Tanulmányok

Szerződési szabadság és gazdasági növekedés az átmeneti országokban

Megjelent:
March 20, 2006
Szerző
Megtekintés
Kulcsszavak
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Czeglédi, P. (2006). Szerződési szabadság és gazdasági növekedés az átmeneti országokban. Competitio, 5(1), 95-114. https://doi.org/10.21845/comp/2006/1/5
Absztrakt

A tanulmány a verseny gazdasági növekedésre gyakorolt hatásait vizsgálja, középpontba állítva a verseny szubjektivista (modern osztrák) felfogását. Legfontosabb következtetése az, hogy a verseny a vállalkozói felfedező folyamaton keresztül tud a legjobban érvényre jutni. Ennek alapján amellett érvel, hogy a versenynek eme aspektusa a gazdasági szabadsággal mérhető, és az átmenti országok esetében ennek nagyobb a szerepe, mint a fejlett és fejletlen országokban. Az elméleti következtetést a tanulmány panelelemzéssel támasztja alá.

JEL (Journal of Economic Literature) kód: O12, O17, L14.

Hivatkozások
 1. Acemoglu, D. – Aghion, P. – Zilibotti, F. (2002): Distance to Frontier, Selection, and Economic Growth. NBER Working Paper, 9066.
 2. Acemoglu, D. – Johnson, S. (2003): Unbundling Institutions. NBER Working Paper, 9934.
 3. Acemoglu, D. – Johnson, S. – Robinson, J. (2004): Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth. NBER Working Paper, 10481.
 4. Aghion, P. – Bloom, N. – Blundell, R. – Griffith, R. – Howitt, P. (2002): Competition and Innovation: An Inverted U Relationship. NBER Working Paper 9269.
 5. Aghion, Ph. – Howitt, P. (1992): A Model of Growth Through Creative Destruction. Econometrica, 60, 2. sz., 323–351.
 6. Aghion, Ph. – Howitt, P. (1998): Endogenous Growth Theory. MIT Press, Cambridge, MA.
 7. Barro, R.J. – Sala-i-Martin, X. (1999): Economic Growth. MIT Press, Cambridge, MA.
 8. Boettke, P. (2001): Economic Calculation. In: Calculation and Coordination: Essays on Socialism and Transitional Political Economy. Routledge, New York, 29–46.
 9. Buchanan, J. M. (1992): A közösségi választás nézőpontja. In: Piac, állam, alkotmányosság. Válogatott tanulmányok. KJK, Budapest, 29–38.
 10. Brousseau, E. – Fares, M. – Raynaud, E. (2004): The Economics of Private Institutions. Working Paper, 8th Conference on New Instittional Economics, Tucson, Arizona.
 11. DiLorenzo, T. J. – High, J. C. (1988): Antitrust and Competition, Historically Considered. Economic Inquiry, 36. sz., 423–435. In: High, J. C. (szerk.): Competition. Edward Elgar, Celtenham, UK, 2001, 483–497.
 12. Easterly, W. (2004): National Policies and Economic Growth. Working Paper, New York University, Center for Global Development.
 13. Friedman, M. (1996): Kapitalizmus és szabadság. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 14. Greif, A. (2005): Commitment, Coercion, and Markets: The Nature and Dynamics of Institutions Supporting Exchange. In: Ménard, C. – Shirley, M. (szerk.): Handbook of New Institutional Economics. Springer, Hollandia, 727–786.
 15. Gwartney, J. – Lawson, R. (2003): The Concept and Measurement of Economic Freedom. European Journal of Political Economy, 19. évf. 3. sz., 405–430.
 16. Gwartney, J. – Lawson, R. (2005): Economic Freedom of the World. Annual Report 2005. The Fraser Institute, Vancouver, BC, Canada.
 17. Harper, D. (1998): Institutional Conditions for Entrepreneurship. In: Boettke, P. J. – Ikeda, S. (szerk): Advances in Austrian Economics, 5. sz. 241–275.
 18. Hayek, F. A. (1948): The Meaning of Competition. In: High, J. (szerk.): Competition. Edward Elgar, Celtenham, UK, 2001, 341–355.
 19. Hayek, F. A. (1995a): A tudás társadalmi hasznosítása. In: Piac és szabadság. Válogatott tanulmányok. KJK, Budapest, 241–252.
 20. Hayek, F. A. (1995b): A verseny, mint felfedező folyamat. In: Piac és szabadság. Válogatott tanulmányok. KJK, Budapest, 302–311.
 21. Havrylyshyn, O. – van Rooden, R. (2000): Institutions Matter in Transition, but so do Policies. IMF Working Paper, 00/70.
 22. Kirzner, I. M. (1982): Uncertainty, Discovery, and Human Action: A Study of the Entrepreneurial Profile in the Misesian System. In: Kirzner, I. M. (szerk.): Method, Process, and Austrian Economics: Essays in Honor of Ludwig von Mises. Lexington. Mass, D. C. Heath.
 23. Kirzner, I. M. (1997): Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian Approach. Journal of Economic Literature, 35. évf. 1. sz., 60–85.
 24. Kornai J. (2000): What the Change of System from Socialism to Capitalism Does and Does Not Mean. Journal of Economic Perspectives, 14. évf. 1. sz., 27–42.
 25. Kornai J. (2004): Mit tanulhatnak a posztszocialista átalakulás útjára lépő országok az átmenet eddigi tapasztalataiból? Közgazdasági Szemle, 51. évf. 10. sz., 899–923.
 26. Lachmann, L. M. (1970): The Legacy of Max Weber. Heinemann, London.
 27. Mises, L. (1996): Human Action: A Treatise On Economics. Fox & Wilkes, San Fransisco.
 28. Murrell, P. (2005): Institutions and Firms in Transition Economies. In: Shirley, M. – Ménard, C. (szerk.): Handbook of New Institutional Economics. Springer, Dordrecht, Hollandia, 667–699.
 29. North, D. C. (1990): Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, UK.
 30. North, D. C. (1992): Institutions, Ideology and Economic Performance. Cato Journal, 11. évf. 3. sz. 477–488.
 31. North, D. C. (2005): Understanding the Process of Economic Change. Princeton University Press, Princeton and London.
 32. Olson, M. (1996): Big Bills Left On the Sidewalk: Why Some Nations Are Rich, and Others Poor. Journal of Economic Perspectives, 10. évf. 2. sz., 3–24.
 33. Pejovich, S. (1994): The Market for Institutions vs. Capitalism by Fiat: The Case of Eastern Europe. Kyklos, 47. évf. 4. sz., 519–529.
 34. Pejovich, S. (2003): Understanding the Transaction Costs of Transition: It's the Culture, Stupid. Review of Austrian Economics, 16. évf. 4. sz., 347–361.
 35. Roll, R. – Talbott, J. (2001): Why Many Developing Countries Just Aren't. Finance Working Paper No. 19-01, The Anderson School at UCLA.
 36. Shirley, M. (2003): What Does Institutional Economics Tell Us About Development. Paper presented at ISNIE, Budapest.
 37. Steele, Ch. N. (1998): Entrepreneurship and the Economics of Growth. In: Boettke, P. J. – Ikeda, S. (szerk.): Advances in Austrian Economics, 5. sz., 51–82.
 38. Williamson, O. E. (2000): The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. Journal of Economic Literature, 38. évf. 3. sz., 595–613.
 39. Wooldridge, J. M. (2002): Econometric Analysis of Cross section and Panel Data. MIT Press, Cambridge, MA.