing in the US and in the EU their (mis)Application in Some Recent Competition Law Cases of the European Community Commission and the Court of First Instance
  26-45
  Megtekintések száma:
  128

  Predatory pricing is one of the most debated issue among the many possibly abusive behaviors of a dominant firm. The general prohibition of the abuse of a dominant power in the competition law is meant
  to render more difficult to use that power but not to disable them to compete. The borderline between a rough but lawful competitive behavior of a dominant firm and the illegal abuse of the market power could sometimes be very narrow. One of that narrow line is associated with the so called predatory pricing or exclusionary pricing. One of the necessary preconditions for predatory pricing is that the firm is required to set the price below costs. But could it be a sufficient condition as well? Before the AKZO-case lawyers and economists seemed to agree that predatory pricing requires a second phase, after the dominant firm successfully got its prey in the first phase, the recoupment phase during which the dominant firm is able the regain all of his former losses occurred in the first phase. Since the AKZO-case, the Commission succeeded to convince Courts of the EU that it would be enough to make probable but not certain that there had to be a recoupment phase but we don’t have to wait until it really happens. Most of the economists still think that predatory pricing is meaningless without recoupment, and what is more important, it would be beneficial to the consumers during the first phase unless there is no certainty of a second phase.

  Journal of Economic Literature (JEL) classifications: K21, L12, L41

  en
  123
 • The Evolution of Welfare Systems: Social Democratic and Social Autocratic Paths
  46-65
  Megtekintések száma:
  90

  Students of global and regional political economy have produced a vast literature on divergent paths of capitalist evolution. The evolution of welfare systems, in general, and their different paths, in particular, have also widely been analysed in economic and social studies. The author, joining the discussions from a world system perspective, makes an attempt at presenting a global and regional political economic comparison of the seemingly similar welfare systems that have evolved in Northern and in Eastern Europe. The apparent convergence of the Sovietic type to the Nordic social democratic pattern is scrutinised, distinguishing it from the latter by the “social autocratic” label.

  Journal of Economic Literature (JEL) kód: I31, I38, P36, P38

  en
  64
 • Political Economy of Fiscal Reform in Central and Eastern Europe
  66-75
  Megtekintések száma:
  77

  The reform of public finances has been at the centre of the post-socialist transition of Central and Eastern Europe since the early 1990s. At various stages of the transition, the reform process encompassed the entire gamut of public finances: the national budget, sub-national finances, extrabudgetary operations, and state-owned financial and non-financial enterprises. For the most part, fiscal reform was a non-linear stop-and-go process – often characterised by backtracking as well – and was uneven across countries. Moreover, unlike most reform experience in the rest of the world, fiscal reform in this region took place against the backdrop of a radical break, as sovereign countries emerged from a colonial past following the collapse of the Soviet Union. An important milestone was reached in 2004–2007, when all ten countries covered in this article became members of the European Union. The purpose of this article is to discuss fiscal reform in Central and Eastern Europe from the perspective of political economy. Following an overview of basic reform trends, the article focuses on the principal drivers and impediments to reform in the region. To conclude, the ingredients of successful reform are examined. The article does not provide an exhaustive inventory of reform measures, nor does it offer a survey of broad political economy issues prior to or during the transition period. Country references are intended to serve as stylised illustrations of main points, rather than as a comprehensive documentation of reform episodes.

  Journal of Economic Literature (JEL) classifications: H1, H3, P2, P52.

  en
  50
 • Közgazdaságtan vagy közgazdaság-tudomány? II. rész: A XX. század legfontosabb eredményei
  76-97
  Megtekintések száma:
  133

  A cikk alapvető kérdése: vajon tudomány-e a közgazdaságtan, és ha igen, akkor tekinthető-e önálló tudománynak? A választ az elmúlt század legfontosabb közgazdasági eredményeiből kiindulva keresi. A szerző arra a következtetésre jut, hogy napjaink főáramú közgazdasági elméletei nagyrészt Ramsey, Neumann és Haavelmo munkáira vezethetők vissza. Tudománnyá válását nagyban elősegítette a matematika és a természettudományok, főleg a fizika eredményeinek alkalmazása. Mindezt Roy E. Weintraub ún. történeti-rekontrukciós módszerével és Lakatos Imre racionális rekonstrukciója segítségével mutatja meg.

  Journal of Economic Literature (JEL) kód: B23, C01, C02

  75
 • A HR-funkció átalakulása a Magyarországon működő nemzetközi vállalatoknál egy empirikus felmérés tapasztalatainak tükrében
  98-116
  Megtekintések száma:
  393

  Magyarországon az első külföldi tulajdonú leányvállalatot 1973-ban a Siemens cég jegyeztette be. 1988-tól kezdve tömegesen jelentek meg a nagy nemzetközi cégek leányvállalatai hazánkban. A közvetlen
  tőkeberuházások (Foreign Direct Investment) kiemelkedő motorjai ezek a vállalatok, melyek helye és szerepe az eltelt 19 év alatt nagyon sokat módosult. A jelzett cégek helyi menedzsmentje szempontjából kitüntetett szerepe van az emberi erőforrások menedzselésének. (A tanulmányban a hagyományos, nemzetközileg használt HRM rövidítés helyett az újabban terjedő HR változatot használjuk.) Az emberierőforrás-menedzsment irodalmában még nem található meg az átmeneti országok leányvállalatainál kialakult új HR-minták pontos leírása. Ez az új helyzet új tudást kíván, és annak megértését, hogy az embereket hogyan irányítják, fejlesztik, koordinálják a nemzetközi vállalatoknál hazánkban. Jelen tanulmány bemutatja a HR változását a nemzetközi vállalatok hazai leányvállalatainál elvégzett felmérésünk tükrében, a szervezeti életciklus változásának függvényében.

  Journal of Economic Literature (JEL) kód: M16, M51, M52 és M54

  1356

Kutatás közben

 • A foglalkoztatásban és termelékenységben bekövetkezett permanens szektorális változások
  117-137
  Megtekintések száma:
  96

  A tanulmányban a hosszú távon jelentkező ún. „munkahelyetlen” növekedés (jobless growth) kérdésköréből kiindulva elsősorban a munkapiac foglalkoztatási és termelékenységi struktúrájában létrejövő permanens szektorális változásokra (sectoral shifts) koncentráltunk. Vizsgálódásaink során először arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a foglalkoztatás struktúrájában bekövetkezett változások a térbeli (az EU-15 országaiban), avagy a szerkezeti (ágazati) tényezőkben játszottak jelentősebb szerepet a vizsgált (1990–2003) időszakban. Mindamellett a munkapiaci termelékenységben bekövetkezett elmozdulásokon keresztül néhány elméleti hipotézist teszteltünk, nevezetesen a strukturális változásokból adódó nyereségek és veszteség (structural bonus & burden) hipotéziseit az ún. hatásarány-elemzésen keresztül. További empirikus vizsgálatokban kitértünk még a szektorális termelékenységben bekövetkezett változásokra különböző képzettségbeli és technológiai összevetések tükrében.

  Journal of Economic Literature (JEL) kód: J21, J24, L16.

  55