Tanulmányok

A HR gyakorlatok alakulásának összehasonlító vizsgálata a világ négy régiójában, közép-kelet-európai sajátosságokat keresve

Megjelent:
December 16, 2013
Szerzők
Megtekintés
Kulcsszavak
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Karoliny, M., & Poór, J. (2013). A HR gyakorlatok alakulásának összehasonlító vizsgálata a világ négy régiójában, közép-kelet-európai sajátosságokat keresve. Competitio, 12(2), 20-38. https://doi.org/10.21845/comp/2013/2/2
Absztrakt

A közép- és kelet-európai országok emberi erőforrás menedzselési (Human Resource Management – HRM, vagy röviden HR) gyakorlatának alakulásáról készülő tanulmányokat a régió országaiban működő szakemberek, vezetők és a kutatók egyaránt érdeklődéssel fogadják. E tanulmányban ezt az igényt újszerű módon, a regionális sajátosságok bemutatásával igyekszünk kielégíteni. Az összehasonlító HRM főbb fejlődési fázisainak szakirodalmi áttekintése után, az ezek megállapításaira építő régióképzési elvek alkalmazásával, összehasonlító elemzés segítségével mutatjuk be a világ Cranet hálózati tagországaiból
képzett négy régiójának HR sajátosságait. Figyelmünk középpontjában a közép- és kelet-európai országok HR jellegzetességeinek feltárása áll. Ennek érdekében ezeket először HR kulcsfunkciónként, majd összegzően is összevetjük Európa volt szocialista országok nélküli régiójának, illetve a nem európai angolszász és a délkelet-ázsiai országok HR jellegzetességeivel, a 2008/10-es Cranet-felmérés adatai alapján.

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: M12, M50,M51, M52,M53 és M54

Hivatkozások
 1. Bandura, A. (2001): Social cognitive theory: an agentic perspective. Annual Review of Psychology, Vol. 52:1–26.
 2. Beer, M. – Spector, B. – Lawrence, P. R. – Quinn Mills, D. – Walton, R. E. (1984): Human Resource Management. Free Press, New York.
 3. Brewster, C. (1994): European HRM: reflection of, or challenge to, the American concept? In: Kirkbridge, P. (Ed.): Human Resource Management in Europe. Routledge, London.
 4. Brewster, C. (2004): European perspectives on human resource management. Human Resource Management Review, Vol. 14, No. 4:365–382.
 5. Budhwar, P. S. – Sparrow, P. R. (2002): An integrative framework for understanding cross-national human resource management practices. Human Resource Management Review, Vol. 12, No. 3:377–403.
 6. Dimitrova, D. (2005): Looking Ahead: Trade Union Strategies for Decent Work. In: Dimitrova, D. – Vilrokx, J. (Eds.): Trade Union Strategies in Central and Eastern Europe: Towards Decent Work. International Labour Office, Budapest.
 7. Farkas Ferenc – Karoliny Zsuzsanna – Poór József (2007): Human Resource Management In Hungary in Light of Eastern European and Global Comparison / Nemzetközi összehasonlító vizsgálat fókuszában az emberi erőforrás menedzsment magyarországi és kelet-európai sajátosságai. Kétnyelvű kutatási jelentés; Working Paper Series, Vol. 1, No. 1, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs.
 8. Fisher, R. (2008): Organizational justice and reward allocation. In: Smith, P. B. – Peterson, M. F. – Thomas, D. C. (Eds.): The Handbook of Cross-Cultural Management Research. Sage, London.
 9. Fombrun, C. J. – Tichy, N. M. – Devanna, M. A. (1984): Strategic Human Resource Management. Wiley, New York.
 10. Gooderham, P. N. – Nordhaug, O. – Ringdal, K. (1999): Institutional and rational determinants of organizational practices: human resource management in European firms. Administrative Science Quarterly, Vol. 44, No. 3:507–531.
 11. Hall, P. A. – Soskice, D. W. (Eds.) (2001): Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative Advantage. Oxford University Press, Oxford.
 12. Hofstede, G. (1998): Think locally, act globally: cultural constraints in personnel management. Management International Review, Vol. 38, No. 2:7–26.
 13. Karoliny Zsuzsanna – Farkas Ferenc – Poór József (2009): In focus: Hungarian and Central Eastern European characteristics of human resource management – an international comparative survey. Journal for East European Management Studies, Vol. 14, No. 1:9–47.
 14. Kazlauskaite, R. – Buciuniene, I. – Poór József – Karoliny Zsuzsanna – Alas, R. – Kohont, A. – Szlávicz Ágnes (2013): Human Resource Management in the Central and Eastern European Region. In: Parry, E. – Stavrou, E. – Lazarova, M. (Eds.): Global Trends in Human Resource Management. Palgrave-Macmillan, London.
 15. Kohont, A. (2006): Evolution de la fonction Ressources Humaines en Slovénie. In: Silva, F. (Ed.): Ressources humaines en Euromediterranee. Euromed, Marseille.
 16. Koubek, J. – Brewster, C. (1995): Human Resource Management in Turbulent Times: HRM in the Czech Republic. International Journal of Human Resource Management, Vol. 6, No. 2:223–247.
 17. Lazarova, M. – Morley, M. – Tyson, S. (2008): International comparative studies in HRM and performance – the Cranet data; Introduction. International Journal of Human Resource Management, Vol. 19, No. 11:1995–2003.
 18. Mayrhofer, W. – Morley, M. – Brewster, C. (2004): Convergence, Statis, or Divergence? In: Brewster, C. – Mayrhofer, W. – Morley, M. (Eds.): Human Resource Management in Europe: Evidence of Convergence? Elsevier, London.
 19. Morley, M. J. – Heray, N. – Michailova, S. (Eds.) (2009): Managing Human Resources in the Transition Economies of Central and Eastern Europe. Global HRM Series, Routledge, London.
 20. Pearce, J. L. (1991): From socialism to capitalism; the effects of Hungarian human resources practices. Academy of Management Executive, Vol. 5, No. 4:75–88.
 21. Poór József – Bóday Pál – Kispál-Vitay Zsuzsanna (Szerk.) (2011): Trendek és tendenciák a kelet-európai emberi erőforrás menedzsmentben. Gondolat Kiadó, Budapest.
 22. Reiche, B. S. – Yih-teen, L. – Quintanilla, J. (2012): Cultural perspectives on comparative HRM. In: Brewster, C. – Mayrhofer, W. (Eds.): Handbook of Research on Comparative Human Resource Management. Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA.
 23. Scheur, S. (2011): Union membership variation in Europe: A ten-country comparative analysis. European Journal of Industrial Relations, Vol. 17, No. 1:57–72.
 24. Sparrow, P. – Hiltrop, J. M. (2000): Redefining the field of European human resource management. In: Mabey, C. – Salamon, G. – Storey, J. (Eds.): Strategic Human Resource Management. Sage, London.
 25. Svetlik, I. – Barisic, A. F. – Kohont, A. – Petkovic, M. – Miric, A. A. – Slavic, A. – Vaupot, Z. – Poór József (2010): Human Resource Management in the Countries of the former Yugoslavia. Review of International Comparative Management, Vol. 11, No. 5:807–833.
 26. Tóth András (1997): The Invention of Work Councils in Hungary. European Journal of Industrial Relations, Vol. 3, No. 2:161–181.
 27. Wood, G. – Psychogios, A. – Szamosi, L.T. – Collings, D. G. (2012): Institutional approaches to comparative HRM. In: Brewster, C. – Mayrhofer, W. (Eds.): Handbook of Research on Comparative Human Resource Management. Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA.
 28. Zupan, N. – Kase, R. (2005): Strategic human resource management in European transition economies: building a conceptual model on the case of Slovenia. International Journal of Human Resource Management, Vol. 16, No. 6:882–906.