Tanulmányok

Az emberierőforrás-menedzselés magyarországi változásai: Két egymást követő Cranet felmérés eredményei alapján

Megjelent:
December 13, 2010
Szerzők
Megtekintés
Kulcsszavak
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Karoliny, M., Farkas, F., & Poór, J. (2010). Az emberierőforrás-menedzselés magyarországi változásai: Két egymást követő Cranet felmérés eredményei alapján. Competitio, 9(2), 92-110. https://doi.org/10.21845/comp/2010/2/6
Absztrakt

A rendszerváltás óta Magyarországon a menedzsment más területeivel együtt az emberi erőforrások menedzselése is lényeges átalakuláson ment keresztül – és sok tekintetben ma is a folyamatos változások
terepe. A tanulmány, miközben az emberierőforrás-menedzsment mai magyar sajátosságait és annak változásait igyekszik megragadni, azok megítélése során összehasonlításra – az azonosságok és különbözőségek feltárására – törekszik két, a Cranet-felmérés által biztosított empirikus adatok segítségével. Ezek alapján bemutatjuk, hogy az emberi erőforrások menedzselésének magyar jellemzői és gyakorlata milyen területeken és milyen mértékben hasonlít a kutatási hálózatban résztvevő 32 országban, illetve ezenbelül a kelet-közép-európai régióba tartozó 6 országban azonosított sajátosságokhoz.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: J24, M12 és M54

Hivatkozások
 1. Alas, R. – Svetlik, I. (2004): Estonia and Slovenia: Building Modern HRM. Using a Dualist Approach. In: Brewster, C., – Mayrhofer, W. – Morley, M. (eds.): Human Resource Management in Europe. Evidence of
 2. Convergence? London, Elsevier.
 3. Brewster, C. / Mayrhofer, W. / Morley, M. (eds.) (2000): New Challenges for European Human Resource Management. Macmillan, Basingtoke.
 4. Brewster, C. (2004): European perspectives on human resource management. Human Resource Management Review, 14: 365–382.
 5. Brewster, C. – Mayrhofer, W. – Morley, M. (2004): Human Resource Management in Europe. Evidence of Convergence? Elsevier Butterworth-Heineman, Oxford.
 6. Budhwar, P. S. – Sparrow, P. R. (2002): An Integrative framework for understanding cross-national human resource practices. Human Resource Management Review, 12. 377–403.
 7. Clark, T. – Gospel, H. – Montgomery, J. (1999): Running on the spot? A review of twenty years of research on the management of human resources in comparative and international perspective. International Journal of Human Resource Management, Vol. 10. No. 3. 520–544.
 8. Church, A. (2004): Returns to human capital investment in a transition economy: The case of Russia 1994–1998. International Journal of Manpower, No. 1. 11–30.
 9. Farkas, F. – Karoliny, ZS. – Poór, J. (2007/a): Human Resource Management in Hungary in Light of Eastern European and Global Comparison. EBS Journal, 2007, No. 2. 19—36.
 10. Farkas, F. – Karoliny, ZS. – Poór, J. (2007/b): Human Resource Management in Hungary in Light of Eastern European and Global Comparison (research report-full text) 1–45. Nemzetközi összehasonlító vizsgálat
 11. fókuszában az emberierőforrás-menedzsment magyarországi és közép-kelet-európai sajátosságai (a kutatási jelentés magyar nyelvű teljes változata) 46–79. Working Paper Series Volume 1, Issue 1. UP FBE – Dean G. Rappai, PTE KTK, Pécs.
 12. Fey, C. F. – Bjorkman, I. – Pavlovskaya, A. (2004): The effect of human resource management practices on firm performance in Russia. International Journal of Human Resources Management, Vol. 11. 1–18.
 13. Guest, D. E. (1990): Human resource management and the American dream. Journal of Management Studies, No. 4. 378–397.
 14. Hiltrop, J. M. (1991): Human Resources Practices of Multinational Organizations in Belgium. European Management Journal, No. 4. 404–411.
 15. Karoliny, ZS. (2008): Reframing the contextual approach based on the experiences gained on analysing empirical findings of HR practices of the new capitalism in Central Eastern Europe. International
 16. Conference on ’New Trends and Tendencies in Human Resource Management – East meets West’ Pécs, Hungary, 13–14 June.
 17. Karoliny, ZS. – Farkas, F. – Poór, J. (2009): In: Focus: Hungarian and Eastern European Characteristics of Human Resource Management – An International Comparative Survey. Journal for East European
 18. Management Studies, No. 1. 9–47.
 19. Keating, M. – Thompson, K. (2004): International human resource management: overcoming disciplinary secretarianism. Employee Relations, Vol. 26 No. 6. 595–612.
 20. Koubek, J. – Brewster, C. (1995International Journal of Human Resource Management, 2 223–247.
 21. KSH (2003): Magyar Statisztikai évkönyv 2003. Budapest, Központi Statisztikai Hivatal Human resource management in turbulent times: HRM in the Czech Republic.
 22. KSH (2007): Gyorstájékoztató. A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. I. félév. Budapest, Központi Statisztikai Hivatal, július 29.
 23. Mayrhofer, W. – Morley, M. – Brewster, C. (2004): Convergence, Stasis, or Divergence? In: Brewster, C. – Mayrhofer, W. – Morley, M. (2004): Human Resource Management in Europe Evidence of Convergence? Elsevier, London.
 24. Overmann, S. (1991): Help wanted: HR pros to transform Soviet workforce. HR Magazine, No.1. 44–45.
 25. Poór, J. – Gross, A. – Farkas, F. – Roberson, M. – Karoliny, M-né – Susbauer, J. (2007a): Human Resource Management in Central Europe: Policies and Practices. In: IBEC, San Francisco, CA, January 4–7,
 26. (Conference Internet Site).
 27. Poór, J. – Kiss, K. – Gross, A. – Francsovics, A. (2007b): Kis- és középvállalkozások fejlődésének vizsgálata egy empirikus felmérés tükrében. Vezetéstudomány, No. 12. 35–43.
 28. Poór J. (2009): A HR-funkció átalakulása a Magyarországon működő nemzetközi vállalatoknál egy empirikus felmérés tapasztalatai tükrében, Competitio No. 1. 98–117.
 29. Román, Z. (2002): A kis- és középvállalatok amagyar gazdaságban. Statisztikai Szemle, No. 8.
 30. Sparrow, P. – Schuler, R. – Jackson, S. (1994): Convergence or divergence? Human resource practices and policies for competitive advantage world-wide. International Journal of Human Resource Management,
 31. No. 2. 267–299.
 32. Sparrow, P. – Hiltrop, J. M. (1997): Redefining the field of European human resource management: a battle between national mindsets and forces of business transition. Human Resource Management, No. 2. 201–219.
 33. Szerb, L. – Ulbert, J. (2006): The examination of the factors of growth in the Hungarian small- and medium size business sector. Statisztikai Szemle, különszám 100–123.
 34. Tung, R. L. – Havlovic, S. J. (1996): Human resource management in transitional economies: the case of Poland and Czech Republic. The International Journal of Human Resource Management, No. 2. 1–19.
 35. Vatchkova, E. (2008): Comparative analysis of HRM practices in former communist countries. International Conference on ’New Trends and Tendencies in Human Resource Management – East meets West’ Pécs,
 36. Hungary, 13–14 June.