Tanulmányok

Közgazdaságtan vagy közgazdaság-tudomány? I. rész: A 20. század legfontosabb eredményei

Megjelent:
December 15, 2008
Szerző
Megtekintés
Kulcsszavak
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Móczár, J. (2008). Közgazdaságtan vagy közgazdaság-tudomány? I. rész: A 20. század legfontosabb eredményei. Competitio, 7(2), 5-34. https://doi.org/10.21845/comp/2008/2/1
Absztrakt

A cikk alapvető kérdése: vajon tudomány-e a közgazdaságtan, és ha igen, akkor tekinthető-e önálló tudománynak. A választ az elmúlt század legfontosabb eredményeiből kiindulva keresi. A szerző arra a következtetésre jut, hogy napjaink főáramú közgazdasági elméletei nagyrészt Ramsey, Neumann és Haavelmo munkáira vezethetők vissza. Tudománnyá válását nagyban elősegítette a matematika és a természettudományok, főleg a fizika eredményeinek alkalmazása. Mindezt Roy E. Weintraub úgynevezett történeti rekonstrukciós módszerével és Lakatos Imre racionális rekonstrukciója segítségével mutatja meg.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: B23, C10, C20

Hivatkozások
 1. Bentham, J. (1776): An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Clarendon Press, Oxford.
 2. Blaug, M. (1978): Economic theory in Retrospect. (3rd ed.) Cambridge University Press, Cambridge.
 3. Blaug, M. (1998): The Problem with Formalism. Challange, Vol. 41, május–jnius, 11–45.
 4. Blinder, A. S. (1999): Economics becomes a science – or does it? Megjelent: Bearn, A. (szerk.): Useful Knowledge: The American Philosophical Society Millennium Program, Philadelphia: American
 5. Philosophical Society.
 6. Bowley, M. (1973): Studies in the History of Economic Thought Before 1870. Macmillan, London.
 7. Cass, D. (1965): Optimum Growth in an Aggregate Model of Capital Accumulation. Review of Economic Studies, július, 233–240.
 8. Champernowne, D. G. (1945–1946): A Note on J. v. Neumann’s Article on A model of Economic Equilibrium. Review of Economic Studies, 13, 10–18.
 9. Domar, E. (1946): Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment. Econometrica, Vol. 14., 137–147.
 10. Domar, E. (1957): Essays in the Theory of Economic Growth. Oxford University Press, Oxford.
 11. Dore, M. – Chakravarty, S. – Goodwin, R. H. (1989): John von Neumann and Modern Economics. Clarendon Press, Oxford.
 12. Dorfmann, R. – Samuelson, P. A. – Solow, R. (1958): Linear Programming and Economic Analysis. McGraw-Hill, New York.
 13. Frisch, R. (1932): New Methods of Measuring Marginal Utility. Verlag von J. C. B. Mohr, Tübingen.
 14. Frisch, R. (1974): Kvantitatív és dinamikus közgazdaságtan (Válogatott tanulmányok). Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 15. Georgescu-Roegen, N. (1971): The Entropy Law and the Economic Process. University of Alabama, Distinguished Lecture Series No. 1.
 16. Gödel, K. (1931): Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme. Monatshee für Mathematik und Physik, Vol. 38., S. 173–198.
 17. Gödel, K. (1940): The Consistency of the Axiom of Choice and of the Generalized Continuum Hypothesis with the Axioms of Set Theory. Princeton University Press, Princeton, NJ.
 18. Goodwin, R. M. (1989): Swinging Along the Autostrada: Cyclical Fluctuations along the von Neumann Ray. In John von Neumann and Modern Economics, ed. by Dore, M. – Chakravarty, S. – Goodwin, R.
 19. Clarendon Press, Oxford.
 20. Haavelmo, T. M. (1943): The Statistical Implications of a System of Simultaneous Equations. Econometrica, Vol. 11., 1–12.
 21. Haavelmo, T. M. (1944): The Probability Approach in Econometrics. Supplement to Econometrica, Vol. 12., 1–115.
 22. Haavelmo, T. M. (1960): A Study in the Theory of Investment. University of Chicago Press, Chicago.
 23. Haavelmo, T. M. (1997): Nobel Lecture. American Economic Review, december, 13–15. Harrod. R. F. (1930): Notes on Supply. The Economic Journal, Vol. 40., No. 158. 232–241.
 24. Harrod, R. F. (1931): The Law of Decreasing Costs. The Economic Journal, Vol. 41., No. 164, 566–576.
 25. Harrod, R. F. (1936): The Trade Cycle: An Essay. Clarendon Press, Oxford.
 26. Harrod, R. F. (1939): An essay in dynamic theory. Economic Journal, Vol. 49., 13–33. Magyarul: Egy esszé a dinamikus elméletről. Megjelent: Szakolczai György (szerk.) (1963), 169–192. o.
 27. Harrod, R. F. (1972): John Maynard Keynes. Peguin Books, Harmondsworth.
 28. Harrod, R. F. (1973): Economic Dynamics, Macmillan, London.
 29. Harsányi János (1983): Mathematics, the Empirical Fact, and Logical Necessity. Erkenntnis, 19, 167–192.
 30. Hawking, S. W. (1998): Az idő rövid története. Talentum, Budapest.
 31. Hawking, S. W. – Penrose, R. (1999): A tér és az idő természete. Talentum, Budapest.
 32. Hicks, J. R.(1976): Revolutions in economics. Megjelent: Spiro J. Latsis (szerk.): Methods and Appraisal in Economics. Cambridge University Press, Cambridge, 217–218.
 33. Hilbert, D. (1902): Mathematical Problems. Lecture delivered before the International Congress of Mathematicians at Paris in 1900, Bulletin of the American Mathematical Society, 8, 437–479.
 34. Jevons, W. S. (1874/1924): The Theory of Political Economy. Macmillan, London.
 35. Kemeny, J. G. – Morgenstern, O. – Thompson, G. L. (1956): A generalization of the von Neumann model of an expanding economy. Econometrica, Vol. 24., 115–135.
 36. Keynes, J. M. (1930): Treatise on Money (2 vols). Macmillan, London.
 37. Keynes, J. M. (1936): The General Theory of Eployment, Interest, and Money. Harcourt, New York. Magyarul: A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 38. Koopmans, T. C. (1963): On the Concept of Optimal Economic Growth. Cowles Foundation Discussion paper, december.
 39. Koopmans, T. C. (1965): On the Concept of Optimal Economic Growth. Ponticiae Academiae Scientiarum Scripta Varia.
 40. Kuhn, Th. S. (1984 [1970]): A tudományos forradalmak szerkezete. Gondolat, Budapest.
 41. Lakatos Imre (1976/1981): Proofs and Refutations, The Logic of Mathematical Discovery. Cambridge
 42. University Press, Cambridge. Magyarul: Lakatos Imre (1981): Bizonyítások és cáfolatok. A matematikai felfedezés logikája. Gondolat, Budapest.
 43. Ljapunov, A. (1907): Probleme general de la stabilite du movement. Annales de Toulouse, 9, 2.
 44. Mátyás Antal (1999): A korai közgazdaságtan története. Aula Kiadó, Budapest.
 45. Mátyás Antal (1999): A modern közgazdaságtan története. Aula Kiadó, Budapest.
 46. Mead, J. E. (1937): A Simplified Model of Mr. Keynes’ System. Review of Economic Studies, IV, 98–107.
 47. Medawar, P. (1974): Hypothesis and imagination. Megjelent: Schilpp, P. A. (szerk.): The Philosophy of Karl Popper. Book 1. Open Court Publishing, La Salle, IL, 274–291.
 48. Mill, J. S. (1844): Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy. John W. Parker, London.
 49. Mirowski, Ph. (1984): Physics and the ’marginalist revolution’. Cambridge Journal of Economics, 8, 361–379.
 50. Magyarul: A fizika és a „marginális forradalom”. Megjelent: Madarász (szerk.) (2000).
 51. Moore, H. L. (1914): Economic Cycles: Their Law and Cause. Macmillan, New York.
 52. Morgenstern, O. (1976): The Collaboration Between Oskar Mongenstern and John von Neumann on the Theory of Games. Journal of Economic Literature, Vol. 14., 805–816. Academy of Sciences, U.S.A., 36, 48–49.
 53. Neumann János (1945): A Model of General Economic Equilibrium. (Translated into English by C. Morgenstern.) Review of. Economic Studies, 13, 1–9.
 54. Neumann János (1955): Methods in the Physical Sciences. In: Leary, L. (ed.): The Unity of Knowledge. Magyarul: Neumann János válogatott tanulmányai. Gondolat, 1977, Budapest.
 55. Neumann János (1965): Válogatott előadások és tanulmányok. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 56. Pareto, V. (1896): Course d’economie politique. Rouge, Lausanne.
 57. Pareto, V. (1909): Manuel d’economie politique. Giard, Párizs.
 58. Phelps, E. (1961): The Golden Rule of Accumulation, A Fabel for Growthmen. American Economic Review, 51, 638–643. Magyarul: Szakolczai (1967).
 59. Phelps, E. (1969): A Note on Short-Run Employment and Real Wage Rate under Competitive Commodity Markets. International Economic Review, Vol. 10., No. 2., 220–232. o.
 60. Pontryagin, L. Sz. – Boltyanszkij, V. G. – Gamkrelidze, R. V. – Miscsenko, J. F. (1968): Optimális folyamatok elmélete. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.
 61. Punzo, L. F. (1989): Von Neumann and Karl Menger’s Mathematical Colloquium, in John von Neumann and Modern Economics, ed. by M. Dore, M. – Chakravarty, S. – Goodwin, R. M., Clarendon Press, Oxford.
 62. Punzo, L. (1991): The School of Mathematical Formalism and the Viennese Circle of Mathematical Economists. Journal of the History of Economic ought, 13, 1–18.
 63. Ramsey, F. P. (1927): A contribution to the theory of taxation Economic Journal, 37, 47–61.
 64. Ramsey, F. P.(1928): A mathematical theory of saving. Economic Journal, 38, 543–559.
 65. Samuelson, P. A. (1937): Some Aspects of the Pure Theory of Capital. Quarterly Journal of Economics, Vol. 51, No. 3. 469–496.
 66. Samuelson, P. A. (1939): A Synthesis of the Principle of Acceleration and the Multiplier. Journal of Political Economy, 47, 786–787.
 67. Samuelson, P. A. (1943): Dynamics, Statics, and the Stationary States. Review of Economics and Statistics, Vol. 25., 58–68.
 68. Samuelson, P. A. (1947): Foundations of Economic Analysis. Harvard University Press, Cambridge, MA.
 69. Samuelson, P. A. (1958): An Exact Consumption – Loan Model of Interest with or without the Social
 70. Contrivance of Money. e Journal of Political Economy, Vol. 66. No. 6., 1467–1482.
 71. Samuelson, P. A. (1970): Economics. McGraw-Hill, New York.
 72. Samuelson, P. A., (1989): A Revisionist View of Von Neumann’s Growth Model, in John Von Neumann and Modem Economics, ed. by Dore, M. – Chakravarty, S. – Goodwin, R. M., Clarendon Press, Oxford.
 73. Say, J. B. (1803): Traite d’economiepolitique. Deterville, Párizs .
 74. Schumpeter, J. A. (1939): Business Cycles. McGraw-Hill, New York.
 75. Simonyi András (1996): A Hilbert-program és Gödel nemteljességi tételei. Magyar Filozófiai Szemle, 6. sz.
 76. Singh, S. (1997): Fermat’s Enigma. Walker and Company, New York, Magyarul: A nagy Fermat sejtés. Park Könyvkiadó, 1999, Budapest.
 77. Sismondi, J. C. L. (1819): Nouveaux principes d’économié Politique. Delaunay, Párizs.
 78. Slutsky, E. (1915): Sulla teoria del bilancio del consumatore. Giornale degli Economisti, 51, 19–23.
 79. Slutzky, E. (1937): The Summation of Random Causes as the Source of Cyclic Processes. Econometrica, Vol. 5., 105–146.
 80. Smith, A. (1776): The Wealth of Nations. Magyarul: Adam Smith: A nemzetek gazdagsága. Kossuth Könyvkiadó, 1992, Budapest.
 81. Snyder, L. J. (1997): The Mill-Whewell Debate: Much Ado about Induction. Perspectives on Science, 5., 159–198.
 82. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (1987). Szerk.: J. Eatwell, J. – Milgate, M. – Newman, P. McMillan Press, London.
 83. Theiss Ede (1930): Az áralakulás, termelés és jövedelemelosztás matematikai elmélete. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 96.
 84. Theiss Ede (1932): Time and Capitalistic Production. Journal of Political Economy, Vol. XL, No. 4., 513–531.
 85. Theiss Ede (1932): Az időmozzanat az egzakt közgazdaságtanban. Közgazdasági Szemle, 12, 3–40.
 86. Theiss Ede (1935): Dynamics of Saving and Investment. Econometrica, Vol. 3., 213–224.
 87. Tsukui, J. – Murakami, Y. (1979): Turnpike optimality in input-output systems (Theory and application for planning). North-Holland, Amszterdam.
 88. Tsuru, S. (1964): Survey of Economic Research in Postwar Japan. American Economic Review, June Supplement, 81–101.
 89. Ulam, S. – Neumann János (1947): On Combination of Stochastic and Deterministic Processes. Bulletin of the American Mathematical Society, Vol. 53., 1120.
 90. Walras, L. (1874). Elements d’economie politique pure. L. Corbaz, Laussane. William Jae (trans.) Elements of pure economics, Richard D. Irwin. Homewood, IL.
 91. Weintraub, E. R. (2002): How Economics Became Mathematical Science. Duke University Press, Durham, NC.
 92. Weintraub, E. R. – Mirowski, G. (1994): The Pure and the Applied: Bourbakism Comes to Mathematical Economics. Science in Context, No. 2., 245–272.
 93. Wicksell, K. (1907): Krisernas gata. Statekonomisk Tidskri, Oslo, Trans. By C. G. Uhr as the enigma of business cycles. International Economic Papers (1953), 3, 58–74.
 94. Wicksteed, P. H. (1945): The Common Sense of Political Economy. (Első kiadás: 1910.) Routledge, London.
 95. Wittgeinstein, L. (1918): Tractatus Logico-Philosophicus. Wien. Magyarul: Logikai-filozófiai értekezés. Akadémiai Kiadó, 1963, Budapest.
 96. Zalai Ernő (1999): A közgazdaságtan metodológiájáról és a matematikai közgazdaságtanról a Neumann-modell ürügyén. Közgazdasági Szemle, 7–8., 1–36.