Évf. 8 szám 1 (2009)
Tanulmányok

A HR-funkció átalakulása a Magyarországon működő nemzetközi vállalatoknál egy empirikus felmérés tapasztalatainak tükrében

Megjelent június 15, 2009
József Poór
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
PDF

APA

Poór, J. (2009). A HR-funkció átalakulása a Magyarországon működő nemzetközi vállalatoknál egy empirikus felmérés tapasztalatainak tükrében. Competitio, 8(1), 98–116. https://doi.org/10.21845/comp/2009/1/6

Magyarországon az első külföldi tulajdonú leányvállalatot 1973-ban a Siemens cég jegyeztette be. 1988-tól kezdve tömegesen jelentek meg a nagy nemzetközi cégek leányvállalatai hazánkban. A közvetlen
tőkeberuházások (Foreign Direct Investment) kiemelkedő motorjai ezek a vállalatok, melyek helye és szerepe az eltelt 19 év alatt nagyon sokat módosult. A jelzett cégek helyi menedzsmentje szempontjából kitüntetett szerepe van az emberi erőforrások menedzselésének. (A tanulmányban a hagyományos, nemzetközileg használt HRM rövidítés helyett az újabban terjedő HR változatot használjuk.) Az emberierőforrás-menedzsment irodalmában még nem található meg az átmeneti országok leányvállalatainál kialakult új HR-minták pontos leírása. Ez az új helyzet új tudást kíván, és annak megértését, hogy az embereket hogyan irányítják, fejlesztik, koordinálják a nemzetközi vállalatoknál hazánkban. Jelen tanulmány bemutatja a HR változását a nemzetközi vállalatok hazai leányvállalatainál elvégzett felmérésünk tükrében, a szervezeti életciklus változásának függvényében.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: M16, M51, M52 és M54

 1. Adizes, I. (1979): Organizational Passages –Diagnosing and Truly Lifecycle Problems of Organizations. Organizational Dynamics, 8:3–25.
 2. Adizes, I. (1992): Vállalatok életciklusai. HVG Kiadó, Budapest.
 3. Adler, N. (1997): International Dimensions of Organisational Behavior. PWS-Kent, Boston.
 4. Baird, L. – Meshoulam, I. (1988): Managing two fits of strategic human resource management. Academy of Management Review, 13:116–128.
 5. Bakacsi Gy. – Takács S. – Karácsony A. – Imrek V. (2002): Eastern European cluster: tradition and transition. Journal of World Bussiness, 37:69–80.
 6. Barakonyi K. (1999): Stratégiai tervezés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 7. Bartlett, C. A. – Ghoshal, S. (1998): Managing across Borders. The Transnational Solution. Harvard Business School Press, Cambridge.
 8. Black, J. S. – Gregersen, H. – Mendenhall, M. – Stroh, L. (1999): Globalizing People Through International Assignments. Addison Wesley-Longmans, Reading, Mass.
 9. Bokor A. – Bíró A. – Kováts G. – Takács S. – Toárniczky A. (2005): Vezetői elvárások és HR-es önképek. Munkaügyi Szemle, február:19–24.
 10. Bokor A. – Szőts-Kovács K. – Csillag S. (2007): Emberi erőforrás menedzsment. Aula, Budapest.
 11. Branyiczki I. – Bakacsi Gy. – Pearce, J. L. (1992): Back Door: Spontaneous Privatization in Hungary. Annals of Public & Cooperative Economics. 2:303–324.
 12. Brewster, C. (2004): European perspectives on human resource management. Human Resource Management Review, 4:365–382.
 13. Brewester, Ch. (2007): Change and Continuity: The Cultural and Institutional Bases of Comparative and International HRM. 9th IHRM Conference, (Conference proceeding), Tallinn, June:12-14.
 14. Briscoe, D. R. – Schuler, R. (2004): International Human Resource Management. Routledge, London.
 15. Cui, A. S. – Grith, A. D. – Causgil, S. T. – Dabic, M. (2006): e inuence of market and cultural environmental factors on technology transfer between foreign MNCs and local subsidiaries: A Croatian
 16. illustration. Journal of World Business, 41:100–111.
 17. Danis, W. – Parkhe, A. (2002). Hungarian-Western Partnerships: A Grounded Theoretical Model of Integration Processes and Outcomes. Journal of International Business Studies, 423–456.
 18. Delany, E. (1998): Strategic development of multinational subsidiaries in Ireland. In: Birkinshaw, J. – Hood, N. (szerk.): Multinational corporate evolution and subsidiary development. St Martin’s Press, New-York.
 19. Dowling, P. J. – Welch, D. E. (2004): International Human Resource Management. Thomson, London.
 20. Dowling, P. J. – Festing, M. – Engle, A. D. (2008): International Human Resource Management. South-Western CENGAGE Learning, London.
 21. Downs, A. (1967): The life cycle of bureaus. In: A. Downs (szerk.): Inside bureaucracy. Little, Brown & Company and Rand Corporation, San Francisco.
 22. Evans, P. – Pucik, V. – Barsoux, J. (2002): The Global Challenge: Frameworks for International Human Resource Management. McGraw-Hill/Irwin, Homewood.
 23. Farkas F. (2004): Változásmenedzsment. KJK-Kerszöv, Budapest.
 24. Farkas F. – Karoliny M.-né – Poór J. (2007): Human Resource Management in Hungary in Light of Eastern European and Global Comparison. (Conference proceeding) 9th International Human Resource
 25. Management Conference, Tallinn, június:12–14.
 26. Fekete I. (2004): Személyügyi szervezet. In: Tóthné S. G. (szerk.): Humánerőforrások gazdaságtana. Bíbor, Miskolc.
 27. Fisher, C. D. – Schoenfeld, L. F. – Shaw, J. B. (1993): Human Resource management. Houghton-Mifflin, Boston.
 28. Francesco, A. M. – Gold, B. A. (1997): International Organizational Behavior. Prentice Hall, Upper Saddle River.
 29. Gaál Z. (1999): Emberi tőke – szervezeti kultúra. Harvard Business Manager, 1:69–74.
 30. Gaál Z. – Szabó L. – Kovács Z. (2005): Nemzeti-vállalati kultúrák vizsgálata. OHE Személyügyi Hírlevél, 4.:24–35.
 31. Greiner, L. (1972): Evolution and Revolution as Organizations Grows. Harvard Business Review, július – augusztus:37–46.
 32. Greiner, L. E. – Metzger, R. O. (1983): Consulting to Management. Englewood Clis, New-York.
 33. Gyökér I. (1999): Humán erőforrás menedzsment. Műszaki, Magyar Minőség Társaság, Budapest.
 34. Hall, E. T. – Hall, M.R. (1989): Understanding cultural differences. Intercultural Press, Yarmouth.
 35. Hanks, S. H. – Watson, C. J. – Jannsen, E. – Chandler, G. N. (1993): Tightening the life-cycle construct: A taxonomic study of growth stage congurations in high-technology organizations. Entrepreneurship:
 36. Theory and Practice, 2:5–30.
 37. Harris, P. R. – Moran, R. T. (2001): European Leadership in Globalzation. In: Albrecht, M. H.: International HRM Managing Diversity in Workplace. Blackwell Business, Oxford.
 38. Hellriegel,D– Slocum, J. W. – Woodman,R. W. (1998): Organizational Behavior. Thomson/ Southwestern, Cincinnati.
 39. Hess, D. (1987): Relevance of small business courses to management needs. Journal of Small Business Management, 1:26–34.
 40. Héthy L. (1995): Foglalkoztatás és foglalkoztatás politika Közép-Kelet-Európában. Munkaügyi Szemle, 7–8:10–17.
 41. Hill, C. W. L. (2002): Global Business. McGraw-Hill, Boston.
 42. Hiltrop, J. M. (1991): Human Resources Practices of Multinational Organizations in Belgium. European Management Journal, 4:404–411.
 43. IBM – TP. (1991): Priorities for Competitive Advantage. A 21-st Century Vision: A Worldwide Human Resource Study. An IBM Study conducted by Towers Perrin. IBM – Towers – Perrin, New-York.
 44. Karoliny M.-né – Farkas F. – László Gy. – Poór J. (szerk.) (2003): Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. KJK-Kerszöv, Budapest.
 45. Katz, D. – Kahn, R. L. (1978): The social psychology of organizations. John Wiley Sons, New-York.
 46. Kazanjian, R. K. – Drazin, R. (1989): A state-contingent model of design and growth for technology based new ventures. Journal of Business Venturing, 5: 137–151.
 47. Kazanjian, R.K. (1988): Relation of dominant problems to stages of growth in technology based new ventures. Academy of Management Journal, 31:257–280.
 48. Kieser, A. (1995): Szervezetelméletek. Aula, Budapest.
 49. Kimberly, J. R. (1979). Issues in the creation of organizations: Initiation, innovation, and institutionalization. Academy of Management Journal, 22:437–457.
 50. Kimberly, J. R. – Miles, R. H. (szerk.) (1980): The organizational life cycle: Issues in the creation, transformation, and decline of organizations. Jossey-Bass, San Francisco.
 51. Kovács S. (1992): Vezetési struktúra és személyügyi funkció. Munkaügyi Szemle, 10:29–32.
 52. Kővári Gy. (1995): Az emberi erőforrások fejlesztése. Szókratész, Budapest.
 53. Kranhold, K. (2005): General Electric Names Vice Chairmen. The Wall Street Journal, június 24., A4.
 54. KSH (2002): Magyar statisztikai évkönyv 2003. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.
 55. László Gy. (2003): A munkaügyi kapcsolatok rendszere. In: Karoliny M.-né – Farkas F. – László Gy. – Poór J. (szerk.): Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. KJK-Kerszöv, Budapest.
 56. Lauter, G. P. (1998): Világgazdasági kihívások az ezredfordulón. Európa Fórum, 1.
 57. Lavery, B. – Ekman, I. (2005): „Europe’s great migration”. The International Herald Tribune, október, 21, 4.
 58. Lavoie, D. – Gulbert, S. A. (1978). Stages of organization and Development. Human Relations, 5:417–438.
 59. Lawler, J. J. (2006): Cultural and Institutional Determinants of HR Systems in International Aliates of American Multinational Corporations. Institute of Labor and Industrial Relations, University of Illinois.
 60. Lippitt, G. – Schmidt, W. H. (1967): Crises in a developing organization. Harvard Business Review, 6:102–112.
 61. Makó Cs. – Warhurst, Ch. – Gennard, J. (szerk.) (2003): Emerging Human Resources Practices. Development and Debates in the New Europe. Akadémiai, Budapest.
 62. Makó Cs. (2005): Neo-instead of post-Fordism: the transformation of labour processes in Hungary. International Journal of Human Resource Management, február:277–289.
 63. Matus R. – Poór J. (2006): Külföldi kiküldöttek viszontagságai – japán expatok példái alapján. Munkaügyi Szemle, 2:20–24.
 64. Miller, D. – Friesen, P. H. (1982): The Longitudinal Analysis of Organizations: A Methodological Perspective. Management Science, 9:1013–1033.
 65. Oviatt, B. M. – McDougall, P. P. (1994): Towards a eory of International Joint Ventures. Journal of International Business Studies, 1:45–64.
 66. Pálinkás J. – Vámosi Z. (2002): Emberi Erőforrás Menedzsment. LSI Oktatóközpont, Budapest.
 67. Peng, M. W. (2009): Global Business. South-Western Cengage Learning, Mason (OH).
 68. Pfeffer, J. (1994): Competitive advantage through people. Harvard Business School Press, Boston.
 69. Poór J. – Farkas F. – Karoliny M.-né (1999) (szerk.): Személyzeti-Emberi erőforrás menedzsment. 3. kiadás, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 70. Poór J. (2004): „Örökség” – A nemzetközi vállalatok leányvállalatai szerepének és fejlődésének HR vonatkozásai Magyarországon. Mercer Human Resource Management, Budapest.
 71. Poór J. – Karoliny M.-né (2005): Konvergenciák és divergenciák az emberi erőforrás menedzsmentben.Vezetéstudomány, október:25–38.
 72. Poór J. (2006): HR mozgásban – nemzetköziesedés az emberi erőforrás menedzsmentben. MMPC, Budapest.
 73. Poór J. – Farkas F. – Karoliny M.-né (2007): Human Resource Management in Hungary in Light of Eastern European and Global Comparison. In: Estonian Business School Journal, 2:19–36.
 74. Quinn, R. E. – Cameron, K. (1983): Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness: Some preliminary evidence. Management Science, 1:33–52.
 75. Roehling, M. V. – Boswell, W. R. – Caligiuri, P. – Feldman, D. – Graham, M. E. – Guthrie, J. P. – Morishima, M. – Tansky, J. W. (2005): The future of HR management: Research needs and directions. Human Resource
 76. Management, 2:207–216.
 77. Roóz J. (2002): Vállalkozások gazdaságtana. Perfekt, Budapest.
 78. Rutherford, M. W. – Buller, P. F. – McMullen, P. R. (2003): Human Resource Management Problems over the Life-Cycle of Small to Medium-Sized Firms. Human Resource Management, 4:321–335.
 79. Saratoga (2002): Benchmarking Report. Priorities for Competitive Advantage. A 21st Century Vision: A Worldwide Human Resource Study. Saratoga Institute, Santa Clara.
 80. Schuler, R. S. – Dowling, P. J. – De Cieri, H. (1993): An Integrative Framework of Strategic International Human Resource Management. Journal of Management, 2:419–459.
 81. Shenkar, O. – Nyaw, M. K. (1995): The Interplay of Human Resources in Chinese-Foreign Ventures. In: Shenkar O. (szerk.): Global Perspectives of Human Resource Management.Prentice Hall. Englewoods Cliffs.
 82. Simai M. – Gál P. (2000): Új trendek és stratégiák a világgazdaságban. Akadémia, Budapest.
 83. Taylor, S. – Beechler, S. – Napier, N. (1996): Toward an integrative model of strategic international human resource management. Academy of Management Review, 21:959–985.
 84. Teng, A. ( 2006): The Cornerstone of HRO). HRO in Europe, március.
 85. Torbert, W. R. (1974) Pre-bureaucratic and post-bureaucratic stages of organization development.Interpersonal Development, 5:1–25.
 86. Toth, A. (1998): FDI and Industrial Relations in Central and Eastern Europe: The Exceptional Case of the Hungarian Airline. International Journal of Manpower, 2:115–124.
 87. Tóthné S. G. (szerk.) (2004): Humán Erőforrások Gazdaságtana. Bíbor, Miskolc.
 88. Ulrich, D. (1998): Human Resource Champions. Harvard Business School Press, Boston.
 89. Újhelyi M. (2003): Ember és szervezet. Marketing & Menedzsment, 4:37–49.
 90. UNCTAD (2008): World Investment Report 2007. UN, Geneva.
 91. White, R. – Poynter, T. (1984): Strategies for foreign-owned subsidiaries in Canada. Business Quarterly, nyár:59–69.
 92. Wild, J. J. – Wild, K. L. – Han, J.Cy. (2003): International Business. Prentice Hall, New Jersey
 93. Wiley, C (2002): HR Practices and Trends in Ireland 2001-2002 National Survey. Charted Institute of Personnel and Development Ireland, Dublin.