Információk

online ISSN 2063-2754                    nyomtatott ISSN 2063-1987

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának évente kétszer megjelenő, szabadon hozzáférhető (open access) jog- és államtudományi folyóirata magas szakmai színvonalat képviselő, az állam- és jogtudományok területéhez tartozó elméleti és joggyakorlat-elemző tanulmányokat, szemlecikkeket, recenziókat közöl. Címéhez méltóan törekszik a jövőre orientált látásmód, szemlélet, a hagyományostól eltérő, új megközelítések képviseletére.  A folyóiratban másutt már publikált tudományos eredmények másodközlésére nincs mód; a benyújtott kéziratok megjelenéséről a szerkesztőség kettős anonim lektorálás alapján dönt. A szerkesztőség a szerzőknek és a lektorálásban közreműködő szakértőknek nem biztosít díjazást, a szerzőktől a publikálásért nem kér díjat. A folyóiratot ily módon a tudományos közösség elkötelezettsége, hivatástudata működteti.

A Pro Futuro az MTA IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóiratlistáján (2013 óta, a 2023-as felülvizsgálatot követően is) a hazai szakfolyóiratok között, az "A" kategóriában szerepel.

A bírálati folyamat leírása elérhető: https://ojs.lib.unideb.hu/public/journals/12/files/bírálati folyamat-2020-04-23-11-31-32.pdf