Tanulmányok

Közgazdaságtan vagy közgazdaság-tudomány? II. rész: A XX. század legfontosabb eredményei

Megjelent:
June 15, 2009
Szerző
Megtekintés
Kulcsszavak
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Móczár, J. (2009). Közgazdaságtan vagy közgazdaság-tudomány? II. rész: A XX. század legfontosabb eredményei. Competitio, 8(1), 76-97. https://doi.org/10.21845/comp/2009/1/5
Absztrakt

A cikk alapvető kérdése: vajon tudomány-e a közgazdaságtan, és ha igen, akkor tekinthető-e önálló tudománynak? A választ az elmúlt század legfontosabb közgazdasági eredményeiből kiindulva keresi. A szerző arra a következtetésre jut, hogy napjaink főáramú közgazdasági elméletei nagyrészt Ramsey, Neumann és Haavelmo munkáira vezethetők vissza. Tudománnyá válását nagyban elősegítette a matematika és a természettudományok, főleg a fizika eredményeinek alkalmazása. Mindezt Roy E. Weintraub ún. történeti-rekontrukciós módszerével és Lakatos Imre racionális rekonstrukciója segítségével mutatja meg.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: B23, C01, C02

Hivatkozások
 1. Akerlof, G. A. (1970): The Market for 'Lemons': Qualitative Uncertainty and the Market Mechanism. Quarterly Journal of Economics, augusztus, 488–500.
 2. Andler, M. (1988): Entretien avec trois membres de Nicholas Bourbaki. Gazette des Mathématiciens, 35., 43–49.
 3. Bentham, J. (1776): An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Clarendon Press, Oxford.
 4. Blaug, M. (1978): Economic Theory in Retrospect. 3rd ed., Cambridge University Press, Cambridge.
 5. Blaug, M. (1998): The Problem with Formalism. Challange, május – június, 11–45.
 6. Blinder, A. S. (1999): Economics becomes a science – or does it? In: A. Bearn (ed.): Useful Knowledge: The American Philosophical Society Millennium Program (Philadelphia: American Philosophical Society).
 7. Bourbaki, N. (1967–1971): Élements de mathématique. Variétés différentielless at analitiques. Fascicule de résultats. Hermann, Paris.
 8. Cagan, P. (1956): The monetary dynamics of hyperinflation. In: M. Friedman (ed.): Studies in the Quantity Theory of Money, University of Chicago Press, Chicago.
 9. Cartan, H. (1980): Nicholas Bourbaki and Contemporary Mathematics. The Mathematical Intelligencer, 2., 175–180.
 10. Corry, L. (1992): Nicholas Bourbaki and the Concept of Mathematical Structure. Synthese, 3., 315–348.
 11. Darvas Zsolt – Halpern László (szerk.) (1998): Árfolyamelmélet. Osiris – Láthatatlan Kollégium, Budapest.
 12. Debreu, G. (1959): Theory of Value (An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium). Wiley, New-York.
 13. Debreu, G. (1972): Excess Demand Functions. Journal of Mathematical Economics, 1., 15–23.
 14. Debreu, G. (1987): Közgazdaságtan axiomatikus módszerrel. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 15. Debreu, G. (1991): The Mathematization of Economic Theory. American Economic Review, 1., 1–7.
 16. Dieudonne, J. (1970): The Work of Nicholas Bourbaki. American Mathematical Monthly, 77., 134–145.
 17. Dieudonne, J. (1982): The Work of Bourbaki in the Last Thirsty Years. Notices of the American Mathematical Society, 29., 618–623.
 18. Dornbusch, R. (1976): Expectations and Exchange Rate Dynamics. Journal of Political Economy, 6., 1161–1176.
 19. Friedman, M. (ed.) (1957): Studies in the Quantity Theory on Money. University of Chicago Press, Chicago.
 20. Frenkel, J. (1981): The collapse of purchasing power parity during the 1970's. European Economic Review, 16., 145–165.
 21. Friedman, M. (1956): A Theory of the Consumption Function. Princeton University Press for National Bureau of Economic Research, Princeton.
 22. Friedman, M. (1970): A Theorethical Framework for Monetary Analysis. Journal of Political Economy, 78., 193–238. Magyarul: A monetáris elemzés elméleti váza. In: Milton Friedman (1986).
 23. Friedman, M. (1986): Infláció, munkanélküliség, monetarizmus. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 24. Georgescu-Roegen, N. (1971): The Entropy Law and the Economic Process. University of Alabama, Distinguished Lecture Series No.1
 25. Goursat, E. (1915): Cours d'Analyse Mathématique. Vol. III. Gauthier-Villars, Paris.
 26. Gödel, K. (1931): Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme. Monatshefte für Mathematik und Physik, 38., S. 173–198.
 27. Gödel, K. (1940): The Consistency of the Axiom of Choice and of the Generalized Continuum Hypothesis with the Axioms of Set Theory. Princeton University Press, Princeton, NJ.
 28. Guedj, D. (1985): Nicholas Bourbaki, Collective Mathematician: An Interview with Claude Chevalley. Mathematical Intelligencer, 7., 18–22.
 29. Haavelmo, T. M. (1944): The Probability Approach in Econometrics. Supplement to Econometrica, 12., 1–115.
 30. Haavelmo, T. M. (1997): Nobel Lecture. American Economic Review, december, 13–15.
 31. Hildenbrand, W. (1983): On the "Law of Demand". Econometrica, 4., 997–1020.
 32. Hildenbrand, W. (1994): Market Demand: Theory and Empirical Evidence. Princeton University Press, Princeton, NJ.
 33. Hotelling, H. (1931): The Economics of Exhaustible Resources. Journal of Political Economy, 39., 137–175.
 34. Jevons, W. S. (1874/1924): The Theory of Political Economy. Macmillan, London.
 35. Keynes, J. M. (1930): Treatise on Money. (2 vols.), Macmillan, London.
 36. Keynes, J. M. (1936): The General Theory of Employment, Interest, and Money. Harcourt, New York, Magyarul: A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 37. Koopmans, T. C. (1963): On the Concept of Optimal Economic Growth. Cowles Foundation Discussion paper, december.
 38. Koopmans, T. C. (1965): On the Concept of Optimal Economic Growth. Pontificiae Academiae Scientiarum Scripta Varia.
 39. Kornai János (1980): A hiány. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 40. Krugman, P. (1998/a): It's Back! Japan's Slump and the Return of the Liquidity Trap. Brookings Papers on Economic Activity, 2., 137–225.
 41. Krugman, P. (1998/b): A Special Page on Japan. Letöltés helye: http://www.stern.nyu.edu/globalmacro/
 42. Lorenz, E. N. (1963): Deterministic non-period flows. Journal of Atmospheric Sciences, 20., 130–141.
 43. Lotka, A. J. (1924): Elements of Mathematical Biology. Reprinted by Dover, 1956, New York.
 44. Lucas, R.E., Jr. (1976): Economic policy evaluation: a critique. In: K. Brunner – A.H. Meltzer: (eds.): The Phillips Curve and the Labor Market. North-Holland Publ. Co., Amsterdam.
 45. Lucas, R.E., Jr. (1977): Understanding Business Cycles. In: Brunner, K. – Meltzer, A. H. (eds.): Stabilization of the Domestic and International Economy, Vol. 5., Carnegie-Rochester Series on Public Economics.
 46. Mantel, R. R. (1974): On the characterizations of aggregate excess demand. Journal of Economic Theory, 7., 348–353.
 47. Mead, J. E. (1937): A Simplified Model of Mr. Keynes' System. Review of Economic Studies, IV., 98–107.
 48. Mérı László (1997): A játékelmélet és a racionalitás pszichológiája. Élet és Tudomány.
 49. Morgenstern, 0. (1976): The Collaboration Between Oskar Mongenstern and John von Neumann on the Theory of Games. Journal of Economic Literature, 14., 805–816.
 50. Mundell, R. A. (1963): Capital Mobility and Stabilization Policy Under Fixed and Flexible Exchange Rates. Canadian Journal of Economic and Political Sciences, 29., 475–485. Magyarul: In: Darvas Zsolt és Halpern
 51. László (szerk.) (1998). Árfolyamelmélet. Osiris – Láthatatlan Kollégium, Budapest.
 52. Muth, J, F. (1961): Rational Expectations and the Theory of Price Movements. In: Lucas, R. E. – Sargent, T. J. (eds.) (1981): Rational Expectations and Econometric Practice. The University of Minnesota Press, Mineapolis, 3–22.
 53. Neumann János (1932/1980): A kvantummechanika matematikai alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 54. Neumann János – Morgenstern, O. (1944): Theory of Games and Economic Behavior. Princeton University Press, Princeton, NJ.
 55. Neumann János (1945): A Model of General Economic Equilibrium. (Angolra fordította: C. Morgenstern.) Review of. Economic Studies, 13., 1–9.
 56. Neumann János (1955): Methods in the Physical Sciences. In: Leary, L. (ed.): The Unity of Knowledge. Magyarul: Neumann János válogatott tanulmányai. Gondolat, Budapest, 1977.
 57. Neumann János (1965): Válogatott elıadások és tanulmányok. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 58. Pareto, V. (1896): Course d'economie politique. Rouge, Lausanne.
 59. Pareto, V. (1909): Manuel d'economie politique. Giard, Paris.
 60. Phelps, E. (1961): The Golden Rule of Accumulation, A Fabel for Growthmen. American Economic Review, 51., 638–643. Magyarul: In: Szakolczai György (szerk.) (1967): A gazdasági növekedés feltételei, Budapest, KJK.
 61. Phelps, E. (1969): A Note on Short-Run Employment and Real Wage Rate under Competitive Commodity Markets. International Economic Review, 2., 220–232.
 62. Phillips, A. W. (1954): Stabilization Policy in a Closed Economy. The Economic Journal, 64., 290–323.
 63. Picard, É. (1928): Traite d'analyse. Gauthier-Villars, Paris.
 64. Pigou, A. C. (1912): Wealth and Welfare. Macmillan, London.
 65. Pigou, A. C. (1917): The Value of Money. Quarterly Journal of Economics, 32., 38–65.
 66. Pigou, A. C. (1920): The Economics of Welfare. Macmillan, London.
 67. Poincaré, H. (1921): Science and Hypothesis. In: The foundations of science. The Science Press, New York.
 68. Prigogine, I. (1980): From Being to Becoming. Freeman, San Francisco.
 69. Punzo, L. F. (1989): Von Neumann and Karl Menger's Mathematical Colloquium. In: John von Neumann and Modern Economics, ed. by M. Dore, S. Chakravarty and R. Goodwin, Clarendon Press, Oxford.
 70. Punzo, L. F. (1991): The School of Mathematical Formalism and the Viennese Circle of Mathematical Economists. Journal of the History of Economic Thought, 13., 1–18.
 71. Ramsey, F. P. (1927): A contribution to the theory of taxation. Economic Journal, 37., 47–61.
 72. Ramsey, F. P.(1928): A mathematical theory of saving. Economic Journal, 38., 543–559.
 73. Samuelson, P. A. (1937): Some Aspects of the Pure Theory of Capital. Quarterly Journal of Economics, 3., 469–496.
 74. Samuelson, P. A. (1939): A Synthesis of the Principle of Acceleration and the Multiplier. Journal of Political Economy, 47., 786–787.
 75. Samuelson, P. A. (1943): Dynamics, Statics, and the Stationary States. Review of Economics and Statistics, 25., 58–68.
 76. Samuelson, P. A. (1947): Foundations of Economic Analysis. Harvard University Press, Cambridge, MA.
 77. Samuelson, P. A. (1958): An Exact Consumption – Loan Model of Interest with or without the Social Contrivance of Money. The Journal of Political Economy, 6., 1467–1482.
 78. Samuelson, P. A. (1970): Economics. McGraw-Hill, New-York.
 79. Samuelson, P. A., (1989): A Revisionist View of Von Neumann's Growth Model. In: John Von Neumann and Modem Economics, ed. by Dore, M. – Chakravarty, S. – Goodwin, R. M., Clarendon Press, Oxford.
 80. Schumpeter, J. A. (1939): Business Cycles. McGraw-Hill Publ. Co., New York.
 81. Sismondi, J.-C.-L. S. (1819): Nouveaux principes d'économié Politique. Delaunay, Paris.
 82. Sonnenschein, H. F. (1972): Market Excess Demand Functions. Econometrica, 40., 549–563.
 83. Sonnenschein, H. F. (1973): Do Walras' Identity and Continuity Characterize the Class of Community Excess Demand Functions? Journal of Economic Theory, 4., 345–54.
 84. Spence. A. M. (1973): Job Market Signaling. Quarterly Journal of Economics, 3., 355–374.
 85. Stiglitz, J. E. (1977): Monopoly, Non-Linear Pricing and Imperfect Information, The Insurance Market. Review of Economic Studies, 3., 407–430.
 86. Szakolczai György (szerk.) (1967): A gazdasági növekedés feltételei, Budapest, KJK. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (1987). Eds. J. Eatwell, M. Milgate, and P. Newman, McMillan Press, London.
 87. Walras, L. (1874): Elements d'economie politique pure. L. Corbaz, Laussane. William Jaffe (trans.) Elements of pure economics, Richard D. Irwin. Homewood, IL.
 88. Weintraub, E. R. (2002): How Economics Became Mathematical Science. Duke University Press, Durham, NC.
 89. Weintraub, E. R. – Mirowski, G. (1994): The Pure and the Applied: Bourbakism Comes to Mathematical Economics. Science in Context, 2., 245–272.
 90. Wicksell, K. (1907): Krisernas gata. Statekonomisk Tidskrift, Oslo. Trans.: C. G. Uhr as The enigma of business cycles, International Economic Papers, (1953), 3., 58–74.
 91. Wicksteed, P. H. (1945): The Common Sense of Political Economy.( Elsı kiadás: 1910.) Routledge, London.