Évf. 1 szám 1 (2011)
Jog- és államtudomány

Reklámtilalmak a belső piacon: a tagállami hatáskör határai a külföldi szerencsejátékokra vonatkozó magyar reklámtilalom példája alapján

Megjelent október 30, 2011
Franz Leidenmühler
Johannes Kepler Egyetem (Linz, Ausztria) Európa-jogi Intézet
Bio
László Fodor
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Bio
Judit Balogh
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Bio
Ildikó Bartha
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Bio
PDF

APA

Leidenmühler, F., Fodor, L., Balogh, J., & Bartha, I. (2011). Reklámtilalmak a belső piacon: a tagállami hatáskör határai a külföldi szerencsejátékokra vonatkozó magyar reklámtilalom példája alapján. Pro Futuro, 1(1), 12–23. https://doi.org/10.26521/Profuturo/2011/1/4516

Az Európai Unió jogának egyik fontos célkitűzése a belső piac megvalósítása. A tagállami kereskedelmi szabályok – mint például a reklámkorlátozások vagy reklámtilalmak – egy része tagállamonként jelentősen eltér. A belső piacon így mindenekelőtt az áruk szabad mozgását, valamint a szolgáltatások szabad áramlását akadályozhatják. Ennélfogva a gazdasági szabadságok érvényesülésének elősegítése érdekében az Európai Bíróság számos ítéletében meghatározta a tagállami reklámszabályok uniós jogi korlátait. Különösen az EUMSZ 56. cikke szerinti „szolgáltatások szabad áramlása” biztosítható csak abban az esetben, ha a határon átnyúló szolgáltatáskínálatot is megfelelő módon lehet reklámozni. E szabályozási hátteret fgyelembe véve az alábbiakban vizsgált, a szerencsejátékszolgáltatások reklámtilalmáról szóló magyar előírás [az 1991. évi XXXIV. törvény 1. §-ának (4) és (5) bekezdése, valamint 2. §-ának (7) bekezdése] különösen problematikusnak tűnik. Mindenekelőtt azért, mert ez a rendelkezés nem csupán a belföldön, hanem az Európai Unió más tagállamaiban (jogszerűen) kínált szolgáltatások reklámjára is vonatkozik.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.